To wydarzenie już się zakończyło:( Sprawdź inne ciekawe wydarzenia:

Coworking Now 2019 - 3 edycja!

4 Kwietnia - 5 Kwietnia 349,00 zł
O4 Coworking, Olivia Four, Olivia Business Centre, Gdańsk

OpenReaktor #72

13 Lutego, 18:00
ReaktorWarsaw, Warszawa

Spotkanie w Kręgu Kobiet - Grudziądz

Wtorek, 17:30 - 20:30 65,00 zł
QAL Group, Grudziądz

ESP Sport & Zdrowie

23 Lutego - 24 Lutego od 34,99 zł
AmberExpo, Gdańsk

Spotkanie informacyjne Erasmus+ 2016Czas i miejsce

21 czerwca 2016r. (wtorek)
godz.: 8:00 - 13:00

Mała Aula Uniwersytet Rzeszowski Budynek A1

al.T.Rejtana 16 C


Rzeszów

Grupa docelowa

Osoby pracujące z młodzieżą i działające na jej rzecz (nie ma limitu wieku): instruktorzy, wychowawcy, pedagodzy, wolontariusze, liderzy nieformalnych
grup i inicjatyw, opiekunowie świetlic itd.
Nauczyciele, trenerzy, opiekunowie praktyk w przedsiębiorstwach lub w warsztatach szkolnych; doradcy zawodowi, osoby zajmujące się organizacją wyjazdów edukacyjnych; osoby odpowiedzialne za kształcenie zawodowe w przedsiębiorstwach, instytucjach sektora publicznego i pozarządowego (w przypadku wyjazdów na staże trenerskie). Uczniowie szkół zawodowych i technicznych;osoby w trakcie szkolenia zawodowego u pracodawcy;absolwenci - tzw. "recent graduates". Instytucje kształcenia i szkolenia zawodowego oraz przedsiębiorstwa, partnerzy społeczni, organizacje pozarządowe, izby rzemieślnicze, władze lokalne i regionalne z krajów uczestniczących w programie Erasmus+.W spotkaniu mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby z jednej organizacji/instytucji.

Program

ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe VET 
Celem spotkania informacyjnego jest zaznajomienie potencjalnych beneficjentów z założeniami programu Erasmus+ VET. 

Harmonogram spotkania: 

8:00 - 8:30 Rejestracja uczestników

8:30 - 9:00 Ogólne informacje na temat programu Erasmus+, rejestracja instytucji do systemu ECAS i portalu URF

9:00 - 09:50 Ogólna prezentacja Sektorów Kształcenie i Szkolenia Zawodowe / Edukacja Szkolna/ Młodzież

9:50- 10:10 Jak szukać partnerów i gdzie? Platformy

10:10 - 10:25 Przerwa

10:25 - 11:25 Zasady finansowania i realizacji projektów VET - mgr Paweł Cisoń

11:25- 12:00 Prezentacja sektora VET akcja 1

12:00-12:30 Przerwa obiadowa

12:30 - 13:00 Prezentacja sektora VET akcja 2

13:00 - 13:30 Kryteria oceny wniosków i zmiany w 2016r.

13:30 Zakończenie (konsultacje indywidualne)


Prowadząca:
- mgr Patricia Mitro - Fundacja Prawnikon w Rzeszowie - konsultantka Sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe/Edukacji Szkolnej - mgr Paweł Cisoń Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im.ks.Stanisława Szpetnara w Krośnie - Grzegorz Tereszkiewicz- Fundacja Prawnikon w Rzeszowie- konsultant Sektora Młodzież/ VET 

Udział w spotkaniu bezpłatny. 

Dodatkowe informacje: Pani Patricia Mitro ,

telefon: 17 861 26 55   

Co pokrywa organizator/ co uczestnikUczestnicy pokrywają koszty dojazdu do miejsca szkolenia.

Deadline nadsyłania zgłoszeń i informacji o zakwalifikowaniu

15 czerwca 2016r.

Link do strony z zamieszczoną aplikacją i ew. innymi dokumentami

Aplikować można również mailowo na adres prawnikon@op.pl

Instytucja organizująca i dane kontaktowe (mail, telefon)

Fundacja Prawnikon:
Patricia Mitro

prawnikon@op.pl

Tel. 17 861 26 55

Zobacz również:

szkolenia szkolenia w 35-959 rzeszów wydarzenia 35-959 Rzeszów

Skontaktuj się z organizatorem

Organizatorem wydarzenia "Spotkanie informacyjne Erasmus+ 2016" jest Fundacja Prawnikon

Organizujesz wydarzenie?

Dołącz do tysięcy polskich organizatorów korzystających z Evenea do sprzedaży biletów i rejestracji uczestników.

Dowiedz się więcej