To wydarzenie już się zakończyło:( Sprawdź inne ciekawe wydarzenia:

Business Insider Trends Festival

2 Października - 3 Października od 890,00 zł
The Koneser Square, Warsaw

I love Sales & Commerce 12-13.05.2020

12 Maja - 13 Maja od 701,10 zł
MTP Sala Ziemi, Poznań

Szkolenie na "Prowadzącego strzelanie" (LOK) - Strzelnica FSO

6 Lipca - 7 Lipca od 549,99 zł
Strzelnica FSO, Warszawa

FIWE FITNESS TRADE SHOW 2019 : UNITED

13 Września, 09:00 od 34,99 zł
Expo XXI, Warszawa

Rozwój Kompetencji Cyfrowych z Media 3.0 w Dąbrowie Górniczej!

Myślisz o własnym biznesie albo szukasz lepszej pracy?

Albo chcesz podkręcić swoje umiejętności cyfrowe i jeszcze lepiej wykorzystywać media społecznościowe?


Przyjdź do nas na praktyczne i inspirujące szkolenia "Rozwój Kompetencji Cyfrowych z Media 3.0"

"Rozwój Kompetencji Cyfrowych" to projekt Przestrzeń from Facebook, który ruszył we wrześniu w całej Polsce. W województwie śląskim partnerem regionalnym została nasza Fundacja Media 3.0. Program został objęty patronatem honorowym Ministerstwa Cyfryzacji oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Na szkoleniu dowiecie się:

 • jak zaistnieć w sieci- spotkanie przybliży Wam narzędzia internetowe, dzięki którym zaistniejecie online. Dowiecie się, co sprawia, że ludzie chętnie korzystają z niektórych serwisów, a inne omijają szerokim łukiem. Poznacie bezpłatne, łatwe w obsłudze narzędzia, które ułatwią Wam stworzenie wiarygodnego i przynoszącego korzyści miejsca w sieci- własnej wizytówki, bloga czy strony internetowej;
 • jak się projektuje aplikacje mobilne- zapoznacie się z metodą tworzenia innowacji nazywaną myśleniem projektowym i sprawdzicie, jak można szybko wypróbować swój pomysł, by znaleźć jak najlepsze rozwiązanie. Myślenie projektowe jest podejściem, które zachęca do kreatywnego poszukiwania rozwiązań, także z wykorzystaniem technologii i które można wykorzystać nie tylko w życiu zawodowym;
 • jak się nie dać się hackerom- otrzymacie praktyczne wskazówki, jak można bezpiecznie korzystać z urządzeń podłączonych do Internetu oraz dowiecie się, jakie pułapki zastawiają na użytkowników oszuści i co można zrobić, by ochronić siebie/swój biznes przed osobami wyłudzającymi dane personalne i przed złośliwym oprogramowaniem.
 • jak zaplanować kampanię w mediach społecznościowych- przyjrzycie się, jak tworzy się strategię marketingową w czterech krokach i jakie korzyści może Wam przynieść marketing społecznościowy w różnych obszarach Waszej działalności- w karierze, społeczności, w jakiej żyjecie czy też ich własnym biznesie;


TRENER:
Szkolenie poprowadzi Wiktoria Nycz- certyfikowana trenerka programu.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W AKADEMII DOBREJ KOMUNIKACJI?

Program skierowany jest do osób w wieku 18-30 lat, młodych ludzi wchodzących na rynek pracy, którzy chcą zwiększyć swoje umiejętności cyfrowe, mające coraz większy wpływ na sukces zawodowy w gwałtownie rozwijającej się e- gospodarce.

REKRUTACJA:

 • Aby zgłosić swój udział, prosimy o rejestrację: po niej otrzymasz potwierdzenie wysłania zgłoszenia (rejestracja nie oznacza udziału w szkoleniu)
 • O wyniku kwalifikacji na szkolenie poinformujemy w osobnym mailu: oczekuj wiadomości (kwalifikacja oznacza udział w szkoleniu)

DODATKOWE INFORMACJE:

 • Każda osoba uczestnicząca otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
 • Udział w szkoleniu jest całkowicie bezpłatny
 • Rejestracja i udział w szkoleniu oznacza zgodę na przetwarzanie danych przez Fundację Media 3.0
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!


Klauzula informacyjna dla uczestników programu szkoleń "Rozwój kompetencji cyfrowych z Media 3.0" dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowych

Administratorem przetwarzanych Państwa danych osobowych jest Fundacja Media 3.0 z siedzibą w Gliwicach (44-100), ul. Wincentego Pola 27/1-08, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000483399, NIP 6423184789, REGON: 243421087.

Inspektor Ochrony Danych

W celu realizacji swoich praw możecie się Państwo skontaktować z wyznaczoną przez Fundację osobą, to jest przez email: kontakt@media30.pl, lub podane powyżej dane adresowe.

Cele i podstawy przetwarzania

Państwa dane przetwarzane są:

 • w celu realizacji na Państwa rzecz świadczeń w zakresie prowadzonych przez Fundację projektów dofinansowanych oraz własnych na postawie na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO)
 • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Fundacji art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Fundacji (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Informujemy, iż jako Administrator Danych Osobowych Fundacja będzie przetwarzać następujące Państwa dane osobowe:

 • Imię i nazwisko,
 • Rok urodzenia,
 • Adres e-mail,
 • Numer telefonu.

Odbiorcy Danych Osobowych

Dane osobowe udostępniane będą Freeformers oraz Facebookowi realizującym wspólnie z Fundacją program "Rozwój kompetencji cyfrowych z Media 3.0".

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Państwa dane osobowe przekazywane poza teren Polski.

Okres przetwarzania danych osobowych

 • Państwa dane przetwarzane w celu wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowym oraz prawie pracy przez okres w jakim Fundacja zobowiązana jest zachować dane dokumenty, w tym dla celów dowodowych prowadzonych przez uprawnione podmioty oraz zapobiegania nadużycia i oszustwom;
 • Państwa dane przetwarzane w celu realizacji zawartej umowy będą przetwarzane do końca okresu w jakim przedawniać się będą potencjalne roszczenia wynikające z umowy;
 • Państwa dane są przetwarzane przez okres trwania projektu lub innej formy wsparcia oraz przechowywane przez okres w jakim Fundacja zobowiązana jest wykazać okres trwałości lub może podlegać kontroli z tego tytułu lub realizacji jakichkolwiek roszczeń z tym związanych
 • Państwa dane mogą być przetwarzane do celów archiwizacyjnych jeśli przepisy prawa nakładają na Fundację taki obowiązek.

Państwa prawa

Przysługujące Państwu prawa związane z przetwarzaniem przez Fundację Państwa danych osobowych to:

 • Prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii
 • Prawo do poprawienia danych
 • Prawo do usunięcia danych - zgodnie z RODO jeśli uważacie Państwo, że Państwa dane przetwarzane są bez podstawy - macie prawo do żądania ich usunięcia
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania- przysługuje Państwu prawo do ograniczenia przez Fundację sposobów przetwarzania
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych- w związku z Państwa szczególną sytuacją wobec przetwarzania opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f, art. 6 ust. 1 lit e-to jest przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

Art. 6 ust. 1 lit f- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

 • Prawo do przenoszenia danych - przysługuje Państwu żądanie przesłania należących do Państwa danych w powszechnie używanym formacie (np. pdf. czy też csv. Proszę wskazać właściwe używane przez Państwa formaty w jakich przechowujecie dane)zarówno bezpośrednio do Państwa lub też do wskazanego przez Państwa innego podmiotu
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego
 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych - Informujemy, iż w każdym czasie macie Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność wcześniejszego przetwarzania tychże danych z uwagi na wcześniej udzieloną przez Państwa zgodę na przetwarzanie.

Państwa prawa będą mogły być realizowane za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@media30.pl

Proszę mieć na uwadze, iż w celu realizacji przysługujących Państwu praw niezbędne będzie zweryfikowanie Państwa tożsamości.

Wymóg lub dobrowolność podania Państwa danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem świadczenia usług wsparcia szkoleniowego- to jest dowolne, lecz brak zgody uniemożliwia Państwa udział w szkoleniu.

Źródło danych osobowych

Państwa dane zostały pozyskane wskutek dobrowolnego podania przez Państwa tychże danych.


Poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego online i podpisanie listy obecności, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych i teleadresowych (m.in. imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu komórkowego) w celu realizacji działalności statutowej Fundacji Media 3.0.

Zobacz również:

szkolenia szkolenia w 41-300 dąbrowa górnicza wydarzenia 41-300 Dąbrowa Górnicza

Skontaktuj się z organizatorem

Organizatorem wydarzenia "Rozwój Kompetencji Cyfrowych z Media 3.0 w Dąbrowie Górniczej!" jest Fundacja Media 3.0

Organizujesz wydarzenie?

Dołącz do tysięcy polskich organizatorów korzystających z Evenea do sprzedaży biletów i rejestracji uczestników.

Dowiedz się więcej