To wydarzenie już się zakończyło:( Sprawdź inne ciekawe wydarzenia:

Business Insider Trends Festival

2 Października - 3 Października od 890,00 zł
The Koneser Square, Warsaw

I love Sales & Commerce 12-13.05.2020

12 Maja - 13 Maja od 701,10 zł
MTP Sala Ziemi, Poznań

Szkolenie na "Prowadzącego strzelanie" (LOK) - Strzelnica FSO

6 Lipca - 7 Lipca od 549,99 zł
Strzelnica FSO, Warszawa

FIWE FITNESS TRADE SHOW 2019 : UNITED

13 Września, 09:00 od 34,99 zł
Expo XXI, Warszawa

GDD2018 | Design językiem Biznesu | Przeformuj i wykreuj | warsztaty [EN]

scroll down for English version

* warsztaty w j. angielskim 

Przeformuj i wykreuj: Jak szukać rozwiązań, gdy wszystko wokół wydaje się niemożliwe.

Podczas warsztatów zmierzysz się z "Mission impossible". Otrzymasz wyzwanie projektowe wymagającego kreatywnego rozwiązywania problemów, zdolności do wyłuskania kluczowej perspektywy użytkownika oraz umiejętności współpracy na rzecz jak najlepszego wspólnego rezultatu. Zespołowo zaprojektujesz rozwiązanie problemu, jednocześnie ucząc się Design Thinking, metodyki stanowiącej ramy kreatywnej i ustrukturyzowanej innowacji. Marie zaprezentuje ćwiczenia wspierające proces projektowania, w trakcie warsztatów będzie też miejsce na refleksję i dyskusję, stanowiące element procesu uczenia się. Nauczysz się analizować potrzeby docelowych odbiorców, wykorzystasz metody kreowania idei, by formułować szereg pomysłów, będziesz mieć również szansę prototypować i testować. Warsztat jest przeznaczony dla odważnych poszukiwaczy rozwiązań, gotowych do działania i zgodnych co do tego, że kreatywność wynika z otwartego, nieszablonowego stanu umysłu.

3 kluczowe tematy warsztatu:

  • zmienianie perspektywy w momencie, gdy wyzwanie wydaje się nie mieć rozwiązania
  • wykorzystywanie informacji od użytkowników i tworzenie planu działania
  • korzystanie z metod kreatywnej generacji pomysłów w celu uzyskiwania znacznej liczby możliwych rozwiązań

Warsztat wyposaży Cię w narzędzia, które umożliwią Ci spojrzenie z innej perspektywy na problem bez wyjścia, dadzą umiejętność tworzenia szeregu możliwych rozwiązań i ich prototypowania i testowania, tak by w finalnym rozrachunku uzyskać innowacyjne rozwiązania pojawiających się wyzwań.


prowadząca: Marie Saasen (NOR)

Marie Saasen jest strategiem projektowania, a jej nadrzędnym celem i misją jest poprawa tego jak doświadczamy - poprzez kreatywność i komunikację. Posiada dyplom Strategic Design Managemen z Parson's The New School for Design w Nowym Yorku i szerokie doświadczenia z zakresu pedagogii, badania komunikacji, marketingu i wzornictwa przemysłowego. Po okresie pracy w technologicznym start-upie na Manhattanie, założyła agencję Studio Saasen, w ramach której pomaga firmom i organizacjom wdrażać procesy innowacyjne w oparciu o projektowanie. Studio Saasen obsługuje klientów z różnych sektorów, w tym między innymi z branży telecom, HR, product design, ale i instytucje zajmujące się edukacją, czy organizacje pozarządowe. Prowadzi bloga Creative Nature, a ponadto jest goszczącym wykładowcą na kilku uczelniach na całym świecie, w tym między innymi na New York University (NYU). Tej jesieni, startuje z indywidualnym programem coachingowym, którego celem będzie przekazanie kompetencji i technik ideacji liderom, innowatorom i założycielom start-upów.

GDD2018


*workshop in English

Reframe and ideate: How to create solutions when all seems impossible

In this highly interactive workshop, participants will be sent out on a "mission impossible". You will receive a design challenge requiring creative problem-solving, ability to extract user-insight, and skill of collaborating for a mutual best result. Working in teams to create solutions to the presented challenge, you will learn to use Design Thinking, a creative and structured innovation framework. Marie will provide exercises to aid the design process, and there will be reflection and discussion as part of the learning experience. You will learn to analyze the needs of target users, use idea generation methods to come up with a multitude of ideas, prototype and test your ideas to iteratively improve your solution. This workshop is for bold problem-solvers who are ready to push themselves and who agree that creativity comes from a playful, open mindset.

3- key topics of the workshop:

  • Reframe your thinking when a challenge seems impossible.
  • Access and translate user-insight into design action-points.
  • Use creative idea generation methods to create a multitude of possible solutions.

This workshop will equip you with tools to reframe a seemingly impossible problem, generate a range of possible solutions, prototype and test your ideas to achieve an innovative solution. 


expert: Marie Saasen (NOR)

Marie Saasen is a design strategist with a drive to improve the human experience through creativity and communication. She has a Master in strategic design management from Parson's The New School for Design in New York, and a broad-based background in pedagogy, communication research, marketing and industrial design. After working in a tech start-up on Manhattan, Marie founded the agency Studio Saasen, helping businesses and organizations implement design-driven innovation process. Studio Saasen has diverse clients from a range of industries including telecom, HR, and product design, as well as educational institutions and NGOs.In addition to client work and writing hern Creative Nature blog, Marie guest lectures at multiple universities internationally, such as New York University (NYU). This fall, she is launching a one-to-one coaching program in ideation techniques and encourages innovation-hungry leaders and start-up founders to get in touch.

GDD2018


Zobacz również:

szkolenia szkolenia w Gdyni wydarzenia Gdynia

Skontaktuj się z organizatorem

Organizatorem wydarzenia "GDD2018 | Design językiem Biznesu | Przeformuj i wykreuj | warsztaty [EN]" jest Gdynia Design Days

Organizujesz wydarzenie?

Dołącz do tysięcy polskich organizatorów korzystających z Evenea do sprzedaży biletów i rejestracji uczestników.

Dowiedz się więcej