TWÓRCZE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW - bilety

TERMIN: 8-9 marca  2018 r. (9:00 -17:00)

CENA: 1 490 zł

MIEJSCE: Olivia Business Centre (Gdańsk, al. Grunwaldzka 472)


"Formułowanie problemu jest częściej ważniejsze od jego rozwiązania, które może być wynikiem matematycznych lub doświadczalnych technik. Uświadomienie sobie nowych pytań i nowych możliwości, postrzeganie starych problemów z nowego punktu widzenia wymaga twórczej wyobraźni."
Albert Einstein

CELE SZKOLENIA:

 • Świadomie wzmacnianie u siebie oraz u współpracowników twórczego i kreatywnego podejścia do problemów.
 • Nabycie świadomości, jak systemowo podejść do poprawy poziomu innowacyjności i kreatywności w swojej firmie, organizacji i instytucji.
 • Nabycie umiejętności przekazywania informacji oraz prezentowania na forum wypracowanych przez siebie idei w sposób sugestywny i przekonywający.
 • Nauczenie się umiejętnie wykorzystywać technikę burzy mózgów w rozwiązywaniu problemów w biznesie
 • Otwarcie się na opinie i pomysły innych.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Dlaczego pomysły każdego z pracowników są tak ważne?

 • Uświadomienie roli, jaką odgrywa realizacja nowych pomysłów w rozwoju w mojej własnej karierze.
 • Przejawianie inicjatywy i wdrażanie własnych pomysłów jako najlepszy sposób na pozostanie cennym pracownikiem.
 • Konieczność stałego udoskonalania na rynku.

2. Fazy rozwiązywania problemu.

 • Poznanie metodologii pomocnej przy szukaniu rozwiązań problemu.
 • Definiowanie obszarów problemowych.
 • Analiza sytuacji z wielu punktów widzenia.
 • Matryca oceny rozwiązań.
 • Drzewko decyzyjne.
 • Operacjonalizacja zadań do wykonania.
 • Projektowanie ścieżki czasowej.
 • Wyznaczanie ścieżki krytycznej.

3. Uzyskiwanie akceptacji dla pomysłu współpracy ze strony szefa i współpracowników.

 • Wzięcie na siebie odpowiedzialności za wdrażanie pomysłu.
 • Trzy punkty widzenia czyli jakie są zalety i wady mojego pomysłu ze strony szefa lub kolegów.
 • Sposoby prezentowania pomysłu ułatwiające zrozumienie jego idei i wyrażanie akceptacji.
 • Jak reagować na zastrzeżenia i wątpliwości osób przekonanych, aby nie "spalić" pomysłu.

4. Gdy nie wszystko gra, czyli jak konsekwentnie realizować przyjęte plany.

 • Konsekwentne wdrażanie pomysłów mimo napotykanych trudności.
 • Korygowanie planu realizacji.
 • Radzenie sobie z własnym zniechęceniem czy frustracją.

5. Techniki twórczego myślenia.

 • Poznanie metod twórczego myślenia.
 • Ćwiczenie umiejętności wykorzystywania technik dyscyplinowania myślenia podczas spotkań decyzyjnych.
 • Nabycie umiejętności planowania przebiegu spotkania tak by maksymalnie wykorzystać potencjał intelektualny uczestników.
 • Nabycie umiejętności definiowania problemów i odpowiedniego prezentowania danych, na których opierać się będzie praca grupy.
 • Metody twórczego myślenia - trening twórczości w oparciu o metodę E. De Bono.
 • Techniki łamania schematyczności w myśleniu.
 • Określanie celów i mierzalnych rezultatów spotkania.
 • Opracowanie agendy i metodologicznych założeń wykorzystania kreatywności grupy.
 • Elementy prezentacji i metody otwierania spotkań.
 • Przedstawianie danych i definiowanie problemów, którymi ma zająć się grupa.

CENA SZKOLENIA OTWARTEGO OBEJMUJE:

 • udział w szkoleniu,
 • komplet materiałów dydaktycznych,
 • imienny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu,
 • catering (lunch oraz przerwy kawowe).

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora oraz w przypadku niezebrania grupy min. 8 osób. O ewentualnym odwołaniu szkolenia organizator informuje z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem.

KONTAKT

biuro@profesjonalnytutoring.pl

501 605 240

http://profesjonalnytutoring.pl/


http://profesjonalnytutoring.pl/szkolenia/tw%C3%B3rcze-rozwi%C4%85zywanie-problem%C3%B3w

1 490,00 zł

Kup bilet
 • Szybka i bezpieczna płatność elektroniczna za bilety
 • E-ticket w ciągu kilkunastu minut na Twojej skrzynce
 • Łatwy zakup, bez konieczności zakładania konta

Zobacz również:

szkolenia szkolenia w Gdańsku wydarzenia Gdańsk

Skontaktuj się z organizatorem

Organizatorem wydarzenia "TWÓRCZE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW" jest Centrum Rozwoju Profesjonalny Tutoring Joanna Krzywkowska

  Rodzaj Dostępne do Cena Liczba
  Normalny
4 Marca 2018 1 490,00 zł

Ceny biletów zawierają podatek VAT. Do ceny biletu może zostać doliczona opłata transakcyjna.

Zobacz na mapie

Olivia Business Centre

Aleja Grunwaldzka 472, Gdańsk

Polecamy także:

WYWIERANIE WPŁYWU W SPRZEDAŻY- BRIAN TRACY - Wrocław

16 Lutego, 09:00 - 18:30 od 390,00 zł
Centrum Kongresowe Politechniki Wrocławskiej, 50-372 Wrocław

Psychologia perswazji w sprzedaży - Kevin HOGAN

23 Marca, 09:00 - 18:30 od 290,00 zł
Kraków, Kraków

Przywództwo 3.0 - 3 sposoby zwiększania wydajności i skuteczności pracowników

30 Stycznia, 10:00 - 16:00 190,00 zł
Centrum Szkoleniowe BTI, Warszawa

KONFERENCJA- NOWOCZESNE TECHNIKI SPRZEDAŻY- Warszawa

2 Lutego, 09:00 - 17:40 od 170,00 zł
HOTEL RIVIERA, Olszewnica Nowa/pod Warszawą

Organizujesz wydarzenie?

Dołącz do tysięcy polskich organizatorów korzystających z Evenea do sprzedaży biletów i rejestracji uczestników.

Dowiedz się więcej