To wydarzenie już się zakończyło:( Sprawdź inne ciekawe wydarzenia:

I love Sales & Commerce 12-13.05.2020

12 Maja - 13 Maja od 824,10 zł
MTP Sala Ziemi, Poznań

Szkolenie na "Prowadzącego strzelanie" (LOK) - Strzelnica FSO

Sobota - Niedziela od 549,99 zł
Strzelnica FSO, Warszawa

WORLD SALES CONGRESS 2020 - MAKSIMUM OSIĄGNIĘĆ W SPRZEDAŻY - POZNAŃ

24 Kwietnia, 09:00 - 17:45 od 390,00 zł
Aula Artis Concordia Design, Poznań

ORIGAMI

Dzisiaj, 18:00
Pracownia, Bydgoszcz

Szkoła coacha - Spichlerze RozwojuTM

  Szkoła coacha - Spichlerze Rozwoju™ - program podstawowy

  Prowadzona jest przez doświadczonych, akredytowanych coachów i superwizorów coachingu, kadrę Studiów Podyplomowych Coaching na UKW.

  Zjazd I  27.-29.09.2019.

  Zjazd II  12.-13.10.2019.

  Zjazd III  26.-27.10.2019.

  Zjazd IV  16.- 17.11.2019.

  ATUTY:

  - Ścieżka podstawowa - możesz zdecydować co robić dalej, kształcić się w zawodzie coacha czy korzystać z nabytych kompetencji w dotychczasowej pracy zawodowej?

  - proces kształcenia coacha zakończony certyfikatem Instytucji Szkoleniowej.

  - 73 godzin zegarowych zajęć (80% ćwiczeń, 20% teorii) w formule warsztatów stacjonarnych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącymi

  - Praktyczna nauka zawodu coacha, zgodnie ze standardami i kompetencjami Izby Coachingu oraz w oparciu o 11 Kluczowych Kompetencji oraz kodeks etyczny International Coach Federation (ICF).

  - Możliwość uzyskania zaświadczenia o odbyciu superwizji, honorowanej przy akredytacji w Izbie Coachingu,

  - Możliwość uzyskania zaświadczenia o odbyciu 10 h mentorcoachingu, niezbędnego w procesie akredytacji w ICF na poziomie ACC ścieżką portfolio,

  - Opieka superwizora akredytowanego przez Izbę Coachingu oraz mentor coacha akredytowanego przez ICF (na poziomie PCC ICF),

  - Po spełnieniu dodatkowych warunków absolwent Studium może przystąpić do akredytacji w ICF na poziomie ACC - ścieżką portfolio.

  - Po ukończeniu modułu podstawowego uczestnik może wziąć udział w kolejnej części programu zaawansowanego obejmującego dodatkowe 55 godzin szkolenia rozwijającego zaawansowane kompetencje coachingowe w oparciu o Kluczowe Kompetencje ICF oraz IC. Po spełnieniu dodatkowych kryteriów, absolwent Studium może ubiegać się o akredytację w Izbie Coachingu lub/i ICF na poziomie PCC ścieżką portfolio.

  - Zajęcia prowadzone są przez praktyków, coachów z długoletnim stażem, superwizorów i coachów z akredytacją Izby Coachingu i ICF.

  - Opieka superwizora, akredytowanego przez Izbę Coachingu.

  - Opieka mentorcoacha, akredytowanego w ICF PCC, 

  informacje dodatkowe: biuro@cstcoaching.pl

  Dla kogo:

  Dla osób, które chcą zmienić zawód lub wykorzystywać kompetencje coachingowe w dotychczasowej pracy zawodowej, tj.:

  - osób, które chcą wykonywać zawód profesjonalnego coacha świadczącego usługi coachingowe prowadząc własną działalność gospodarczą,

  - osób, które chcą wykonywać zawód profesjonalnego coacha w strukturach firmowych - jako coach wewnętrzny,

  - menedżerów, którzy chcą prowadzić coachingowy stylu zarządzania,

  - specjalistów pracujących w sektorach doradztwa, szkolnictwa, rozwoju personalnego, trenerów,

  - psychologów i terapeutów pragnących poszerzyć swoje kompetencje,

  - przełożonych, liderów, szefów i właścicieli firm,

  - pracowników działów HR,

  - osób, które są zainteresowane własnym rozwojem,

  - osób zainteresowanych zdobyciem nowych kompetencji w pracy z innymi osobami.

  Dofinansowanie

  Osoby będące właścicielami Mikro, Małych i Średnich przedsiębiorstw oraz ich pracownicy, mogą starać się  o dofinansowania do 80% kosztów kwalifikowalnych, zgodnie z wymogami BUR: Szkoła Coacha- Spichlerze Rozwoju™ na BUR Kolejna tura składania wniosków w kujawsko -pomorskim 01.08.2019.

  Celem edukacyjnymjest przygotowanie uczestnika do nabycia kompetencji coachingowych możliwych do wykorzystania w pracy coacha, managera, trenera lub innego zawodu pomocowego.

  Szkolenie przygotowuje w taki sposób, że po ukończeniu kursu absolwent może pracować w zawodzie coacha lub wykorzystywać kompetencje coachingowe w dotychczasowej pracy zawodowej.

  Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i kompetencji dotyczących przygotowania i praktycznego zastosowania w coachingu. Po ukończeniu szkolenia absolwent:

  - zna kompetencje Coacha dwóch organizacji Izby Coachingu i ICF

  - posiada podstawową wiedzę z zakresu psychologii, leżącą u podstaw coachingu,

  - wie, jak korzystać z teorii potrzebnej do zrozumienia istoty procesów rozwojowych,

  - wie jak stosować kodeks etyczny,

  - potrafi używać technik i narzędzi coachingowych

  - wykazuje postawę relacyjną, asertywną, partnerstwa w procesie, skłonną do dalszego rozwoju, przestrzegania etyki zawodu.

  Celem biznesowymjest podniesienie efektywności działań firmy w zakresie jej rozwoju zmierzającym do zwiększenia obrotów i zysków. Cel ten może zostać zrealizowany w firmach świadczących usługi rozwojowe poprzez poszerzenie oferty świadczonych usług o prowadzenie procesów coachingowych. Firmy świadczące usługi rozwojowe mogą też kształcić swoich pracowników do pełnienia roli coacha zewnętrznego świadczącego usługi dla: - osób prywatnych, - kadry zarządzającej oraz innych pracowników firm zlecających usługi. Cel może zostać również osiągnięty w firmach, które wyślą na szkolenie pracowników: - aby wykształcić ich na coachów wewnętrznych, - managerów, by zaczęli pracować w coachingowym stylu zarządzania, - pracowników HR, by stosowali w pracy metody coachingowe. Dzięki szkoleniu, może także zostać zrealizowany cel biznesowy, jakim jest powstanie nowej firmy. Po ukończeniu szkolenia, uczestnik może założyć własną, jednoosobową działalność gospodarczą świadczącą usługi coacha zewnętrznego pracującego z: - osobami indywidulanymi, - kadrą zarządzającą oraz pracownikami firm zlecających usługi.

  Ramowy program usługi

Szkolenie zostało podzielone na moduły:

  Zjazd I. Czym jest coaching? - 22 godz.
  Dzień 1  Podstawowe pojęcia dotyczące coachingu, etyka.
  Dzień 2  Struktura sesji
  Dzień 3  Narzędzia coachingowe
  Zjazd II. Komunikacja coachingowa - 17 godz.
  Dzień 1. Kontraktowanie i model GROW
  Dzień 2. Przebieg procesu, relacja partnerska, narzędzia coachingowe.
  Zjazd III. Metody pracy coachignowej - 17 godz.
  Dzień 1. Wspieranie zmiany i praca z obiekcjami.
  Dzień 2. Planowanie działań.
  Zjazd IV. Trening efektywności superwizja i mentorcoaching. - 17 godzin
  Dzień 1. Budowanie świadomości, krytyk wewnętrzny,                                                                                                               Dzień 2. Standardy i jakość coachingu

  Dodatkowe informacje

  1. Szkolenie opiera sięw 10% na teorii i w 90 % na praktyce. Każdy model, narzędzie, metoda zostanie omówiona, przedstawiona na przykładzie i zaprezentowana. Uczestnik będzie ćwiczył w roli coacha, klienta i obserwatora, ćwiczenia będą podlegały bieżącej obserwacji prowadzących. W trakcie nauki powinien przeprowadzić sesjęz realnym klientem.

  2. W ramach kursu, jeżeli uczestnik podda własnąpracęsuperwizji lub/i mentorcoachingowi, otrzyma dodatkowo zaświadczenie o odbytej superwizji lub/i mentorcoachingu, niezbędnych przy aplikowaniu na Coacha IC lub/i ICF ACC ścieżka portfolio.

  3. Po spełnieniu dodatkowych warunków absolwent może przystąpić do akredytacji w ICF ścieżka portfolio poziom ACC.

  4. Po ukończeniu modułu zaawansowanego i spełnieniu dodatkowych warunków może podejść do Akredytacji w Izbie Coachingu lub/i ICF poziom PCC.

  5. Uczestnictwo w szkoleniu umożliwi uczestnikowi przeprowadzenie sesji w ramach samokształcenia.

  Prowadzący:

  Anita Orzechowska

  Akredytowany Superwizor Izby Coachingu, Akredytowany Coach Izby, Akredytowany Coach ICF na ACC, Master Praktyk NLP, Członek Prezydium Izby Coachingu kadencja 2018-20, Dyrektor Oddziału kujawsko-pomorskiego Izby Coachingu, Członek ICF Global i Polska, Train the Trainer Points of You®, Licencjonowany użytkownik kwestionartiusz MTQ48 do badania odporności psychicznej. Magister Doradztwa i Coachingu, specjalizacja Coaching Biznesowy,

  Specjalizacja:Superwizja pracy coacha, nauka kompetencji coachingowych, Coaching Przywódczy (executive), managerski, biznesowy, sprzedażowy, kariery, life. Praca :indywidualna, grupowa, zespołowa. *Pozostałe obszary - tworzenie strategii sprzedażowych, - kreowanie produktów, szkolenie kadry managerskiej. Świadczy usługi rozwojowe w zakresie procesów coachingowych, szkoleń, doradztwa, mentoringu, superwizji.

  Właściciel: Firmy Szkoleniowej CST Coaching świadczącej usługi rozwojowe z możliwością dofinansowania z BUR, posiadającej certyfikat jakości SUS 2,0, partner FRIS®, Członek Izby Coachingu.

  Współtwórca: marki Spichlerze Rozwoju, Szkoły Coacha - SR, Pracowni Rozwoju Coachingu przy UKW Bydgoszcz.

  Doświadczenie zawodowe: Od 2002 roku pracuje narzędziami coachingowymi w obszarze zarzadzania i sprzedaży. Od 2013 roku prowadzi procesy coachingowe i usługi rozwojowe. Autorka programów rozwojowych dla osób indywidualnych i zespołów, pracująca w metodologii PoMistrzowskuRozwińSkrzydła. Prowadzi coaching indywidualny i grupowy, executive (przywódczy), managerski, sprzedażowy, kariery, biznesu dla MMŚ. Prowadzi superwizje pracy coacha, dbając o jakość procesów coachingowych prowadzonych z klientami.

  Wykładowca i superwizor dla studentów studiów podyplomowych Coaching na UKW, wykładowca na Coallegium Da Vinci Poznań, Katedra Coaching i Zarządzanie.

  Joanna Fabisiak

  Akredytowany Coach Izby Coachingu, Certyfikowany Coach w podejściu Multi-Level Coaching, Certyfikowany Trener FRIS Certyfikowany Trener NLP, Studium Coachingu Multi- Level Coaching, program akredytowany przez Izbę Coachingu,, Studium Trenerów NLP i Przywództwa, Studia Podyplomowe Projektowanie Rozwoju Regionalnego, Studia Podyplomowe Public Relations, Szkolenie Trenerów organizowane przez Duńską Szkołę Administracji Publicznej i Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Certyfikowane szkolenie dla Trenerów FRIS®, Certyfikowane szkolenie - Train the Trainer Points of You®, Certyfikowane szkolenie - Transforming Communication TM, Certyfikowane szkolenie Racjonalnej Terapii Zachowania

  Doświadczenie zawodowe:

  Ponad 10 lat związana z branżą szkoleniową i rozwojową. Doświadczony menedżer, przedsiębiorca. Obecnie właściciel firmy szkoleniowej, konsultant ds. PR. Doświadczenia zawodowe zdobywała w pracy w biznesie (obszar PR, kontakty z mediami) oraz w administracji publicznej. Była szefem działu marketingu i promocji w jednej z większych agencji reklamowych działających na Pomorzu i Kujawach. Prowadziła działania PR ( zewnętrzny i wewnętrzny ) w Banku Pocztowym SA. Pracowała w jednostkach administracji państwowej i samorządowej (służby informacyjne, biuro zarządzania funduszami europejskimi).

  Łukasz Brzeziński

  EricksonProfessional CoachICF ACTP®, International Professional Trainer® (CIPT®) American Certification Institute® (ACI®),, Trener Biznesu(GAUM) Gdańska Akademia Umiejętności Menedżerskich, Trener Rozwoju Podmiotowości(CKiP) Centrum Kreatywności i Przedsiębiorczości.

  Doświadczenie zawodowe:

  Trener, Coach, Wykładowca. Od 2007 roku jako Freelancer prowadzi własną działalność szkoleniową a od 2010 roku sesje coachingowe wspierające ludzi w rozwoju i osiąganiu celi. Posiada wysoki poziom umiejętności interpersonalnych oraz łatwość budowania relacji z klientem wewnętrznym i zewnętrznym, co przekłada się na jakość i skuteczność prowadzonych oddziaływań. Jako wykładowca współpracował z Akademią Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi o Bydgoszcz, Bydgoską Szkołą Wyższą, Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy. Posiada doświadczenie eksperta ds. HR zdobyte przy współpracy z Bydgoskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym.

  Dominika Dąbrowska

  Akredytowany coach PCC ICF, certyfikowany coach CoachWiseTM, coach grupowy i zespołowy, superwizor coachingu, trener sprzedaży i rozwoju osobistego z ponad 12-letnim doświadczeniem pracy w obszarze komunikacji marketingowej, promocji i reklamie oraz organizacji eventów. HR Business Partner, trener i mentor wspierająca menedżerów w budowaniu efektywnych zespołów oraz wdrażaniu kultury coachingowej w organizacji.

  Specjalizuje się w Executive & leadership coaching, business & career coaching, coaching grupowy i zespołowy, coaching sportowy, trener sprzedaży i rozwoju osobistego, superwizor coachingu, The Inner Game FacilitatorTM

  Menedżer i trener wewnętrzny programu szkoleniowego dla regionalnych zespołówsprzedaży w branży przemysłowej, autorka programu rozwojowego dla menedżerów i team leaderów w międzynarodowych organizacjach branży IT. Współautorka Szkoły Coachingu Coaching Ways. 

  * W przypadku rezygnacji z udziału wcześniej niż na tydzień przed dniem warsztatu zwracamy wpłatę z potrąceniem 10% (nie mniej niż 100 zł) opłaty manipulacyjnej. Przy rezygnacji mniej niż 7 dni przed warsztatem wpłata nie jest zwracana.

  ***********************************************

  Zgłaszając się na usługę wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych tj. Imię i Nazwisko, adres mail, telefon Polityka Prywatności oraz Plików Cookies CST Coaching

Zobacz również:

szkolenia szkolenia w Bydgoszczy wydarzenia Bydgoszcz Anita Orzechowska Joanna Fabisiak Łukasz Brzeziński

Skontaktuj się z organizatorem

Organizatorem wydarzenia "Szkoła coacha - Spichlerze RozwojuTM" jest CST Coaching Anita Orzechowska

Organizujesz wydarzenie?

Dołącz do tysięcy polskich organizatorów korzystających z Evenea do sprzedaży biletów i rejestracji uczestników.

Dowiedz się więcej