To wydarzenie już się zakończyło:( Sprawdź inne ciekawe wydarzenia:

Business Insider Trends Festival

2 Października - 3 Października od 1 390,00 zł
The Koneser Square, Warsaw

I love Sales & Commerce 12-13.05.2020

12 Maja - 13 Maja od 701,10 zł
MTP Sala Ziemi, Poznań

OpenReaktor #78

16 Października, 18:00
ReaktorWarsaw, Warszawa

Krąg Kobiet - warsztaty rozwoju samoświadomości, Grudziądz

2 Października, 17:30 - 20:30 65,00 zł
Marina Grudziądz, Grudziądz

Kurs BI Excel, SQL Server dla analityków danych (weekendowy) - Kraków

Kurs BI Excel, SQL Server dla analityków danych (weekendowy) - Kraków, od 8 czerwca 2019 r. 


Więcej informacji dostępne na stronie:  https://www.cognity.pl/kurs-dla-analitykow-techniki-bi-excel-sql-server,s2,986.html


Szkolenie jest dla osób, które:

 • pracują na dużych zbiorach danych,
 • chcą udoskonalić projektowanie oraz zarządzanie bazami danych,
 • chcą wykonywać wielowymiarowe analizy,
 • chcą stosować rozwiązania analizy biznesowej,
 • chcą zautomatyzować codzienną pracę.

Po szkoleniu będziesz potrafił:

 • wykorzystać dodatki programu Excel w celu analizy złożonych danych,
 • przygotować modele danych oraz dokonywać na nich obliczeń,
 • tworzyć dashboardy i raporty,
 • przygotować dane do analizy oraz wizualizacji,
 • korzystać z SQL Server.

Program szkolenia BI Excel, SQL Server dla analityków danych (weekendowy)

1. Excel - analiza danych:

 • architektura programu,
 • odwołania oraz relacje w komórkach,
 • omówienie funkcji,
 • łączenie danych oraz współpraca między arkuszami,
 • współpraca z wewnętrznymi i zewnętrznymi bazami danych,
 • sortowanie, filtrowanie danych,
 • tabele przestawne.

2. Wstęp do analizy wielowymiarowej:

 • PowerPivot - zalety stosowania w analizie danych,
 • wprowadzenie do: Power View, Power Query, Power BI,
 • przygotowanie widoków KPI.

3. Modele danych:

 • import danych do modelu z aktywnego skoroszytu, z plików txt, csv, z baz danych.

4. Power Query:

 • terminologia oraz interfejs programu,
 • łączenie z różnymi źródłami danych,
 • przekształcenia danych.

5. PowerPivot:

 • ładowanie danych,
 • odświeżanie połączeń,
 • kolumny oraz pola obliczeniowe,
 • wyrażenia analizy danych (DAX),
 • funkcja CALCULATE,
 • analiza czasowa.

6. Modele z wykorzystaniem języka DAX:

 • kolumny obliczeniowe, pola obliczeniowa jawne i niejawne,
 • elementy wymiarów i hierarchii.

7. Raporty z modeli PowerPivot:

 • tabele oraz wykresy przestawne,
 • standardowe tabele przestawne i tabele przestawne opartych o PowerPivot,
 • oś czasu.

8. Eksport tabel z modelu PowerPivot.
9.Tworzenie kluczowych wskaźników wydajności (KPI).
10.Tworzenie raportów w PowerView:

 • optymalizacja modeli danych,
 • tabela w postaci macierzowej,
 • wizualizacja w postaci kart,
 • tworzenie wykresów oraz filtrowanie raportów.

11. Wprowadzenie do rozwiązań analizy biznesowej (BI).

12. Praca z danymi w Query Editor

 • Pliki MS Excel jako źródło danych Power BI,
 • bazy danych.

13. Interaktywna wizualizacja danych:

 • wykresy w Power BI,
 • wizualizacje niestandardowe,
 • dashboardy,
 • tworzenie oraz publikacja raportów w Power BI.

14. SQL Server i jego narzędzia:

 • architektura MS SQL Server,
 • projektowanie baz danych,
 • wprowadzenie do relacyjnych baz danych, tworzenie baz danych, normalizacja i denormalizacja,
 • język SQL (SELECT, funkcje i operatory, WHERE, ORDERY BY, TOP),
 • złączenia wielu tabel, funkcje agregujące
 • klauzula HAVING, podzapytania,
 • tworzenie tabel, kluczy, Insert, Update, Delete.

Cognity

Praktyczne, skuteczne szkolenia i konsultacje


ul. Szafrana 5c/37
30-363 Kraków
NIP 676 249 36 42

Tel. +48 12 421 87 54
Mobile: 533 98 66 33
E-mail:
biuro@cognity.pl

www.cognity.pl

Zobacz również:

szkolenia szkolenia w 30-363 kraków wydarzenia 30-363 Kraków bi kurs szkolenie

Skontaktuj się z organizatorem

Organizatorem wydarzenia "Kurs BI Excel, SQL Server dla analityków danych (weekendowy) - Kraków" jest Cognity Szkolenia

Organizujesz wydarzenie?

Dołącz do tysięcy polskich organizatorów korzystających z Evenea do sprzedaży biletów i rejestracji uczestników.

Dowiedz się więcej