To wydarzenie już się zakończyło:( Sprawdź inne ciekawe wydarzenia:

Business Insider Trends Festival

2 Października - 3 Października od 1 390,00 zł
The Koneser Square, Warsaw

I love Sales & Commerce 12-13.05.2020

12 Maja - 13 Maja od 701,10 zł
MTP Sala Ziemi, Poznań

Krąg Kobiet - warsztaty rozwoju samoświadomości, Grudziądz

2 Października, 17:30 - 20:30 50,00 zł
Marina Grudziądz, Grudziądz

OpenReaktor #77 with BitTorrent and Samba TV co-founder Ashwin

Jutro, 18:00
ReaktorWarsaw, Warszawa

Warsztat "Efektywność biznesowa szkoleń - jak to osiągnąć?" - Model SEB©

Celem tego warsztatu jest prezentacja innowacyjnego podejścia do zarządzania szkoleniami w organizacji. Daje ono znacznie większe szanse, by inwestowanie w rozwój ludzi przestało być jedynie sloganem, a stało się narzędziową praktyką, kontrolowaną i dającą namacalne owoce "biznesowi". Metodyka zarządzania projektem szkoleniowym wypracowana na bazie Modelu SEB/SEA© daje możliwość odpowiedzi na pytanie: "Jak szkolenie wpłynęło na rezultaty biznesowe firmy"?

Warsztat jest przeznaczony dla:

 • Pracowników i menedżerów działów szkoleń i rozwoju
 • Pracowników i menedżerów działów HR,
 • Trenerów, którzy są odpowiedzialni za projektowanie procesów szkoleniowych,
 • Trenerów, którzy są zainteresowani efektywnością biznesową szkoleń - rozważeniem certyfikacji w Standardzie HRD BP
 • Osób, które chcą się rozwijać, jako HR Biznes Partner
 • Menedżerów zorientowanych na efektywne zarządzanie swoimi zespołami,


Po warsztatach uczestnicy będą potrafili:

 • Zdefiniować biznesowy wymiar celów szkoleniowych
 • Dokonać analizy potrzeby szkoleniowej, jako potrzeby wsparcia biznesu
 • Zaplanować całościowy plan doskonalenia efektywności swojej polityki szkoleniowej
 • Zaplanować kompleksowy proces ewaluacji efektywności szkolenia na wszystkich poziomach Kirkpatricka
 • Zaprojektować narzędzia wsparcia efektywności fazy wdrażania kompetencji na stanowisku pracy
 • Zaplanować wzmocnienie swojego wizerunku HR, jako partnera biznesowego


Forma zajęć:
Metoda warsztatowa oparta na serii studium przypadków, praca grupowa i ćwiczenia indywidualne, dyskusja i wymiana doświadczeń, mini-gra rywalizacyjna - prowadzący:Paweł Kopijer

Program:
1. Szkolenie to proces, a nie wydarzenie - Jak zobaczyć jasne powiązanie między spotkaniem na sali szkoleniowej a poprawą wyników przedsiębiorstwa?
· Poznasz Łańcuch Wpływu, określający mechanikę generowanie rezultatu biznesowego w projekcie szkoleniowym. Odkryjemy Kluczowe Bariery dla efektywności biznesowej szkolenia i narzędzia pozwalające je pokonać
2. Świat biznesu a świat szkoleń - Jak definiować cele szkoleniowe, by nie pozostawiały wątpliwości, że szkolenie to inwestycja a nie koszt?
· Poznasz metodykę stawiania celów szkoleniowych wg Modelu Kirkpatricka
· Nauczysz się wyznaczać cele szkoleniowe powiązane z biznesem i określać metody ewaluacji szkolenia
· Poznasz przykłady wyznaczonych celów z innych organizacji
3. Analiza potrzeby szkoleniowej a analiza potrzeby biznesowej uwarunkowanej rozwojem kompetencji - Jak zaprojektować szkolenie skazane od samego początku na efektywność biznesową?
· Nauczysz się jak wspierać potrzeby biznesu poprzez działania rozwojowe
· Nauczysz się analizować potrzebę szkoleniową, aby powstający na jej bazie projekt szkoleniowy był inwestycją a nie kosztem
· Wymienisz się doświadczeniami o różnych metodach pogłębionej analizy potrzeb
4. Zmiana zachowań, ważniejsza dla biznesu niż zdobywanie wiedzy i umiejętności - jak przeorientować i wzmocnić narzędziowo proces szkoleniowy, żeby "wycisnąć" z niego wartość
dodaną dla organizacji
· Poznasz standard procesu szkoleniowego nastawionego na rezultaty biznesowe
· Dowiesz się, gdzie stawiać akcenty, aby szkolenie było efektywne dla firmy
· Dowiesz się, jakie narzędzia mogą wspierać efektywność biznesową działań rozwojowych
· Dowiesz się, jaką rolę odgrywają poszczególni interesariusze procesu i jak budować partnerstwo na rzecz szkoleń
5. Ewaluacja szkoleń - "jeśli czegoś nie możesz zmierzyć, nie możesz tym zarządzać" W. Edwards Deming
· Poznasz Model SEB© - narzędzie do kompleksowej ewaluacji szkoleń na wszystkich poziomach Kirkpatricka
Informacje organizacyjne

Zobacz również:

szkolenia szkolenia w dąbrowa górnicza wydarzenia Dąbrowa Górnicza Paweł Kopijer szkolenia

Skontaktuj się z organizatorem

Organizatorem wydarzenia "Warsztat "Efektywność biznesowa szkoleń - jak to osiągnąć?" - Model SEB©" jest Stowarzyszenie PSTD

Organizujesz wydarzenie?

Dołącz do tysięcy polskich organizatorów korzystających z Evenea do sprzedaży biletów i rejestracji uczestników.

Dowiedz się więcej