CERTYFIKOWANY Kurs Kadry i Płace dla zaawansowanych (Kod zawodu: 242310, 242307) - bilety


NIE MUSISZ BYĆ ABSOLWENTEM KURSU OD PODSTAW
- wystarczy, że posiadasz wiedzę z zakresu kadr i płac! 


ZAPISZ SIĘ NA NAJBLIŻSZĄ 19. EDYCJĘ KURSU!

Zyskaj specjalistyczną wiedzę i praktyczne umiejętności samodzielnego prowadzenia kadr i płac.
Zdobądź CERTYFIKAT NA POZIOMIE ZAAWANSOWANYM Z KODEM ZAWODU
242310, 242307 według kwalifikacji zawodów i specjalności MPIPS
oraz ZAŚWIADCZENIE MEN


W 2017 r. według autentycznych ocen Uczestników
Certyfikowany Kurs Kadry i Płace dla zaawansowanych
został oceniony na: 4,76 /6 
Sprawdź opinie


TRENERZY SĄ PRAKTYKAMI BIZNESU

Kierują działami kadrowo-płacowymi polskich firm


ZOSTAŃ SAMODZIELNYM SPECJALISTĄ

 •   Kurs ma formę PRAKTYCZNYCH WARSZTATÓW prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, zagadnień płacowych oraz podatkowych (48h). Zajęcia prowadzi dla Ciebie 3 trenerów-praktyków.
   Na zajęciach pogłębisz i zaktualizujesz swoją wiedzę (pokażemy CI NAJNOWSZE ZMIANY prawne)
 •  Zyskasz umiejętność ZAAWANSOWANEGO NALICZANIA WYNAGRODZEŃ, tj. dokonywania POTRĄCEŃ, rozliczania wynagrodzeń ZA CZĘŚĆ MIESIĄCA, naliczania premii, dodatków i rozliczania korekt. Poznasz też sposoby, jak unikać PUŁAPEK NA LIŚCIE PŁAC.
 •  Naucz się  rozliczania wynagrodzeń i świadczeń CUDZOZIEMCÓW wykonujących pracę w Polsce oraz pracowników oddelegowanych do państw UE.
 •  Dowiesz się, jak PRAKTYCZNIE planować, organizować i rozliczać CZAS PRACY (poznasz różne systemy i rozkłady czasu pracy; nauczysz się zasad ustalania pracy w godzinach nadliczbowych oraz pracy w niedziele, święta, dni wolne, porze nocnej, podczas podróży służbowych, dyżurów i szkoleń).
 •  Poznasz praktyczne ROZLICZENIA PODATKOWE podatku PIT i ZFŚS. Odbędziesz 8h zajęć z doradcą podatkowym, gdzie nauczysz się rozliczania ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH i poznasz możliwości obniżenia KUP.
 •  Zyskasz umiejętność dokonywania rozliczeń z PFRON i poznasz zasady zatrudniania PRACOWNIKÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI.
 •  W praktyce przygotujesz się do KONTROLI PIP, UP i ZUS.
 •  Po Kursie przez 30 DNI otoczymy Cię e-mailową OPIEKĄ POSZKOLENIOWĄ.
 • Zapisując się, dokonujesz PEWNEGO WYBORU.Posiadamy certyfikat ISO 29990:2010 oraz AKREDYTACJĘ Kuratorium Oświaty

DLA KOGO JEST TEN KURS?

 • TEN KURS JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE:
 • Jeśli chcesz realnie podnieść swoje kwalifikacje, poszerzyć i zaktualizować swoją wiedzę. 
 • Posiadasz podstawową wiedzę z zakresu wynagrodzeń oraz prawa pracy. 
 • Ukończyłeś kurs kadr i płac od podstaw (to nie jest wymóg). 
 • Pracujesz w dziale kadrowo-płacowym, księgowym, HR, firmie outsourcingowej, biurze rachunkowym lub samodzielnie rozliczasz swoich pracowników. 
 • Posiadasz co najmniej średnie wykształcenie. OSIĄGNIJ ZAWODOWĄ SAMODZIELNOŚĆ
DZIĘKI ZAJĘCIOM Z PRAKTYKAMI!


CO W PRAKTYCE DA CI KURS?

 • INFORMACJE na temat najkorzystniejszych rozwiązań kadrowo-płacowych 
 • WSKAZÓWKI, dzięki którym będziesz potrafił samodzielnie kierować obszarem kadr i płac w firmach i instytucjach 
 • PRZYGOTOWANIE do kontroli - dowiedz się, jak reprezentować firmę przez organami administracji publicznej (Inspekcją Pracy, Urzędem Pracy, ZUS
 • MOŻLIWOŚCI optymalizacji wynagrodzeń i rozliczenia czasu pracy UMIEJĘTNOŚĆ interpretowania problematycznych przepisów
 • DOŚWIADCZENIE na podstawie case study opracowanych przez praktyków kierujących działami kadrowo-płacowymi dużych firm
 • WIEDZĘ I SAMODZIELNOŚĆ w prowadzeniu kadr i płac. KOMPLEKSOWE MATERIAŁY, które wykorzystasz w codziennej pracy OPIEKĘ POSZKOLENIOWĄ - przez 30 dni po zakończeniu Kursu będziemy e-mailowo odpowiadać na Twoje pytania 
 • ZAWODOWE KONTAKTY dzięki szerokim możliwościom networkingowym 
 • INDYWIDUALNĄ OPIEKĄ DORADCY, z którym będziesz w stałym kontakcie. Po każdym z modułów otrzymasz podsumowania zajęć, DODATKOWE MATERIAŁY I ZADANIA. 
 • BEZPŁATNĄ MOŻLIWOŚĆ ODRABIANIA ZAJĘĆ na warunkach określonych w naszym Regulaminie.
JAK BĘDĄ WYGLĄDAŁY ZAJĘCIA?


 • W Tax Consilium przez 70% Kursu będziesz wykonywał praktyczne ćwiczenia. 
 • Będziesz liczył ZADANIA, analizował CASE STUDY, rozpatrywał przypadki, brał udział w DYSKUSJACH i mierzył się z AUTENTYCZNYMI PRZYKŁADAMI i sytuacjami napotykanymi w codziennej pracy w obszarze kadr i płac.
 • Zdobędziesz zaawansowaną wiedzę z zakresu praktycznej obsługi kadrowo-płacowej firm i instytucji. 
 • Przygotowaliśmy dla Ciebie KOMPLEKSOWY i bardzo szczegółowy PROGRAM KURSU. Zapoznaj się z nim i zobacz, jakie aspekty będziemy omawiać na zajęciach.


POZNAJ ZAKRES MERYTORYCZNY KURSU

Sprawdź pełny program

MODUŁ: 1. POTRĄCENIA, PREMIE, DODATKI, PUŁAPKI NA LIŚCIE PŁAC, KOREKTY, PŁACE - 16 H
1. Zasady dokonywania potrącenia z wynagrodzeń, zasiłków i umów prawa cywilnego po zmianach od 01 stycznia 2019

2. Praktyczne obliczanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca

3. Pułapki na liście płac - niestandardowe przypadki

4. Zasady rozliczania korekt w związku z błędnym lub nadpłaconym naliczeniem wynagrodzenia na liście płac:

MODUŁ II. ROZLICZENIA PODATKOWE, PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH, ZFŚS - 8 H

1. Koszty uzyskania przychodu i zaliczki na podatek dochodowy:2. Podatek dochodowy od osób fizycznych - najnowsze regulacje.3. Rozliczenia podatkowe, wnioski, PIT-OP.4. Terminy złożenia oświadczeń PIT-WZ.5. Zaprzestanie stosowania przez pracodawców kwoty zmniejszającej podatek (na wniosek i bez wniosku pracownika).6. Oświadczenia pracowników o zamiarze wspólnego rozliczania się z małżonkiem i możliwość jego odwołania.7. Podwyższone koszty uzyskania przychodów i limity dla twórców.8. Stosowanie kwoty zmniejszającej podatek i kup po ustaniu stosunku pracy.9. Kwota wolna od podatku.10. Opodatkowanie zapomóg losowych i świadczeń.11. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

12. Opodatkowanie i składkowanie świadczeń finansowanych z ZFŚS i innych źródeł:

13. Rozliczenie świadczeń pracowniczych wyłączonych ze składek na ubezpieczenia społeczne i podatku według najnowszych regulacji:

14. Praktyczne przygotowanie do kontroli PIP, Urzędu Pracy i ZUS - zakres i zasady, procedury, obowiązki pracodawcy, skutki i możliwość odwołań.


MODUŁ III: ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH. ROZLICZENIA Z PFRON - 8 H
1. Podstawowe pojęcia

2. Zatrudnianie pracownika z niepełnosprawnością

3. Powstawanie obowiązku wpłat na PFRON

MODUŁ IV: EFEKTYWNE USTALANIE ORGANIZACJI CZASU PRACY I JEGO ROZLICZENIE - 8 H
1. Praktyczny przegląd systemów i rozkładów czasu pracy oraz okresów rozliczeniowych:

2. Rozkłady czasu pracy pracowników:

3. Rozkłady cząstkowe czasu pracy i ewidencje czasu pracy w praktyce:

4. Praca w godzinach nadliczbowych oraz niedziele i święta

5. Praktyczne rozliczanie czasu pracy - zasady, obowiązki, rozliczanie i rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych, czasu pracy kadry kierowniczej.

6. Praca w dni wolne oraz w porze nocnej:

7. Dyżury, podróże służbowe, czas pracy a szkolenia pracowników - zasady rozliczania

MODUŁ V: ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ i świadczeń pracowników oddelegowanych do państw UE oraz cudzoziemców wykonujących pracę na terytorium RP - 8 H
I. Podleganie ubezpieczeniom społecznym - Pracownicy oddelegowani do państw UE

1. Podleganie ubezpieczeniom obywateli państw trzecich (osoby niebędące obywatelami UE, EOG, Szwajcarii) legalnie mieszkający w Polsce

2. Delegowanie pracowników poza granice Polski - gdzie będą ubezpieczeni?

II. Podstawa wymiaru składek ZUS pracownika - zmiany od 01 stycznia 2019 r.

III. Dodatkowe świadczenia dla pracowników oddelegowanych

IV. Ustalenie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych dla pracownika oddelegowanego

V. Opodatkowanie wynagrodzenia pracownika oddelegowanego

VI. Rozliczenie roczne pracownika oddelegowanego - pit-11VII. Opodatkowanie przychodów cudzoziemców zatrudnionych w Polsce na podstawie umowy o pracę i umów cywilnoprawnych


JAK ZDOBYĆ CERTYFIKAT?

Dzięki zajęciom z praktykami biznesu zdobędziesz umiejętności potrzebne do samodzielnej pracy.
Gdy zdasz egzamin przed Komisją Egzaminacyjną Tax Consilium, zdobędziesz CERTYFIKAT SPECJALISTY DS. WYNAGRODZEŃ oraz SPECJALISTY DS. KADR z kodami zawodu 242310, 242307 według kwalifikacji zawodów i specjalności MPiPS.

Egzamin ma formę praktycznych zadań oraz pytań testowych. Aby go zaliczyć, powinieneś zdobyć min. 50% punktów. Nie jest on obowiązkowy, nie pobieramy również za niego żadnych dodatkowych opłat (nawet jeśli podejdziesz do niego dwa razy). Możesz również z niego zrezygnować. W takim przypadku otrzymasz ZAŚWIADCZENIE MEN o ukończeniu Kursu Kadry i Płace dla zaawansowanych zgodne z Rozporządzeniem MEN ws. kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych . Jeśli zdasz egzamin, otrzymasz zarówno ZAŚWIADCZENIE MEN, jak i CERTYFIKAT.POZNAJ HARMONOGRAM NAJBLIŻSZEJ EDYCJI!

Miejsce: Kraków
02-03.03.2019 r. w godz. 09.00-15.00
09-10.03.2019 r. w godz. 09.00-15.00
16-17.03.2019 r. w godz. 09.00-15.00
Egzamin odbędzie się: 17.03.2019 r. o godz. 09.00
Czas trwania egzaminu: 1 h
Nie pobieramy dodatkowych opłat za egzamin.
Egzamin nie jest obowiązkowy.


ZYSKAJ UZNANIE NA RYNKU PRACY


W naszych szkoleniach brali udział pracownicy znanych firm prywatnych i instytucji publicznych, m.in. Lufthansa Global Business Services Sp. z o.o., Narodowe Centrum Nauki, IBM BTO Business Consulting Services Sp. z o.o., Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, PZU Życie S.A., Uniwersytet Jagielloński, Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie i wielu innych.
Otrzymaliśmy liczne referencje i rekomendacje.

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

1 479,00 zł

Kup bilet
 • Szybka i bezpieczna płatność elektroniczna za bilety
 • E-ticket w ciągu kilkunastu minut na Twojej skrzynce
 • Łatwy zakup, bez konieczności zakładania konta

Zobacz również:

szkolenia szkolenia w Krakowie wydarzenia Kraków hr Iwona Biernat-Baran kadry i płace Kraków Małgorzata Urbanowska Przemysław Jeżek Tax Consilium

Skontaktuj się z organizatorem

Organizatorem wydarzenia "CERTYFIKOWANY Kurs Kadry i Płace dla zaawansowanych (Kod zawodu: 242310, 242307)" jest Tax Consilium Sp. z o.o.

  Rodzaj Dostępne do Cena Liczba
  CERTYFIKOWANY Kurs Kadry i Płace dla zaawansowanych (Kod zawodu: 242310, 242307)
28 Lutego 2019, 13:00 1 479,00 zł

Ceny biletów zawierają podatek VAT. Do ceny biletu może zostać doliczona opłata transakcyjna.

Polecamy także:

OpenReaktor #71

16 Stycznia, 18:00
ReaktorWarsaw, Warszawa

Warsztat Edukacji Finansowej - Gra Cashflow !

Środa, 19:00 - 21:00 24,48 zł
Warszawa, Warszawa

ESP Sport & Zdrowie

23 Lutego - 24 Lutego od 34,99 zł
AmberExpo, Gdańsk

Konferencja Fitness PEI V

16 Marca, 08:00 od 99,00 zł
PGE Narodowy, Warszawa

Organizujesz wydarzenie?

Dołącz do tysięcy polskich organizatorów korzystających z Evenea do sprzedaży biletów i rejestracji uczestników.

Dowiedz się więcej