Trening odporności psychicznej w biznesie i życiu - bilety

ZAPRASZAMY SERDECZNIE NA DWUDNIOWY WARSZTAT
Z ZAKREDU BUDOWANIA I ROZWOJU ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ
W BIZNESIE I ŻYCIU OSOBISTYM

UCZESTNICY:

1. Przedsiębiorcy i ich pracownicy z możliwością dofinansowania z BUR.
2. Menadżerowie wyższego i średniego szczebla
3. Handlowcy
4. Pracownicy działu HR
5. Osoby indywidualne zainteresowane własnym rozwojem w kontekście odporności psychicznej
6. Coachowie, trenerzy, osoby skupione na wsparciu indywidualnym i zespołowym ludzi

MOŻLIWOŚĆ PŁATNOŚCI ISTNIEJĄ DLA:

a. właścicieli i ich pracowników MMŚ (Mikro, Małe i Średnie Firmy) - Z DOFINANSOWANIEM DO 80%
b. przedsiębiorców i przedstawicieli biznesu (w tym dla ich pracowników) bez konieczności ubiegania się i dofinansowanie (cena brutto: 948,99zł)
c. osób indywidualnych (cena: 730,70zł)

INFORMACJA: , @Anita     biuro@cstcoaching.pl, telefon: 691213623

KORZYŚCI Z POZIOMU UCZESTNIKA:

- Doświadczenie czym jest siła i odporność psychiczna i jak się przekłada na wzrost efektywności biznesowej i osobistej
- Zapoznanie się z podstawowymi i zaawansowanymi technikami i narzędziami rozwijającymi siłę i odporność psychiczną
- Rozwinięcie umiejętności zarządzania emocjami i poziomem stresu w trudnych lub konfliktowych sytuacjach
- Wzrost poczucia wpływu na własne życie oraz poziomu odpowiedzialności za przyjęte zadania (cele)
- Rozwój umiejętności zachowania optymalnego poziomu pewności siebie w sytuacjach nowych i stresujących

KORZYŚCI Z POZIOMU HR I ORGANIZACJI:

- Poszerzanie wiedzy o podstawach kognitywnych i behawioralnych w kształtowaniu nawyków, postaw i przekonań pracowników wpierających rozwój ich odporności psychicznej, zwiększającej efektywność zawodową
- Rozwinięcie umiejętności zarządzania stresem w sytuacjach kryzysowych, co przekłada się na skuteczne działanie i komunikację pod wpływem presji
- Rozwój elastyczności myślenia i działania w kontekście realizacji zadań i celów firmowych
- Rozwój umiejętności świadomego stosowania różnych poziomów składowych odporności psychicznej w celu utrzymania poczucia własnej efektywności i pewności siebie
- Wzmocnienie lub ukształtowanie umiejętności wywoływania stanu flow, w warunkach zmiennego poziomu zaangażowania, motywacji i energii u pracowników

KORZYŚCI Z POZIOMU HANDLOWCÓW:

- Wzmocnienie sprawstwa i zaangażowania w działania podejmowane dla pozyskania i utrzymania klientów
- Rozwój pewności siebie w kontekście prezentowania produktów i usług,
- Wzrost otwartości na podejmowanie wyzwań,
- Rozwój umiejętności zarządzania emocjami i stresem w rozmowach handlowych i negocjacyjnych

KORZYŚCI Z POZIOMU COACHÓW, TRENERÓW, OSÓB ZAANNGAŻOWANYCH POMOCOWO:

- Wzrost umiejętności budowania i wzmacniania odporności psychicznej u klienta
- Rozwój świadomości i wiedzy z zakresu składowych komponentów odporności psychicznej i ich wpływu na efektywność człowieka
- Rozwój umiejętności efektywnego procesu wsparcia

PROGRAM RAMOWY:

DZIEŃ 1. Wprowadzenie w świat odporności psychicznej

1. Pojęcia i słownictwo z zakresu metodologii pracy z siłą i odpornością psychiczną
2. Wrażliwość psychiczna wersu-s siła i odporność - korzyści i zagrożenia, charakterystyka zachowań i osób
3. Indywidualny pomiar odporności psychicznej
4. Omówienie wyników pomiaru odporności psychicznej na podstawie wypełnionego kwestionariusza MTQ48 - mierzącego poziom siły i odporności psychicznej
5. Poznanie swoich zasobów: silnych i słabych stron w kontekście odporności psychicznej i metod wzmacniania poszczególnych elementów wchodzących w skład odporności
6.Gry i ćwiczenia wzmacniające odporność psychiczną

Na początku warsztatu, uczestnicy określają swoje cele, a trener dostosowuje resztę warsztatu odpowiednio do nich i celów ogólnych szkolenia.


DZIEŃ 2. Budowanie odporności

1. Zaawansowane techniki i narzędzia możliwe i przydatne do wykorzystania w pracy zawodowej / w kontekście biznesu do wzmacniania pewności siebie i siły psychicznej niezależnie od odczuwalnej presji czy stresu
2. Stres jako zasób w wzmacnianiu siły i odporności psychicznej
3. Techniki i metody rozwoju elementów składających się na odporność psychiczną w kontekście życia osobistego i biznesu u siebie i innych
4. Wiara we własne umiejętności
5. Poczucie kontroli i wpływu na swoje życie
6. Zarządzanie emocjami
7. Pewność siebie w kontaktach interpersonalnych
8. Zorientowanie i zaangażowanie na cele i zadania
9. Otwartość na rozwój i zmianę
10.Odwaga do podejmowania ryzyka (wchodzenia w nowe)

Więcej gier i formatów pozwalających rozwijać siłę i odporność psychiczną u siebie i innych

PROWADZĄCE:

Joanna Czarnecka
Provocare  Provocare
- Coach, trener, konsultant biznesu, terapeuta.

Członek Prezydium Izby Coachingu, Dyrektor Oddziału Mazowieckiego Izby Coachingu. Współtwórca Provocare - Instytutu Komunikacji Prowokatywnej, w którym zajmuje się rozwojem i propagowaniem Metod Prowokatywnych i Improwizacyjnych w pracy coachingowej, trenerskiej, handlowej oraz menedżerskiej. Prowadzi treningi dla trenerów oraz warsztaty dla coachów z zaawansowanych technik pracy z klientem. Działa w Partnerstwie z Instytutem Psychologii Eklektycznej IEP w Holandii oraz Instytutem Terapii Prowokatywnej w Monachium. Współpracuje z uczelniami wyższymi (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Uniwersytet Łódzki). Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć, szkoleń oraz wdrożeń związanych z budowaniem stanu samoświadomości oraz tożsamości osób i zespołów w biznesie. Autorka wielu nowatorskich rozwiązań projektowych dotyczących zmiany kultury organizacyjnej w złożonych strukturach organizacyjnych. Opracowuje i realizuje autorskie projekty rozwoju kompetencji i umiejętności kadry zarządczej, handlowej, medycznej, terapeutycznej, psychologicznej i pedagogicznej różnych szczebli. Projektuje gry i symulacje szkoleniowe. Drugą specjalizacją jej jest praca na budowaniu odporności psychicznej, pracy na przekonaniach, postawach, motywacji oraz nad kreatywnym myśleniem u jednostki i zespołów. Posiada 8 letnie doświadczenie w pracy terapeutyczej (jako terapeuta par i małżeństw, terapeuta rodzin, oligofrenoterapeuta, arteterapeuta, socjoterapeuta oraz w terapii wyjścia). Tworzyła i prowadziła ośrodki terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych oraz osób i rodzin w kryzysie. Wspiera coachingowo i trenersko kadrę medyczną i opiekuńczo - leczniczą w rozwoju kompetencji miękkich oraz terapeutyczno - pomocowych (z zakresu m.in. nowych metod pracy z pacjentem, prowadzenia wywiadu motywacyjnego - medycznego, pracy z emocjami, komunikacji nastawionej na porozumienie, itp.). Wspiera organizacje, kadrę medyczną i pacjentów terminalnych, onkologicznych, neurologicznych.

Anita Orzechowska
CST Coaching Anita Orzechowska CST Coaching Anita Orzechowska

- Coach, superwizor, trener,

Od ponad 20 lat praca z biznesem. Wcześniej związana z zarządzaniem strukturami organizacji i sprzedażą w firmach od jednoosobowych po zatrudniających 3000 osób. Obecnie wykorzystuje to doświadczenie głównie pracując z MMŚ. Od 2002 roku pracuje narzędziami coachingowymi w obszarze zarzadzania i sprzedaży. Od 2013 roku prowadzi sesje coachingu indywidualnego i grupowego oraz usługi rozwojowe.
Autor wielu warsztatów z zakresu sprzedaży, komunikacji interpersonalnej, zarządzania i coachingu, pracuje w autorskim stylu: #PoMistrzwskuRozwińSkrzydła.
Trener w obszarze komunikacji interpersonalnej, sprzedaży, zarządzania zespołem/firmą, zarządzania sobą, zmianą, wyznaczania i realizacji celów, coachingu.
Coach, prowadzący sesje indywidualne, zespołowe i grupowe: biznes, managerskie, przywódczy (executive), sprzedaż, life, kariery dla młodzieży w tym (NEED) i dorosłych ( w tym wykluczenie społeczne)
Superwizor pracy coacha praca indywidulana i grupowa
Usługi Rozwojowe wykonane m.in. dla: kilkudziesięciu firm z sektora Mikro, Małych i Średnich przedsiębiorstw, - WSG Bydgoszcz, - UKW Bydgoszcz, - UWM Olsztyn, - UMK Toruń, - jednostki administracji państwowej, - jednostki szkolnictwa gimnazjum, średnie, - organizacje NGO, - organizacji młodzieżowych KSM, studenckich ELSA UNK Toruń, NZS UTP Bydgoszcz. Członek: ICF Global i Polska. Członek Izby Coachingu, od stycznia 2018 zasiada we władzach Izby Coachingu - jest członkiem Prezydium IC, od grudnia 2018 wspiera oddział kujawsko-pomorski w roli Dyrektora.
Wykładowca na: Collegium Da Vinci w Poznaniu, Katedra Coaching i Zarządzanie. Współpracuje z Wyższa Szkoła Europejska; Studia Podyplomowe: Zarzadzanie Sprzedażą, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Studia Podyplomowe Coaching. Licencjonowany użytkownik kwestionariusza MTQ48 do diagnozy odporności psychicznej
Właściciel:Instytucji SzkoleniowejCST Coaching, świadczącej usługi rozwojowe z możliwością dofinansowania z BUR, posiadającej certyfikat jakości Standard Usług Szkoleniowych SUS 2,0, partner FRIS®,
Współtwórca: marki spichlerze Rozwoju, Szkoły Coacha - Spichlerze Rozwoju, Pracowni Rozwoju Coachingu przy UKW Bydgoszcz.

LOGISTYKA:

TERMIN: 29-30.06.2019
GODZINY: sobota 10:00- 18:00, niedziela 9:00 - 16:00
MIEJSCE: ul. Podgórna 4. Katowice.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Cena: bilety na evenea:
kontakt: biuro@cstcoaching.pl

* Zanim zapiszesz się na usługę w BUR, skontaktuj się z nami, aby postępować zgodnie z procedurami i otrzymać dofinansowanie: biuro@cstcoaching.pl
* Usługa zostanie zrealizowana, jeżeli zbierze się grupa 10 osób.
* W przypadku rezygnacji z udziału wcześniej niż na tydzień przed dniem warsztatu zwracamy wpłatę z potrąceniem 10% (nie mniej niż 10 zł) opłaty manipulacyjnej. Przy rezygnacji mniej niż 7 dni przed warsztatem wpłata nie jest zwracana.
* Zgłaszając się na usługę wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych tj. Imię i Nazwisko, adres mail.

* * * * * * * * *

Klauzula informacyjna: Administratorem Danych Osobowych jest CST Coaching Anita Orzechowska z siedzibą przy ul. Młynarska 4 w Bydgoszczy, kod pocztowy 85-376. Wyznaczonym do kontaktu ws przetwarzania danych osobowych przedstawicielem Klauzula informacyjna: Administratorem Danych Osobowych jest CST Coaching Anita Orzechowska z siedzibą przy ul. Młynarska 4 w Bydgoszczy, kod pocztowy 85-376. Wyznaczonym do kontaktu ws przetwarzania danych osobowych przedstawicielem Administratora jest Pani Anita Orzechowska, dostępna pod adresem mail: anita.orzechowska@cstcoaching.pl. Dane przetwarzane są na podstawie art 6 ust. 1 lit. B i F ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016, do realizacji określonych celów, między innymi ofertowania, przeprowadzenia procesu rozwojowego, realizacji zamówienia, działań marketingowych. Dane nie będą przekazywane stronom trzecim z wyjątkiem firm świadczących usługi wsparcia IT dla Administratora. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu: Polityka Prywatności oraz Plików Cookies CST Coaching

Jeteśmy Członkami Izba Coachingu
Pokaż mniej

1 230,00 zł

Kup bilet
  • Szybka i bezpieczna płatność elektroniczna za bilety
  • E-ticket w ciągu kilkunastu minut na Twojej skrzynce
  • Łatwy zakup, bez konieczności zakładania konta

Zobacz również:

szkolenia szkolenia w Katowicach wydarzenia Katowice Anita Orzechowska Joanna Czarnecka

Skontaktuj się z organizatorem

Organizatorem wydarzenia "Trening odporności psychicznej w biznesie i życiu" jest CST Coaching Anita Orzechowska

  Rodzaj Dostępne do Cena Liczba
  Bilety dla właścicieli i ich pracowników MMŚ - do kupienia po uprzednim uzyskaniu możliwości dofinansowania z BUR - www.uslugirozwojowe.pl
już niedostępne 1 230,00 zł -
  Bilet dla uczestnika
27 Czerwca 2019 1 230,00 zł

Ceny biletów zawierają podatek VAT. Do ceny biletu może zostać doliczona opłata transakcyjna.

Polecamy także:

Business Insider Trends Festival

2 Października - 3 Października od 890,00 zł
The Koneser Square, Warsaw

I love Sales & Commerce 12-13.05.2020

12 Maja - 13 Maja od 701,10 zł
MTP Sala Ziemi, Poznań

Szkolenie na "Prowadzącego strzelanie" (LOK) - Strzelnica FSO

6 Lipca - 7 Lipca od 549,99 zł
Strzelnica FSO, Warszawa

FIWE FITNESS TRADE SHOW 2019 : UNITED

13 Września, 09:00 od 34,99 zł
Expo XXI, Warszawa

Organizujesz wydarzenie?

Dołącz do tysięcy polskich organizatorów korzystających z Evenea do sprzedaży biletów i rejestracji uczestników.

Dowiedz się więcej