To wydarzenie już się zakończyło:( Sprawdź inne ciekawe wydarzenia:

Coworking Now 2019 - 3 edycja!

4 Kwietnia - 5 Kwietnia 499,00 zł
O4 Coworking, Olivia Four, Olivia Business Centre, Gdańsk

OpenReaktor #74

17 Kwietnia, 18:00
ReaktorWarsaw, Warszawa

Warsztat Edukacji Finansowej - Gra Cashflow !

3 Kwietnia, 19:00 - 21:00 24,99 zł
Warszawa, Warszawa

WORLD SALES CONGRESS 2019 - ŁÓDŹ

24 Maja, 09:00 - 17:45 od 350,00 zł
Hotel Andels 4****, 91-065 Łódź

Spotkanie informacyjne Erasmus+ Młodzież, Kształcenie i szkolenie zawodowe (VET) woj.świętokrzyskie

Spotkanie 17 listopada 2016 r. w Bursie Szkolnej ul. Wojska Polskiego 22 w Sandomierzu, godzina 10:00 - 15:00

Harmonogram Spotkania VET (Kształcenie i szkolenie zawodowe): 

10: 00 - 10:30 Rejestracja uczestników

10:30 - 11:30 Struktura Programu, podział na sektory i akcje, priorytety programu, budżet projektu, procedura URF, PIC, nowe terminy składania wniosków na 2017 rok

11:30 - 12:00 Przerwa (możliwość konsultacji)

12:00 - 14:00 Akcja Kluczowa 1 i Akcja Kluczowa 2 dla sektora VET: 

- mobilność uczniów- mobilność kadry

- partnerstwa strategiczne

- "dobre praktyki" w sektorze Vet (zaproszeni goście)

- elektroniczny wniosek

- formalne i merytoryczne aspekty aplikowania w sektorze Vet

14:00 - 14:15 Przerwa 

14:15 - 14: 50 Platformy E-twinning, Europass, Eurodesk

14:50 - 15:00 Zakończenie spotkania 

Cel spotkania informacyjnego:

Celem spotkania jest zaprezentowanie sposobów na zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym, a także podniesienie wiedzy na temat realizacji projektów w programie Erasmus+ oraz pozyskiwania środków z tego programu.

Co pokrywa organizator/ co uczestnik
Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Organizator pokrywa koszty szkolenia wraz z cateringiem dla wszystkich uczestników. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu do miejsca spotkania.

Deadline nadsyłania zgłoszeń:
Termin zgłoszeń mija 16 listopada 2016 r. 
W spotkaniu mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby z jednej organizacji/instytucji. Warunkiem udziału w spotkaniu jest wcześniejsze zgłoszenie się za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie konsultanta regionalnego. Jeżeli z Państwa instytucji chce wziąć wiecej osób niż dwie proszę o kontakt mailowy: erasmus.tereszkiewicz@gmail.com 

Potencjalni beneficjenci Sektor Młodzież

W spotkaniu mogą wziąć udział osoby pracujące z młodzieżą i działające na jej rzecz (nie ma limitu wieku): instruktorzy, wychowawcy, pedagodzy, wolontariusze, liderzy nieformalnych grup i inicjatyw, opiekunowie świetlic, organizacje i instytucje zajmujące się młodzieżą i edukacją pozaformalną, o różnych doświadczeniach i z różnych obszarów (np. instytucje publiczne, organizacje młodzieżowe, eksperci, świat nauki, przedsiębiorstwa) itd. 

Potencjalni beneficjenci Sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

Mobilność uczniów: uczniów szkół zawodowych i technicznych;osób w trakcie szkolenia zawodowego u pracodawcy;absolwentów - tzw. "recent graduates" (mobilność musi być zrealizowana w ciągu jednego roku od ukończenia nauki przez uczestnika). 

Mobilność kadry: nauczyciele, trenerzy, opiekunowie praktyk w przedsiębiorstwach lub w warsztatach szkolnych;doradcy zawodowi, osoby zajmujące się organizacją wyjazdów edukacyjnych;osoby odpowiedzialne za kształcenie zawodowe w przedsiębiorstwach, instytucjach sektora publicznego i pozarządowego (w przypadku wyjazdów na staże trenerskie).

Partnerstwa: instytucje kształcenia i szkolenia zawodowego oraz przedsiębiorstwa, partnerzy społeczni, organizacje pozarządowe, izby rzemieślnicze, władze lokalne i regionalne

Wnioski o dofinansowanie projektów składają instytucje.

Zobacz również:

szkolenia szkolenia w 27 - 600 sandomierz wydarzenia 27 - 600 Sandomierz

Skontaktuj się z organizatorem

Organizatorem wydarzenia "Spotkanie informacyjne Erasmus+ Młodzież, Kształcenie i szkolenie zawodowe (VET) woj.świętokrzyskie" jest Kongres Kobiet Rzeszów

Organizujesz wydarzenie?

Dołącz do tysięcy polskich organizatorów korzystających z Evenea do sprzedaży biletów i rejestracji uczestników.

Dowiedz się więcej