Inspirujący warsztat HUMAN ORIENTED AI w ramach Master Class Digital Champions - bilety

Warsztat przeznaczony jest dla osób które podejmują decyzję o wdrożeniu innowacji biznesowych wykorzystujących nowoczesne technologie w obszarach takich jak marketing, sprzedaż, rozwój produktów, efektywność operacyjna. Skorzystają z niego również osoby odpowiedzialne za projektowanie takich rozwiązań - ich architektury biznesowej, koncepcji realizacji i integracji z istniejącymi w firmie rozwiązaniami automatyzacji procesów i usług.

Pomożemy uczestnikom ocenić, w których obszarach funkcjonowania ich organizacji warto zastosować rozwiązania z kategorii HUMAN ORIENTED AI. Omówimy i przeanalizujemy wspólnie z uczestnikami potencjał jaki oferują one dla transformacji relacji z klientami, wzbogacenia produktów i usług, zwiększenia produktywności pracy kognitywnej oraz pracy zespołowej.

Uczestnicy będą również mogli ocenić i przedyskutować wyzwania związane z zastosowaniem rozwiązań HUMAN ORIENTED AI, oraz kompetencji niezbędnych dla ich właściwego zaprojektowania, zbudowania i wdrożenia.

Definicja SI zorientowanej na użytkownika (Human Oriented AI, HOAI)

 • Główne aspekty SI zorientowanej na użytkownika (HOAI) i jej pozycjonowanie wśród innych klas zastosowań SI.
 • Główne wzorce zastosowań HOAI: Chatboty, Wirtualni Asystenci, Doradcy, Ko-boty, Inteligentne agregatory usług (Smart Hubs).
 • Autonomiczne urządzenia i usługi.
 • Przykłady innowacji w obszarze HOAI.

Aspekty psychologiczne i ekonomiczne cyfrowej transformacji pracy ludzkiej

 • Jakie są "twarde" przesłanki za cyfrową transformacją ludzkiej pracy?
 • Szanse i wyzwania ludzkiej pracy w świecie wirtualnym i fizycznym.
 • Cyfrowa transformacja pracy - perspektywa kluczowych interesariuszy zmiany.
 • Psychologiczne aspekty relacji człowiek-maszyna oraz ich wpływ na praktyki projektowania rozwiązań oraz ich wartość biznesową.

Wdrażanie HOAI - warsztat I stadium przypadku

 • Praktyczny pokaz procesu tworzenia agenta cyfrowego z wykorzystaniem dostępnym platform i technologii.
 • Studium przypadku realnego rozwiązania (produktu) klasy HOAI - cyfrowy współpracownik w kontekście krytycznych procesów biznesowych.

Mapa rozwoju SI zorientowanej na użytkownika

 • Przegląd możliwości SI których komercjalizacji możemy oczekiwać w bliskiej przyszłości. Co może się zdarzyć, kiedy to nastąpi i co o tym może zdecydować?

2 458,77 zł

Kup bilet
 • Szybka i bezpieczna płatność elektroniczna za bilety
 • E-ticket w ciągu kilkunastu minut na Twojej skrzynce
 • Łatwy zakup, bez konieczności zakładania konta

Zobacz również:

szkolenia Asystent wirtualny Chatboty Robotyka Sztuczna inteligencja Technologia Transformacja cyfrowa Aleksandra Przegalińska Borys Stokalski

Skontaktuj się z organizatorem

Organizatorem wydarzenia "Inspirujący warsztat HUMAN ORIENTED AI w ramach Master Class Digital Champions" jest Rethink Sp. z o.o., Sp. k.

  Rodzaj Dostępne do Cena Liczba
  Normalny

dostępnych: 15

28 Stycznia 2020, 12:00 2 458,77 zł

Ceny biletów zawierają podatek VAT. Do ceny biletu może zostać doliczona opłata transakcyjna.

Polecamy także:

I love Sales & Commerce 12-13.05.2020

12 Maja - 13 Maja od 824,10 zł
MTP Sala Ziemi, Poznań

Szkolenie na "Prowadzącego strzelanie" (LOK) - Strzelnica FSO

Sobota - Niedziela od 549,99 zł
Strzelnica FSO, Warszawa

WORLD SALES CONGRESS 2020 - MAKSIMUM OSIĄGNIĘĆ W SPRZEDAŻY - POZNAŃ

24 Kwietnia, 09:00 - 17:45 od 390,00 zł
Aula Artis Concordia Design, Poznań

FLIPOWANIE® warsztat rysowania magicznych flipchartów - WARSZAWA 06.03.2020

6 Marca, 09:00 - 17:30
Golden Floor Tower - 32 piętro, Warszawa

Organizujesz wydarzenie?

Dołącz do tysięcy polskich organizatorów korzystających z Evenea do sprzedaży biletów i rejestracji uczestników.

Dowiedz się więcej