To wydarzenie już się zakończyło:( Sprawdź inne ciekawe wydarzenia:

Business Insider Trends Festival

2 Października - 3 Października od 890,00 zł
The Koneser Square, Warsaw

I love Sales & Commerce 12-13.05.2020

12 Maja - 13 Maja od 701,10 zł
MTP Sala Ziemi, Poznań

Szkolenie na "Prowadzącego strzelanie" (LOK) - Strzelnica FSO

6 Lipca - 7 Lipca od 549,99 zł
Strzelnica FSO, Warszawa

Warsztat Edukacji Finansowej - Gra Cashflow !

Środa, 19:00 - 21:00 28,29 zł
Szkoła Języka Norweskiego Zoozanko, Warszawa

Bieg "Rzeszowska 5-tka dla transplantacji"

Już 19 maja w ramach VIII Rzeszowskiego Święta Transplantacji odbędzie się bieg "Rzeszowska 5-tka dla Transplantacji", którego głównym celem jest popularyzacja idei przeszczepiania narządów.


Trasa biegu prowadzić będzie centralnymi ulicami miasta - począwszy od rzeszowskiego Rynku, poprzez ul. J. Słowackiego, Bulwary nad Wisłokiem, ul. Spytka Ligęzy, ul. Targową, ul. Adama Mickiewicza i ponownie na rzeszowskim Rynku kończąc. Z dokładną mapą biegu można zapoznać się poniżej.

Długość trasy: ok. 5 km (2 okrążenia).

Opłata startowa: 25 zł.

Aby wziąć udział w biegu należy:

1) Dokonać rejestracji za pomocą formularza umieszczonego na stronie: www.biegtransplantacja.evenea.pl

2) Dokonać opłaty startowej w wysokości 25 zł w formie przelewu na adres:

Fundacja Medyk dla Zdrowia ul. Szopena 1, 35-055 Rzeszów / nr konta: 40 1930 1389 2700 0726 5637 0001 z dopiskiem "Bieg, imię, nazwisko + rozmiar koszulki"

Limit miejsc: 250 osób.

W ramach opłaty startowej uczestnicy otrzymają pakiet startowy, w skład którego wchodzą: numer startowy, koszulka biegu, woda, materiały promocyjne od sponsorów. Po zakończeniu biegu każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy medal, wykonany przez dzieci z Domu Kultury w Rzeszowie.

Biuro zawodów będzie czynne w dniu Biegu w rzeszowskim Ratuszu w godz. 14:00 do 15:00


Regulamin "Rzeszowska 5 dla transplantacji" 19.05.2018 r.

1. CEL
1.1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu wśród mieszkańców Rzeszowa i okolic,
1.2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
1.3. Promocja zdrowego stylu życia,
1.4. Podniesienie świadomości nt. transplantacji.

2. ORGANIZATOR

  • Centrum Medyczne Medyk,

3. PARTNERZY

  • Uniwersytet Rzeszowski
  • Politechnika Rzeszowska
  • Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie,
  • Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie,

4. KONTAKT

  • e-mail: mpodraza@medyk.rzeszow.pl

5. TERMIN I MIEJSCE

  • data: 19.05.2018 (sobota), godzina 15:30,
  • start i meta do biegu głównego znajduje się na Rynku w Rzeszowie,
  • biuro zawodów czynne od godziny 14:00 do 15:00 w Ratuszu w Rzeszowie, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów,

6. TRASA BIEGU
6.1. Dystans 5 km .
6.2. Trasa na dwóch pętlach pomiędzy Rynkiem, ul. Juliusza Słowackiego, ul. Fryderyka Szopena, Bulwarami nad Wisłokiem, ul. Spytka Ligęzy, ul. Targową oraz ul. Adama Mickiewicza, a rzeszowskim Rynkiem (META).
6.3. Nawierzchnia: asfalt
6.4. Trasa oznakowana co kilometr.
6.5. W biegu głównym obowiązuje limit czasowy - 60 min. Pozostawanie na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu nie gwarantuje wykonania pomiaru czasu.

7. KLASYFIKACJA

7.1. Klasyfikacja oddzielna: kobiet i mężczyzn.

8. NAGRODY I ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW
8.1. Każdy uczestnik, który ukończy bieg główny otrzyma pamiątkowy medal,
8.2.Zawodnicy, którzy zgłoszą się w terminie do 17 maja 2018 otrzymają pakiet startowy, który odbiera się w dniu biegu 19.05.2018. Zawodnicy zgłoszeni w dniu biegu również otrzymują pakiet startowy:

  • okolicznościowy nr startowy, bezzwrotny.
  • woda
  • medal na mecie
  • materiały promocyjne organizatorów oraz partnerów wydarzenia,
  • koszulka techniczna

8.3. Najlepsi zawodnicy w klasyfikacji K i M oddzielnie, otrzymają puchary,
8.4. Nagrody dla zwycięzców zostaną określone w osobnym komunikacie na stronie wydarzenia biegu,
8.5. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie biegu i stawienie się na ceremonii dekoracji,

9. ZGŁOSZENIA DO BIEGU
9.1.Elektronicznie poprzez formularz zgłoszeniowy do dnia 17.05.2017 r. do godz. 24:00 na stronie internetowej www.biegtransplantacja.evenea.pl. Zgłoszenia w dniu biegu dostępne tylko w przypadku wolnych miejsc.


9.2. Start w biegu jest odpłatny. Koszt cegiełki to:

  • do 18.05.2018 r. - 25 zł
  • Zapisy w dniu zawodów 19.05.2018 r. - 30 zł jedynie w przypadku wolnych miejsc.


9.3. Zapisanie się na bieg przez formularz internetowy nie jest równoznaczne z uczestniczeniem na biegu. Dopiero uiszczenie opłaty startowej powoduje ujęcie danej osoby jako uczestnika biegu. Zapisy trwają do 19.05.2018 ale mogą zostać zakończone wcześniej w przypadku osiągnięcia limitu miejsc określonych przez regulamin. Po zamknięciu zapisów osoby, które nie dokonały opłaty startowej zostaną usunięte z listy startowej. Jeżeli ktoś zapisze się w "ostatniej chwili" i nie ma pewności czy jego przelew dotrze to wystarczy poinformować organizatora o tym fakcie mailowo na adres mpodraza@medyk.rzeszow.pl


9.4. Opłaty startowej należy dokonać przelewem na konto:

Fundacja Medyk dla Zdrowia ul. Szopena 1, 35-055 Rzeszów / nr konta: 40 1930 1389 2700 0726 5637 0001

9.5. Raz uiszczona opłata startowa nie podlega zwrotowi. Można jednak przenieść swoją opłatę na inną osobę.
9.6. Każdy uczestnik biegu będzie podpisywał w biurze zawodów oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność oraz o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zawodach.

9.7. Zgłoszenia w dniu zawodów przyjmowane będą w biurze zawodów do godz. 15.00tylko w przypadku wolnych miejsc startowych.
9.8. W przypadku wyczerpania limitu miejsc (250 osób) zapisy zostaną zamknięte przed terminem 19.05.2018.
9.9. Na liście startowej będą umieszczane tylko osoby, które dokonały opłaty startowej.

10. UCZESTNICTWO
10.1.W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście,
10.2.Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy w dniu zawodów ukończyli 18 rok życia i zweryfikowali swoje dane w biurze zawodów,
10.3.Każdy zawodnik staruje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu,
10.4.Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym,
10.5.Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania,
10.6.Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
11.1. Wyniki biegu dostępne będą po zakończeniu imprezy na tablicy ogłoszeń.
11.2. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
11.3. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione.
11.4. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży Pożarnej oraz osób zabezpieczających trasę biegu.
11.5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie biegu.


Zobacz również:

sport i rekreacja sport i rekreacja w Rzeszowie wydarzenia Rzeszów

Skontaktuj się z organizatorem

Organizatorem wydarzenia "Bieg "Rzeszowska 5-tka dla transplantacji"" jest Marek Podraza

Organizujesz wydarzenie?

Dołącz do tysięcy polskich organizatorów korzystających z Evenea do sprzedaży biletów i rejestracji uczestników.

Dowiedz się więcej