To wydarzenie już się zakończyło:( Sprawdź inne ciekawe wydarzenia:

Business Insider Trends Festival

2 Października - 3 Października od 890,00 zł
The Koneser Square, Warsaw

I love Sales & Commerce 12-13.05.2020

12 Maja - 13 Maja od 701,10 zł
MTP Sala Ziemi, Poznań

Szkolenie na "Prowadzącego strzelanie" (LOK) - Strzelnica FSO

6 Lipca - 7 Lipca od 549,99 zł
Strzelnica FSO, Warszawa

FIWE FITNESS TRADE SHOW 2019 : UNITED

13 Września, 09:00 od 34,99 zł
Expo XXI, Warszawa

koLEKCJE po godzinach - Fotografia kolekcjonerska - bilety

Długie jesienne i zimowe wieczory przed nami. Idealne na oglądanie rodzinnych albumów i fotografii.Jesteś domowym archiwistą? Masz rodzinne albumy? Kochasz fotografię? Spędź z nami dwa jesienne wieczory 8 i 10 listopada, podczas których weźmiesz udział w warsztatach z Archiwizacji zdjęć i posłuchasz wykładu o Fotografii kolekcjonerskiej. 

Wielu z nas posiada prawdziwe domowe archiwa, które dokumentują prawdziwe historie - nasze historie. Pomyślenie o naszych zbiorach jako o wartościowych kolekcjach - otwiera zupełnie nowe możliwości.Pomyślcie o tych zbiorach jako o dokumentach, ważnych świadectwach przeszłości - nie tylko naszej ale naszych znajomych, czasów w jakich przyszło żyć - naszym dziadkom, rodzicom, nam - uświadomienie sobie, że te fotografie będą dla naszych dzieci prawdziwymi skarbami - to wielka rzecz.

Chcielibyśmy dwa jesienne wieczory poświęcić właśnie fotografii. Najpierw zapraszamy wszystkich domowych archiwistów, posiadaczy rodzinnych albumów ze zdjęciami, osoby kochające fotografię na

WARSZTATY Z ARCHIWIZACJI ZDJĘĆ | 8 listopada o godz. 18.00 w Instytucie Kultury Miejskiej
Nauczymy się jak zadbać o fotografie, jak je zabezpieczać, jak prawidłowo przechowywać poznając rodzaje papierów, obwolut i opakowań. Dowiemy się jak digitalizować zdjęcia i jak je zapisywać a potem jak przechowywać pliki. Każdy uczestnik może przynieść własne fotografie, żeby na ich przykładzie móc porozmawiać konkretnie.
Warsztaty poprowadzi Maciej Turczyniak z warszawskiej Fundacji Archeologii Fotografii.

Po rozbudzeniu apetytów i odkryciu w was pasji do kolekcjonowania - zapraszamy na otwarty:

WYKŁAD "FOTOGRAFIA KOLEKCJONERSKA" |  10 listopada o godz. 18.00 w Instytucie Kultury Miejskiej (wstęp wolny nie wymagamy zapisów)
Na za­ję­ciach po­roz­ma­wia­my o ryn­ku fo­to­gra­fii i naj­waż­niej­szych do­mach au­kcyj­nych w Polsce i na świe­cie oraz dla­cze­go wła­ści­wie bo­imy się ku­po­wać fo­to­gra­fie?

Poruszymy wiele ważnych wątków m.in.:

- ile moż­na za­ro­bić na ryn­ku fo­to­gra­fii (re­kor­dy au­kcyj­ne na świe­cie)
- co to jest od­bit­ka ko­lek­cjo­ner­ska
- co to jest vin­ta­ge print i dla­cze­go ma ta­ką war­tość
- stan­dar­dów wy­ko­na­nia i opi­su fo­to­gra­fii prze­zna­czo­nych na au­kcje
- ar­ty­stach szcze­gól­nie po­szu­ki­wa­nych przez ko­lek­cjo­ne­rów
- zna­czą­cych ga­le­riach fo­to­gra­fii w Polsce
- tar­gów fo­to­gra­fii ko­lek­cjo­ner­skiej
- do­mów au­kcyj­nych sprze­da­ją­cych fo­to­gra­fię w Polsce
- ak­tu­al­nych ce­nach fo­to­gra­fii w Polsce (za­rów­no mło­dych twór­ców fo­to­gra­fii cy­fro­wej jak i kla­sy­ków fo­to­gra­fii czarno-białej)

Wykład "Fotografia kolekcjonerska", prow. Katarzyna Gębarowska z bydgoskiej Farbiarni odbędzie się 10. listopada 2017 roku o g. 18.00, wstęp wolny.

Cykl "koLEKCJE po godzinach" to nowa propozycja spotkań, wykładów i warsztatów dla wszystkich tych, którzy kochają starocie, przedmioty vintage, antyki, zbierają fotografie, porcelanę lub figurki kotów.

Dla osób, które są często ekspertami w bardzo wąskich dziedzinach i chciałyby nieco sprofesjonalizować swoje działania lub po prostu spotkać się z innymi osobami, które będą wiedziały o czym jest mowa. Oprócz otwartych wykładów zaproponujemy wam warsztaty, które pomogą zdobyć umiejętności przydatne kolekcjonerom - digitalizacja, fotografia produktowa, tworzenie eksperckiego bloga …z opcją sklepu i wiele wiele innych. Jeśli macie pomysł na warsztat, wykład, który chcielibyście usłyszeć, wziąć w nim udział - dajcie znać!

Śledźcie zatem wydarzenia spod tej nazwy #koLEKCJEpogodzinachZobacz również:

szkolenia szkolenia w Gdańsku wydarzenia Gdańsk

Skontaktuj się z organizatorem

Organizatorem wydarzenia "koLEKCJE po godzinach - Fotografia kolekcjonerska" jest Instytut Kultury Miejskiej

Organizujesz wydarzenie?

Dołącz do tysięcy polskich organizatorów korzystających z Evenea do sprzedaży biletów i rejestracji uczestników.

Dowiedz się więcej