Szkoła coacha - Spichlerze RozwojuTM, z badaniem FRIS, z możliwością akredytacji w IC i/lub ICF ścieżka portfolio. - bilety

Szkoła coacha - Spichlerze Rozwoju™, z badaniem FRIS®, z możliwością akredytacji w IC i/lub ICF ścieżka portfolio. 

Zjazd I 29.-30.06.2019.

Zjazd II 13.-14.07.2019.

Zjazd III  27.-28.07.2019.

Zajazd IV 10.-11.08.2019.

Zjazd V  30.08.-01.09.2019.

Zjazd VI 14.-15.09.2019.

- 135 godzin.
informacje dodatkowe: biuro@cstcoaching.pl

Dla kogo:

1. Właściciele Mikro, Małych i Średnich przedsiębiorstw oraz ich pracownicy.� - możliwość dofinansowania do 80% kosztów kwalifikowalnych, zgodnie z wymogami BUR: Szkoła Coacha- Spichlerze Rozwoju™ na BUR 

2. Dla osób prowadzących działalność, które  chcą wykonywać zawód coacha lub chcą wykorzystywać w swojej pracy kompetencje coachingowe, modele, narzędzia,

3. Dla osób Indywidualnych, które chcą zmienić zawód lub wykorzystywać kompetencje coachingowe w dotychczasowej pracy zawodowe, tj.:
- osób, które chcą wykonywać zawód profesjonalnego coacha świadczącego usługi coachingowe prowadząc własną działalność gospodarczą,�
- osób, które chcą wykonywać zawód profesjonalnego coacha w strukturach firmowych - jako coach wewnętrzny,
- menedżerów, którzy chcą prowadzić coachingowy stylu zarządzania,�
- specjalistów pracujących w sektorach doradztwa, szkolnictwa, rozwoju personalnego, trenerów,
- psychologów i terapeutów pragnących poszerzyć swoje kompetencje,�
- przełożonych, liderów, szefów i właścicieli firm,�
- pracowników działów HR,�
- osób, które są zainteresowane własnym rozwojem,�
- osób zainteresowanych zdobyciem nowych kompetencji w pracy z innymi osobami.

Cel biznesowy Głównym celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika do pełnienia roli coacha. 

Szkolenie przygotowuje w taki sposób, że po ukończeniu kursu absolwent może pracować w zawodzie coacha. Po spełnieniu dodatkowych warunków absolwent może przystąpić do akredytacji Izby Coachingu lub/i ICF ścieżka portfolio. Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i kompetencji dotyczących przygotowania i praktycznego zastosowania w coachingu. Program jest tak skonstruowany, aby zaopatrzyć uczestnika: a/ w podstawową wiedzę z zakresu: psychologii, leżącą u podstaw coachingu, teorii potrzebnej do zrozumienia istoty procesów rozwojowych, stosowania kodeksu etycznego, b/ w umiejętności: używania technik i narzędzi coachingowych - podstawowych kompetencji coacha, praktycznego prowadzenia procesów coachingowych, c/ postawę: dotyczącą przestrzegania etyki zawodu, partnerstwa w procesie, relacyjną, skłonną do dalszego rozwoju. 

Celem biznesowym jest podniesienie efektywności działań firmy w zakresie jej rozwoju zmierzającym do zwiększenia obrotów i zysków. Cel ten może zostać zrealizowany w firmach świadczących usługi rozwojowe poprzez poszerzenie oferty świadczonych usług o prowadzenie procesów coachingowych. Firmy świadczące usługi rozwojowe mogą też kształcić swoich pracowników do pełnienia roli coacha zewnętrznego świadczącego usługi dla: - osób prywatnych, - kadry zarządzającej oraz innych pracowników firm zlecających usługi. Cel może zostać również osiągnięty w firmach, które wyślą na szkolenie pracowników: - aby wykształcić ich na coachów wewnętrznych, - managerów, by zaczęli pracować w coachingowym stylu zarządzania, - pracowników HR, by stosowali w pracy metody coachingowe. Dzięki szkoleniu, może także zostać zrealizowany cel biznesowy, jakim jest powstanie nowej firmy. Po ukończeniu szkolenia, uczestnik może założyć własną, jednoosobową działalność gospodarczą świadczącą usługi coacha zewnętrznego pracującego z: - osobami indywidulanymi, - kadrą zarządzającą oraz pracownikami firm zlecających usługi.

Ramowy program usługi

Szkolenie zostało podzielone na moduły:

MODUŁ 1. Czym jest coaching? - 18 godz. (24 h dydaktyczne)

1. Definicje.
2. Historia coachingu.
3. Czym jest coaching - kluczowe cechy.
4. Nurty psychologiczne i psychoterapeutyczne w coachingu.
5. Coaching a inne metody wspierania rozwoju jednostek i organizacji.
6. Rozpoznawanie potrzeby specjalistycznego wsparcia spoza obszaru coachingu.
7. Etyka i standardy pracy w relacjach coachingowych - kodeks etyczny ICF, IC.
8. Orientacja na rezultat - podstawowe zasady i założenia.
9. Badanie FRIS®.
MODUŁ 2. Komunikacja coachingowa - 27 godz. (36 h dydaktycznych)
1. Struktura rozmowy coachingowej.
2. Budowanie zaufania, relacji partnerskiej, postawa asertywna.
3. Kontrakt poziom psychologiczny, profesjonalny.
4. Aktywne słuchanie.
5. Pytania coachingowe, sięgające sedna - podstawowe narzędzie w pracy coacha.
6. Metody i techniki przekazywania informacji zwrotnych.
7. Systemy reprezentacji.
8. Metaprogramy - nawyki myślenia i postrzegania.
9. Dopasowanie i prowadzenie.
MODUŁ 3. Struktura i modele coachingowe - 27 godz. (36 h dydaktycznych)1. Struktura procesu.
2. Struktura sesji.

3. Kontrakt poziom proceduralny.
4. Model GROW
5. Model Strzała coachingowa.
6. Rama rezultatu i cztery pytania planujące.
7. Metody i techniki wyznaczania celów i formułowanie osiągalnych rezultatów. 8. Inne modele coachingowe.

MODUŁ 4. Metody pracy coachignowej - 42 godz. (56h dydaktycznych)

 1. Odkrywanie zasobów - Mocne i słabe strony, umiejętności, kompetencje,
 2. Wartościiprzekonania,
 3. Poziomy logiczne Diltsa,
 4. Praca metaforą,
 5. PostawyJawrelacjicoachingowej,
 6. Rozpoznawanie i unikanie gier psychologicznych,
 7. Przeramowanie, wspieranie zmiany i praca z obiekcjami.
 8. Praca z wizualizacją celu.
 9. Narzędzia coachingowe dotyczące:zmiany perspektywy,
  budowania świadomości, projektowania działań,
  osiągania rezultatów,
  przyjrzenia się systemowi, wprowadzania pożądanych zmian, oddziaływania na emocje, rozwijania kreatywności, strategii rozwiązywania problemów, rozwiązywania konfliktów.

10. Budowanie świadomości.
11. Tworzenie działań.
12. Wyznaczanie i kontrolowanie przebiegu procesu coachingowego.
MODUŁ 5. Coaching grupowy i zespołowy - wprowadzenie - 6 godz. (8h dydaktycznych).1. Coaching indywidualny a zespołowy i grupowy - podobieństwa i różnice.
2. Kontrakt na poziomie zespołu, grupy a kontrakt trójstronny, ustalanie celu.
3. Struktura i metody pracy coachingu zespołowego.
4. Struktura i metody pracy coachingu grupowego.
MODUŁ 6. Rodzaje coachingu - 6 godz. (8h dydaktycznych).
1. Coach wewnętrzny a coach zewnętrzny.
2. Własna działalność coachingowa.
3. Coaching specjalizacji.
4. Coaching życiowy.
5. Coaching przywódczy.

6. Coaching executive.

7. Coaching biznesowy

8. Coaching kariery.

9. Personal branding - budowanie marki osobistej.

MODUŁ 7. Sprawdzanie postępów umiejętności coachingowych - 6 godzin (8h dydaktycznych).

1. Superwizja nagranych 3 sesji przeprowadzonych przez uczestnika.
2. Superwizja prowadzonych sesji w trakcie nauki.
3. Superwizja prowadzonych sesji z realnym klientem.
MODUŁ 8. Ewaluacja i egzamin końcowy - 3 godziny ( 4 dydaktyczne)1. Test z wiedzy teoretycznej.

2. Egzamin praktyczny - sesja coachingowa z klientem na żywo.

Informacje dodatkowe

1. Szkolenie opiera się w 10% na teorii i w 90 % na praktyce. Każdy model, narzędzie, metoda zostanie omówiona, przedstawiona na przykładzie i zaprezentowana. Każdy uczestnik będzie praktycznie ćwiczył każde narzędzie w roli coacha, klienta i obserwatora. W trakcie nauki będzie miał też obowiązek przeprowadzenia sesji z realnym klientem, z wykorzystaniem poznanych narzędzi.

2. Prowadzone przez uczestników próbne sesje, ćwiczenia danych modeli i narzędzi będą podlegały bieżącej obserwacji prowadzących.

3. Program szkolenia został dostosowany do wymogów akredytacji w Izbie Coachingu, ICF. Po szkoleniu uczestnicy mogą ubiegać się o akredytację w Izbie Coachingu lub/i ICF ścieżka Portfolio.

4. Uczestnictwo w szkoleniu umożliwi uczestnikowi przeprowadzenie kilkudziesięciu godzin sesji w ramach samokształcenia.

Prowadzący, to kadra Studiów Podyplomowych - Coaching na UKW Bydgoszcz Studenci Coachingu UKW 2019

Joanna Fabisiak

Akredytowany Coach Izby Coachingu, Certyfikowany Coach w podejściu Multi-Level Coaching, Certyfikowany Trener FRIS Certyfikowany Trener NLP, Studium Coachingu Multi- Level Coaching, program akredytowany przez Izbę Coachingu,, Studium Trenerów NLP i Przywództwa, Studia Podyplomowe Projektowanie Rozwoju Regionalnego, Studia Podyplomowe Public Relations, Szkolenie Trenerów organizowane przez Duńską Szkołę Administracji Publicznej i Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Certyfikowane szkolenie dla Trenerów FRIS®, Certyfikowane szkolenie - Train the Trainer Points of You®, Certyfikowane szkolenie - Transforming Communication TM, Certyfikowane szkolenie Racjonalnej Terapii Zachowania

Doświadczenie zawodowe:

Ponad 10 lat związana z branżą szkoleniową i rozwojową. Doświadczony menedżer, przedsiębiorca. Obecnie właściciel firmy szkoleniowej, konsultant ds. PR. Doświadczenia zawodowe zdobywała w pracy w biznesie (obszar PR, kontakty z mediami) oraz w administracji publicznej. Była szefem działu marketingu i promocji w jednej z większych agencji reklamowych działających na Pomorzu i Kujawach. Prowadziła działania PR ( zewnętrzny i wewnętrzny ) w Banku Pocztowym SA. Pracowała w jednostkach administracji państwowej i samorządowej (służby informacyjne, biuro zarządzania funduszami europejskimi). 

Łukasz Brzeziński

EricksonProfessional CoachICF ACTP®, International Professional Trainer® (CIPT®) American Certification Institute® (ACI®),, Trener Biznesu(GAUM) Gdańska Akademia Umiejętności Menedżerskich, Trener Rozwoju Podmiotowości(CKiP) Centrum Kreatywności i Przedsiębiorczości. 

Doświadczenie zawodowe:

Trener, Coach, Wykładowca. Od 2007 roku jako Freelancer prowadzi własną działalność szkoleniową a od 2010 roku sesje coachingowe wspierające ludzi w rozwoju i osiąganiu celi. Posiada wysoki poziom umiejętności interpersonalnych oraz łatwość budowania relacji z klientem wewnętrznym i zewnętrznym, co przekłada się na jakość i skuteczność prowadzonych oddziaływań.Jako wykładowca współpracował z Akademią Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi o Bydgoszcz, Bydgoską Szkołą Wyższą, Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy. Posiada doświadczenie eksperta ds. HR zdobyte przy współpracy z Bydgoskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym.

Anita Orzechowska

Magister Doradztwa i Coachingu, specjalizacja Coaching Biznesowy, Absolwent studiów podyplomowych Coaching,                  Superwizor Pracy Coacha, Członek Prezydium Izby Coachingu, ICF Global i Polska,  Akredytowany Coach Izby Coachingu, Akredytowany Coach ICF na ACC, Master Praktyk NLP, Kurs na Superwizora Coachingu, Certyfikowane szkolenie - Train the Trainer Points of You® Certyfikowane szkolenie: "Podstawy psychometrii dla osób niebędących psychologami" Pracownia Testów Psychologicznych przy PTP, uprawniające do stosowania testów psychometrycznych, poziom B1,                                                                                                                  Właściciel: Firmy Szkoleniowej CST Coaching świadczącej usługi rozwojowe z możliwością dofinansowania z BUR, posiadającej certyfikat jakości SUS 2,0, partner FRIS®,                                                                                                                              Współtwórca: marki spichlerze Rozwoju, Szkoły Coacha - SR, Pracowni Rozwoju Coachingu przy UKW Bydgoszcz.

Doświadczenie zawodowe:

Od ponad 20 lat praca z biznesem. Wcześniej związana z zarządzaniem strukturami organizacji i sprzedażą w firmach od jednoosobowych po zatrudniających 3000 osób. Obecnie wykorzystuje to doświadczenie głównie pracując z MMŚ.
Od 2002 roku pracuje narzędziami coachingowymi w obszarze zarzadzania i sprzedaży. Od 2013 roku prowadzi procesy coachingowe i usługi rozwojowe. 

* W przypadku rezygnacji z udziału wcześniej niż na tydzień przed dniem warsztatu zwracamy wpłatę z potrąceniem 10% (nie mniej niż 10 zł) opłaty manipulacyjnej. Przy rezygnacji mniej niż 7 dni przed warsztatem wpłata nie jest zwracana.

***********************************************

Zgłaszając się na usługę wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych tj. Imię i Nazwisko, adres mail.

Klauzula informacyjna: Administratorem Danych Osobowych jest CST Coaching Anita Orzechowska z siedzibą przy ul. Młynarska 4 w Bydgoszczy, kod pocztowy 85-376. Wyznaczonym do kontaktu ws przetwarzania danych osobowych przedstawicielem Administratora jest Pani Anita Orzechowska, dostępna pod adresem mail: anita.orzechowska@cstcoaching.pl. Dane przetwarzane są na podstawie art 6 ust. 1 lit. B i F ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016, do realizacji określonych celów, między innymi ofertowania, przeprowadzenia procesu rozwojowego, realizacji zamówienia, działań marketingowych. Dane nie będą przekazywane stronom trzecim z wyjątkiem firm świadczących usługi wsparcia IT dla Administratora. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu: Polityka Prywatności oraz Plików Cookies CST Coaching

5 904,00 zł

Kup bilet
 • Szybka i bezpieczna płatność elektroniczna za bilety
 • E-ticket w ciągu kilkunastu minut na Twojej skrzynce
 • Łatwy zakup, bez konieczności zakładania konta

Zobacz również:

szkolenia szkolenia w Bydgoszczy wydarzenia Bydgoszcz Anita Orzechowska Joanna Fabisiak Łukasz Brzeziński

Skontaktuj się z organizatorem

Organizatorem wydarzenia "Szkoła coacha - Spichlerze RozwojuTM, z badaniem FRIS, z możliwością akredytacji w IC i/lub ICF ścieżka portfolio." jest CST Coaching Anita Orzechowska

  Rodzaj Dostępne do Cena Liczba
Płatności w przypadku dofinansowania, płatne bezpośrednio u organizatora Bilety do kupienia po uprzednim uzyskaniu możliwości dofinansowania z BUR - www.uslugirozwojowe.pl

Płatności w przypadku dofinansowania, płatne bezpośrednio u organizatora

19 Czerwca 2019 5 904,00 zł
  Bilet dla uczestnika
26 Czerwca 2019 5 904,00 zł

Ceny biletów zawierają podatek VAT. Do ceny biletu może zostać doliczona opłata transakcyjna.

Polecamy także:

Business Insider Trends Festival

2 Października - 3 Października od 890,00 zł
The Koneser Square, Warsaw

I love Sales & Commerce 12-13.05.2020

12 Maja - 13 Maja od 701,10 zł
MTP Sala Ziemi, Poznań

Szkolenie na "Prowadzącego strzelanie" (LOK) - Strzelnica FSO

6 Lipca - 7 Lipca od 549,99 zł
Strzelnica FSO, Warszawa

FIWE FITNESS TRADE SHOW 2019 : UNITED

13 Września, 09:00 od 34,99 zł
Expo XXI, Warszawa

Organizujesz wydarzenie?

Dołącz do tysięcy polskich organizatorów korzystających z Evenea do sprzedaży biletów i rejestracji uczestników.

Dowiedz się więcej