Certyfikowany Kurs Specjalista ds. Podatkowych: PIT, CIT, VAT, PCC (Kod zawodu: 241105) - bilety


W 2017 r. według autentycznych opinii Uczestników
Certyfikowany Kurs Specjalista ds. Podatkowych
został oceniony na: 5,34 /6
Sprawdź opinie

Przygotuj się do prowadzenia rozliczeń podatkowych
I UZYSKAJ CERTYFIKAT SPECJALISTY DS. RACHUNKOWOŚCI PODATKOWEJ
z kodem zawodu według kwalifikacji zawodów i specjalności MPIPS
oraz ZAŚWIADCZENIE


TRENERZY SĄ PRAKTYKAMI BIZNESU

To doradca podatkowy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, biznesowym i zarządczym


W PRAKTYCE NAUCZ SIĘ
MATERIALNEGO PRAWA PODATKOWEGO

 • Kurs ma formę praktycznych WARSZTATÓW PODATKOWO-ROZLICZENIOWYCH (48 h zajęć)
 • Przez min. 50% czasu będziesz liczył zadania, rozpatrywał case study, brał udział w dyskusjach, ćwiczył w grupach i analizował AUTENTYCZNE PRZYKŁADY PODATKOWE
 • Zyskasz KOMPLEKSOWE MATERIAŁY (zbiory przepisów, prezentacje, ćwiczenia, zadania i inne)
 • Zdobędziesz BIZNESOWE UMIEJĘTNOŚCI cenione na rynku pracy
 • Otrzymasz OPIEKĘ DORADCY, który będzie z Tobą w kontakcie przez cały czas trwania Kursu
 • Przez 30 dni otoczymy Cię e-mailową OPIEKĄ POSZKOLENIOWĄ.


TEN KURS JEST WŁAŚNIE CIEBIE

 •  Jeśli pracujesz w dziale podatkowym lub finansowo-księgowym firm, kancelarii prawnej, biurze podatkowym lub rachunkowym
 • Chciałbyś zdobyć obszerną wiedzę w zakresie Ordynacji Podatkowej i materialnego prawa podatkowego
 • Ukończyłeś Kurs Rachunkowości od podstaw lub posiadasz podstawową wiedzę z zakresu rachunkowości i finansów oraz chcesz podjąć pracę w obszarze księgowości i podatków
 • Jesteś kandydatem na doradcę podatkowego i chcesz poznać praktyczne rozliczenia podatkowe w zakresie PIT, CIT, VAT, PCC (Kurs nie przygotowuje do egzaminu na doradcę podatkowego, ale praktycznie ukazuje te zagadnienia)
 • Rozumiesz istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej
 • Posiadasz co najmniej średnie wykształcenie


POZNAJ MOŻLIWOŚCI PODATKOWE I ROZLICZENIOWE

 • Na zajęciach poznasz mechanizmy działania oraz rozliczania najważniejszych podatków: PIT, CIT, VAT, PCC.
 • Zdobędziesz niezbędną wiedzę z zakresu Ordynacji Podatkowej, dzięki czemu będziesz potrafił reprezentować swoją firmę przed organami podatkowymi.
 • Poznasz możliwości ulg i oszczędności (nauczysz się odnajdywania prawidłowych i najkorzystniejszych rozwiązań)
 • Zdobędziesz umiejętność praktycznej interpretacji przepisów materialnego prawa podatkowego (od razu po zajęciach będziesz potrafił wykorzystywać zdobytą wiedzę)


WEŹ UDZIAŁ W WARSZTATACH PODATKOWYCH

 • Zajęcia mają formę WYKŁADOWO-WARSZTATOWĄ. Podczas wykładów poznasz najważniejsze podatki, przepisy i pojęcia. Przez min. 50% będziesz natomiast pracował w grupach, brał udział w dyskusjach i wykonywał wszystkie ćwiczenia, analizy oraz case study.
 • Będziesz samodzielnie wyszukiwał przepisy, naliczał podatki i tworzył rozwiązania dla AUTENTYCZNYCH KAZUSÓW PRAWNO PODATKOWYCH. Trener cały czas będzie do Twojej dyspozycji. Będzie monitorował Twoją pracę i nadzorował postępy.
 • W trakcie Kursu otoczymy Cię OPIEKĄ DORADCY, z którym będziesz w stałym kontakcie.
 • Po każdym z modułów zajęciowych otrzymasz podsumowanie zajęć, dodatkowe materiały i zadania.
 • Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom organizacyjnym, skorzystasz z szerokich MOŻLIWOŚCI NETWORKINGOWYCH. W Tax Consilium stawiamy na budowanie społeczności biznesowych i kształcenie umiejętności zarządczych.
 • Dodatkowo nie stracisz żadnych zajęć - jeśli będziesz potrzebował pomocy, pomożemy Ci nadrobić zaległości i zapewnimy BEZPŁATNĄ MOŻLIWOŚĆ ODRABIANIA ZAJĘĆ na warunkach określonych w naszym Regulaminie.POZNAJ ZAKRES MERYTORYCZNY KURSU

I. Ordynacja podatkowa

 • Dlaczego rozpoczynamy od ordynacji podatkowej?
 • Skutki zmian ordynacji podatkowej.
 • Organy podatkowe i ich właściwość.
 • Interpretacje przepisów prawa podatkowego.
 • Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych.
 • Powstawanie zobowiązania podatkowego.
 • Odpowiedzialność podatnika, płatnika i inkasenta za zobowiązania podatkowe.
 • Terminy płatności podatku.
 • Zaległość podatkowa.
 • Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych.
 • Odsetki za zwłokę i opłata prolongacyjna.
 • Wygaśnięcie zobowiązań podatkowych.
 • Przedawnienie zobowiązań podatkowych.
 • Podpisywanie składanych deklaracji.
 • Informacje podatkowe.
 • Odpowiedzialność solidarna.
 • Prawa i obowiązki następców prawnych oraz podmiotów przekształconych.
 • Postępowanie podatkowe w przypadku unikania opodatkowania.
 • Pełnomocnictwo ogólne, szczególne i inne np. do doręczeń.
 • Sposoby doręczenia pism przez organy podatkowe.
 • Kontrola podatkowa.

II. Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT

 • Opodatkowanie dochodów pracowników, przedsiębiorców, opodatkowanie dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości, opodatkowanie dochodów z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych, dochody z nieujawnionych źródeł.
 • Opodatkowanie dochodów osiąganych w kraju i zagranicą, miejsce pobytu - certyfikat rezydencji - znaczenie certyfikatu, termin ważności.
 • Moment uzyskania przychodu czyli ogólne i szczegółowe regulacje oraz moment powstania obowiązku podatkowego.
 • Zasada nieograniczonego oraz ograniczonego obowiązku podatkowego, unikanie podwójnego opodatkowania.
 • Zwolnienia.
 • Rodzaje przychodów, stawki podatkowe, rozliczenia.
 • Koszty uzyskania przychodów zgodnie z ustawą.
 • Deklaracje i zeznania podatkowe, różne w zależności od występującej sytuacji.
 • Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

III. Podatek dochodowy od osób prawnych CIT

 • Opodatkowanie dochodów - zakres i regulacje.
 • Przychody uregulowane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
 • Zwolnienia od podatku.
 • Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi. Dokumentacja cen transferowych.
 • Leasing operacyjny i finansowy w podatku dochodowym od osób prawnych.
 • Koszty uzyskania przychodów w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wyłączenia.
 • Istotne informacje związane z amortyzacją środków trwałych, mające wpływ na wysokość podatku dochodowego od osób prawnych.
 • Podstawa opodatkowania i wysokość podatku.
 • Ustalenie zaliczek na podatek dochodowy oraz wysokość podatku za okres rozliczeniowy.
 • Rodzaje składanych deklaracji, zeznań.
 • Najnowsze zmiany w ustawie o CIT.

IV. Podatek od towarów i usług VAT

 • Omówienie podstawy prawnej - ustawa o podatku od towarów i usług, rozporządzenia wydane do ustawy i przepisy unijne.
 • Podstawy prawne podatku akcyzowego.
 • Zakres opodatkowania.
 • Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów WNT i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów WDT.
 • Import, eksport towarów.
 • Import, eksport usług.
 • Opodatkowanie przy likwidacji działalności spółki i zaprzestaniu działalności przez osobę fizyczną.
 • Powstanie obowiązku podatkowego.
 • Miejsce dostawy towarów lub świadczenia usług.
 • Wysokość opodatkowania i odpowiednie stawki podatku.
 • Zwolnienia od podatku.
 • Wyłączenie stosowania obniżenia podatku.
 • Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego.
 • Informacje podsumowujące w obrocie krajowym i na obszarze Unii Europejskiej.
 • Odpowiedzialność podatkowa nabywcy w szczególnych przypadkach.
 • Składanie deklaracji i informacji, rodzaje ,terminy.
 • Najnowsze zmiany w podatku od towarów i usług.

V. Podatek od czynności cywilnoprawnych PCC

 • Opodatkowanie umowy sprzedaży rzeczy ruchomych i nieruchomości, opodatkowanie umowy pożyczki, opodatkowanie umowy spółki oraz zmiany umowy spółki.
 • Podmioty na których ciąży obowiązek podatkowy.
 • Opodatkowanie spadków, darowizn, zachowku.
 • Zwolnienie z opodatkowania w odniesieniu do spadków i darowizn dla osób z najbliższej rodziny.
 • Podstawa opodatkowania oraz wysokość podatku.ZDAJ EGZAMIN TAX CONSILIUMI
I UZYSKAJ POTWIERDZENIE SWOICH KWALIFIKACJI


Dzięki zajęciom z doradcami podatkowymi zdobędziesz umiejętności potrzebne do poruszania się w obrębie prawa podatkowego. Twoje przygotowanie potwierdzi zdanie egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną Tax Consilium i zdobycie CERTYFIKATU SPECJALISTY DS. RACHUNKOWOŚCI PODATKOWEJ z kodem zawodu 241105 według kwalifikacji zawodów i specjalności MPiPS.

Egzamin ma formę praktycznych zadań, z czego najważniejsze dotyczy sporządzenia bilansu (analogiczne przykłady są omawiane na zajęciach). Aby uzyskać zaliczenie, powinieneś uzyskać min. 50% punktów możliwych do zdobycia. Co ważne, egzamin nie jest on obowiązkowy, nie pobieramy również za niego żadnych dodatkowych opłat (nawet jeśli podejdziesz do niego dwa razy). Możesz także z niego zrezygnować. W takim przypadku otrzymasz ZAŚWIADCZENIE MEN o ukończeniu Kursu Specjalisty ds. Podatkowych zgodne z Rozporządzeniem MEN ws. kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Jeśli jednak zdasz egzamin, otrzymasz zarówno ZAŚWIADCZENIE MEN, jak i CERTYFIKAT.


ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W DNIACH

Harmonogram zjazdów

Miejsce: Kraków

30.09.2018 r. w godz. 09.00-15.00
06.10.2018 r. w godz. 09.00-15.00
14.10.2018 r. w godz. 09.00-15.00
21.10.2018 r. w godz. 09.00-15.00
27.10.2018 r. w godz. 09.00-15.00
28.10.2018 r. w godz. 09.00-15.00

Egzamin odbędzie się: 28.10.2018 r. o godz. 14.00
Czas trwania egzaminu: 1 h
Nie pobieramy dodatkowych opłat za egzamin.
Egzamin nie jest obowiązkowy.SKORZYSTAJ ZE WSPARCIAPo Kursie otoczymy Cię e-mailową opieką poszkoleniową. Przez 30 dni nasi Trenerzy będą do Twojej dyspozycji. Jeśli będziesz miał pytania lub wątpliwości związane z programem Kursu, pomożemy Ci je rozwiązać. Przydzielimy Ci również specjalne zniżki i rabaty na udział w kolejnych Kursach:5% na drugi i 10% rabatu na trzeci (i każdy kolejny) Kurs w Tax Consilium.


ZYSKAJ UZNANIE NA RYNKU PRACY


W naszych szkoleniach brali udział pracownicy znanych firm prywatnych i instytucji publicznych, m.in. Lufthansa Global Business Services Sp. z o.o., Narodowe Centrum Nauki, IBM BTO Business Consulting Services Sp. z o.o., Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, PZU Życie S.A., Uniwersytet Jagielloński, Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie i wielu innych.
Otrzymaliśmy liczne referencje i rekomendacje.ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!


CHĘTNIE ODPOWIEMY NA TWOJE PYTANIA

Jeśli masz dodatkowe pytania, nie wahaj się, zadzwoń do nas lub przyjdź, aby uzyskać wszystkie informacje, których potrzebujesz. Podczas BEZPŁATNEGO SPOTKANIA z doradcami Tax Consilium poznasz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania: "Od czego zacząć i jak zbudować karierę w rachunkowości?", "Jakie umiejętności muszę posiadać, aby osiągnąć sukces w branży?","Jaki Kurs jest dla mnie najlepszy?", "Jaką wiedzę muszę zdobyć, aby rozwinąć swój biznes?", "Jak zaplanować swoją edukację w zakresie rachunkowości i finansów?". Eksperci Tax Consilium przygotowali dla Ciebie artykuły, dzięki którym będziesz mógł wybrać najlepsze dla Ciebie szkolenie. Polecamy Ci m.in.:

Wszystkie teksty znajdziesz na naszym blogu: www.taxconsilium.com/blog

1 498,00 zł

Kup bilet
 • Szybka i bezpieczna płatność elektroniczna za bilety
 • E-ticket w ciągu kilkunastu minut na Twojej skrzynce
 • Łatwy zakup, bez konieczności zakładania konta

Zobacz również:

szkolenia szkolenia w Krakowie wydarzenia Kraków biznes Iwona Biernat-Baran księgowość kurs pit szkolenia szkolenie Tax Consilium vat

Skontaktuj się z organizatorem

Organizatorem wydarzenia "Certyfikowany Kurs Specjalista ds. Podatkowych: PIT, CIT, VAT, PCC (Kod zawodu: 241105)" jest Tax Consilium Sp. z o.o.

  Rodzaj Dostępne do Cena Liczba
  Certyfikowany Kurs Specjalista ds. Podatkowych: PIT, CIT, VAT, PCC (Kod zawodu: 241105)
27 Września 2018, 14:00 1 498,00 zł

Ceny biletów zawierają podatek VAT. Do ceny biletu może zostać doliczona opłata transakcyjna.

Miejsce szkolenia w Centrum Krakowa

Kraków

Polecamy także:

InternetBeta 2018 - beta X

19 Września - 21 Września 1 010,00 zł
Centrum Turystyki i Rekreacji WSIiZ, Tyczyn

ESP Sport & Zdrowie

23 Lutego - 24 Lutego od 20,00 zł
AmberExpo, Gdańsk

Konferencja Fitness PEI V

23 Marca, 08:00 139,00 zł
PGE Narodowy, Warszawa

FIWE FITNESS BUSINESS TRADE SHOW 2018

21 Września, 10:00 od 34,99 zł
EXPO XXI, Warszawa

Organizujesz wydarzenie?

Dołącz do tysięcy polskich organizatorów korzystających z Evenea do sprzedaży biletów i rejestracji uczestników.

Dowiedz się więcej