EXPERT EXPERYMENTU n-le kl. IV-VIII Szkół Podstawowych

EDYCJA V, ETAP 1, semestr letni 2020

"Podstawa Programowa w nowej ofercie edukacyjnej Centrum Nauki EXPERYMENT"

Pragniemy, aby Centrum Nauki EXPERYMENT postrzegane było jako narzędzie do realizacji podstawy programowej w sposób aktywny z dziećmi/młodzieżą. W tym celu powstał Program EXPERT EXPERYMENTU, który służy stworzeniu klubu aktywnych nauczycieli, którzy szerzą ideę aktywnej edukacji.


Cele etapu I:

1. BAZAR WIEDZY: wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami, edukatorami, osobami odpowiedzialnymi za tworzenie materiałów do pracy z uczniem/dzieckiem (przedstawicielami wydawnictw pedagogicznych).

2. AKTYWNA LEKCJA: nauczyciele, przedstawiciele wydawnictw, edukatorzy w trakcie spotkań w ramach Programu EXPERT EXPERYMENTU opracują założenia podstawy programowej do warsztatów organizowanych przez CN EXPERYMENT, które zostaną zamieszczone w nowej ofercie edukacyjnej CNE na semestr zimowy 2020/2021.

3. LEKCJA Z EXPERYMENTEM: informacje uzyskane od nauczycieli podczas BAZARU WIEDZY posłużą w CN EXPERYMENT jako cenne źródło informacji dzięki któremu realizacja warsztatów w CNE będzie bazować na bezpośrednich potrzebach szkół/przedszkoli, a koncepcja warsztatów skierowanych do dzieci i młodzieży, będzie wsparciem dla nauczycieli do realizacji aktywnych lekcji przedmiotów ścisłych i przyrodniczych zgodnych z założeniami podstawy programowej.


Do współpracy zapraszamy:

nauczycieli wszystkich poziomów nauczania z województwa pomorskiego (planowana liczba uczestników ok.20-30 osób),

wydawnictwa pedagogiczne: Nowa Era oraz OPERON, które aktywnie wspierają przedszkola/szkoły zapleczem merytorycznym oraz podręcznikami do pracy z dziećmi i młodzieżą,


Nauczyciele, którzy ukończą Program otrzymają:

- możliwość bezpłatnego przetestowania warsztatów ze swoja klasą/grupą,

- zaświadczenie/certyfikat współpracy z CN EXPERYMENT,

- nauczyciele, którzy w ramach Programu opracują zapisy podstawy programowej do nowych/lub istniejących tematów warsztatów, przy opisach opracowanych przez nauczycieli zamieszczonych, w ramach nowej oferty edukacyjnej, widnieć będzie opis "Zarekomendowane przez Panią/Pana ….. z przedszkola/szkoły…..",

- nowa oferta wraz z efektami współpracy w ramach Programu przedstawiona zostanie podczas GALI EXPERYMENTU w dn. 08.06.2020r.


Jak?

Nauczyciele zostaną podzielni na grupy zgodnie z poziomem nauczania

NAUCZYCIEL , KTÓRY ZAREJESTRUJE SIĘ W TEJ ZAKŁADCE ZOSTANIE PRZYPISANY DO JEDNEJ Z PONIŻSZYCH GRUP:

Grupa D: MIKRO ŚWIAT , grupa skoncentruje się wokół tematów tj.:

- preparatyka: pierwsze kroki w laboratorium biologicznym, podstawa wiedzy dot. przygotowania preparatów biologicznych, obsługi mikroskopu, analizy i wyciągania wniosków,

- warsztaty dot. logicznego myślenia i wyciągania wniosków poprzez prace w grupie rozwiązują zagadki niczym w escape room,

Grupa E: KIERUNEK EXPERYMENT, grupa skoncentruje się wokół tematów tj.:

- jak sprawić aby praca w laboratorium była na wyciągniecie ręki, a nauka przedmiotów ścisłych odbywała się przy aktywnym udziale uczniów


HARMONOGRAM SPOTKAŃ

REGULAMIN PROGRAMU

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Udział bezpłatny

Zarejestruj się

Zobacz również:

szkolenia szkolenia w Gdyni wydarzenia Gdynia

Skontaktuj się z organizatorem

Organizatorem wydarzenia "EXPERT EXPERYMENTU n-le kl. IV-VIII Szkół Podstawowych" jest Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Dostępne do Liczba
  n-le kl. IV-VIII Szkół Podstawowych
29 lutego 2020, 20:00

Polecamy także:

I love Sales & Commerce 12-13.05.2020

12 maja - 13 maja od 824,10 zł
MTP Sala Ziemi, Poznań

Krąg Kobiet - warsztaty rozwoju samoświadomości, Warszawa

8 marca, 15:00 - 18:00 80,00 zł
Dom jogi Moc oddechu, Warszawa

Krąg Kobiet - warsztaty rozwoju samoświadomości, Toruń

środa, 17:00 - 20:00
Toruń, Toruń

WORLD SALES CONGRESS 2020 - MAKSIMUM OSIĄGNIĘĆ W SPRZEDAŻY - POZNAŃ

24 kwietnia, 09:00 - 17:45 od 390,00 zł
Aula Artis Concordia Design, Poznań

Organizujesz wydarzenie?

Dołącz do tysięcy polskich organizatorów korzystających z Evenea do sprzedaży biletów i rejestracji uczestników.

Dowiedz się więcej