To wydarzenie już się zakończyło:( Sprawdź inne ciekawe wydarzenia:

Spotkanie w Kręgu Kobiet - Grudziądz

Wtorek, 17:30 - 20:30 65,00 zł
QAL Group, Grudziądz

OpenReaktor #72

13 Lutego, 18:00
ReaktorWarsaw, Warszawa

ESP Sport & Zdrowie

23 Lutego - 24 Lutego od 34,99 zł
AmberExpo, Gdańsk

Konferencja Fitness PEI V

16 Marca, 08:00 od 189,00 zł
PGE Narodowy, Warszawa

Kurs Podstwy VBA i formularze w Cognity

Kurs Podstawy VBA i formularze, odbędzie się w dniach 16-17 kwietnia 2018 w Warszawie.

Więcej informacji dostępne na stronie: https://www.cognity.pl/kurs-podstawy-vba-i-formularze,s2,494.html

Kurs Podstawy VBA i formularze, jest dla osób które, znają program Microsoft Excel na poziomie średniozaawansowanym, chcą poznać ogólne zasady tworzenia i kodowania algorytmów oraz tworzenia formularzy, chcą zautomatyzować czynności regularnie powtarzane, chcą tworzyć aplikacje, na których będą pracować inni użytkownicy.

Po kursie Podstawy VBA i formularze, będziesz potrafił:

 • nagrywać i modyfikować nagrane makropolecenia,
 • czytać i rozumieć prosty kod napisany w języku VBA,
 • tworzyć podstawowe pętle i procedury oraz wykorzystywać je w środowisku MS Excel.
 • wykorzystać podstawowe formanty,
 • tworzyć różne typy formularzy,
 • używać kilku rodzajów zdarzeń formularza.

Program szkolenia:

1. Makropolecenia:

 • rejestrowanie,
 • uruchamianie,
 • bezpieczeństwo,
 • edycja.

2. Edycja i zarządzanie kodem VBA:

 • budowa okna edytora VBA - paski narzędzi,
 • znaczenie kolorów w kodzie,
 • archiwizacja i przenoszenie kodu,
 • najważniejsze skróty klawiszowe.

3. Wstęp do programowania:

 • procedury i funkcje,
 • operatory,
 • porównania,
 • logiczne,
 • łączenia,
 • operatory arytmetyczne,
 • typy danych VBA (zmienne i stałe),
 • liczbowe,
 • tekstowe,
 • logiczne,
 • daty i czasu,
 • ogólne.

4. Przetwarzanie tekstów:

 • łączenie ciągów znaków,
 • funkcje pobierające określony fragment tekstu,
 • funkcje zmieniające wielkość znaków,d. zagnieżdżanie funkcji.

5. Instrukcje warunkowe i pętle:

 • uruchamianie krokowe,
 • instrukcja warunkowa If ... Then ... Else If ... Else ... End If,
 • instrukcja wyboru Select Case,
 • pętla For ... Next,
 • pętla For Each ... In ... Next,
 • pętla Do ... Loop,
 • wcześniejsze zakończenie pętli poleceniem Exit.

6. VBA a skoroszyt Excel:

 • obiekty w arkuszach kalkulacyjnych,
 • klasy i kolekcje,
 • hierarchia obiektów w MS Excel,
 • odwołania do komórek, zakresów komórek, kolumn i wierszy,
 • operacje na wpisach aktywnej komórki,
 • odwołania do arkuszy i tworzenie arkuszy.

7. Podstawowe kontrolki:

 • etykieta,
 • pole tekstowe,
 • kombi,
 • lista,
 • jednokrotne pole wyboru,
 • wielokrotne pole wyboru,
 • ramka,
 • przycisk - rodzaje,
 • inne (wykorzystanie formantów niedostępnych w aplikacji Microsoft Excel).

8. Zdarzenia formularza:

 • activate oraz deactivate,
 • initialize,
 • click,
 • keydown, keypress, keyup i różnice pomiędzy tymi zdarzeniami,
 • inne.

9. Przykładowe projekty realizowane na szkoleniu:

 • formularz dodawania, aktualizacji, kasowania, filtrowania i odczytywania danych,
 • walidacja danych (sprawdzanie poprawności danych),
 • ankieta personalna (w której można dodawać np. zdjęcia),
 • formularz zarządzający arkuszami,
 • kopiowanie danych z oraz do określonego miejsca przy pomocy formularza.

Cognity

Praktyczne, skuteczne szkolenia i konsultacje


ul. Szafrana 5c/37
30-363 Kraków
NIP 676 249 36 42

Tel. +48 12 421 87 54
Mobile: 533 98 66 33
E-mail: biuro
@cognity.pl

www.cognity.pl

Zobacz również:

szkolenia szkolenia w 00-696 warszawa wydarzenia 00-696 Warszawa

Skontaktuj się z organizatorem

Organizatorem wydarzenia "Kurs Podstwy VBA i formularze w Cognity" jest Cognity Szkolenia

Organizujesz wydarzenie?

Dołącz do tysięcy polskich organizatorów korzystających z Evenea do sprzedaży biletów i rejestracji uczestników.

Dowiedz się więcej