To wydarzenie już się zakończyło:( Sprawdź inne ciekawe wydarzenia:

Spotkanie w Kręgu Kobiet - Grudziądz

Piątek, 17:30 - 20:30 60,00 zł
QAL Group, Grudziądz

OpenReaktor #70 + premiera książki ABC Blockchaina

Jutro, 18:00
ReaktorWarsaw, Warszawa

Szkolenie na prowadzącego strzelanie (LOK) - Strzelnica FSO

Sobota - Niedziela od 549,99 zł
Strzelnica FSO, Warszawa

ESP Sport & Zdrowie

23 Lutego - 24 Lutego od 34,99 zł
AmberExpo, Gdańsk

Szkolenie: Sztuka pisania projektów do jednostek samorządu terytorialnego

Fundacja "PEStka" i Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zapraszają na szkolenie Sztuka pisania projektów do jednostek samorządy terytorialnego. Szkolenie odbędzie się 24.04. w godz 9-16 w Kielcach.

Zarys szkolenia:

- Modele kontraktowanie zadań samorządowych (zamówienia publiczne, zlecanie realizacji, inicjatywa lokalna)

- zakres zadań podlegających zlecaniu

- program współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi

- procedura otwartego konkursu ofert, tryb pozakonkursowy

- cechy dobrego projektu do JST

- jak wypełnić prawidłowo ofertę-warsztaty, wypełnianie przykładowej oferty 

- umowa o powierzenie realizacji zadania lub wsparcie realizacji zadania

- dotacja na realizację zadania publicznego -sposób i termin przekazania, kontrola realizacji zadania publicznego

- podzlecanie realizacji niektórych zadań, rozliczenie dotacji i odpowiedzialność za nieprawidłowości, obowiązki sprawozdawcze.

Szkolenie będzie miało charakter wykładowo-warsztatowy, z przykładami i ćwiczeniami.

Prowadzący:

Jerzy Kosanowski

  • akredytowany trener, specjalista,
  • praktyk, w dziedzinie zarządzania projektami współfinansowanymi z EFS
  • posiada wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu i realizacji projektów
  • od 1999 r. zajmuje się działalnością edukacyjno-szkoleniową w ramach własnej firmy
  • posiada szeroką wiedzę, umiejętności i doświadczenie w przedmiocie szkolenia.

Dla kogo szkolenie?

Uczestnikami szkolenia mogą być przedstawiciele (pracownicy, wolontariusze, członkowie) podmiotów ekonomii społecznej, z terenu powiatów: skarżyskiego, koneckiego, starachowickiego, ostrowieckiego, kieleckiego i miasta Kielce. Podmioty ekonomii społecznej to m.in.:

- przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne

-podmioty reintegracyjne (CIS, KIS, ZAZ WTZ)

- organizacje pozarządowe

- spółki non-profit

Warunkiem skorzystania ze szkolenia jest przystąpienie podmiotu do projektu Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Informację na temat projektu oraz dane kontaktowe znajdziecie Państwo na stronie http://koowes.pl/.

Organizator zapewnia materiały piśmiennicze i catering. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

SZKOLENIE WSPÓŁFINANSOWANE JEST ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2014-2020

Zobacz również:

szkolenia szkolenia w Kielcach wydarzenia Kielce

Skontaktuj się z organizatorem

Organizatorem wydarzenia "Szkolenie: Sztuka pisania projektów do jednostek samorządu terytorialnego" jest Fundacja PEStka

Organizujesz wydarzenie?

Dołącz do tysięcy polskich organizatorów korzystających z Evenea do sprzedaży biletów i rejestracji uczestników.

Dowiedz się więcej