To wydarzenie już się zakończyło:( Sprawdź inne ciekawe wydarzenia:

Negocjacje w biznesie - Poznaj najskuteczniejsze techniki negocjacji biznesowych

6 Grudnia, 09:00 - 18:00 od 219,00 zł
Focus Hotel, 41- 506 Katowice

Negocjacje w biznesie - Poznaj najskuteczniejsze techniki negocjacji biznesowych!

Środa, 09:00 - 18:00 od 219,00 zł
NOVOTEL WROCŁAW CITY, 53-011 Wrocław

WYWIERANIE WPŁYWU W SPRZEDAŻY- BRIAN TRACY - Wrocław

16 Lutego, 09:00 - 18:30 od 290,00 zł
Wrocław

KONFERENCJA- NOWOCZESNE TECHNIKI SPRZEDAŻY- Warszawa

2 Lutego, 09:00 - 17:40 od 150,00 zł
WARSZAWA

[POKÓJ NA LATO] WARSZAWSKIE POMIDORY - Czyli uprawa pomidorów w mieście + ekologiczne opryski DIY

REGULAMIN WARSZTATÓW "MIEJSKI OGRÓDEK":

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w wydarzeniu pt. "Miejski ogródek" oraz zasady zachowania uczestników.
 2. Przedmiotem warsztatów jest poznanie zasad oraz posadzenie miejskiej uprawy roślin na balkonie czy parapecie oraz przygotowanie mini kompozycji roślinnych i nasadzeń ozdobnych.
 3. Organizatorem warsztatów jest Muzeum Powstania Warszawskiego, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 79, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury m. st. Warszawy pod nr 10/2004, posiadające NIP 527-243-60-56 i REGON 015760222.

§ 2. Uczestnicy warsztatów

1.Wydarzenie jest skierowane do wszystkich pełnoletnich zainteresowanych osób, a udział
w nim jest bezpłatny.

 1. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są dokonać wcześniejszej rejestracji swego udziału poprzez link udostępniony przez organizatorów, podając swoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer kontaktowy. Przez dokonanie rejestracji uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych przez Organizatora wyłącznie na potrzeby związane z udziałem w wydarzeniu. Zgłaszającemu przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 2. Zarejestrowani uczestnicy wydarzenia zobowiązani są posiadać przy sobie dokument tożsamości i na żądanie Organizatora potwierdzić swoją tożsamość poprzez wylegitymowanie się dowodem osobistym lub paszportem.
 3. Z udziału w warsztatach wyłączeni są pracownicy oraz członkowie rodzin Organizatora,
  a także innych podmiotów współpracujących przy organizacji przeprowadzaniu warsztatów.

§ 3. Miejsce i termin warsztatów

1.Pokój na lato, pawilon kulturalno-rekreacyjny należący do Muzeum Powstania Warszawskiego, znajdujący się Warszawie, na skarpie na rogu ul. Grzybowskiej i ul. Towarowej.

 1. Warsztaty odbędą się w dniach:
  - 27.05.2017r., (sobota), godz. 11:00, czas trwania ok. 1,5 godziny

- 14.06.2017r., (środa), godz. 18:00, czas trwania ok. 1,5 godziny

- 08.07.2017r., (sobota), godz. 11:00, czas trwania ok. 1,5 godziny

 • - 05.08.2017r., (sobota), godz. 11:00, czas trwania ok. 1,5 godziny

- 16.08.2017r., (środa), godz. 18:00, czas trwania ok. 1,5 godziny

Na każde z wydarzeń obowiązuje odrębna rejestracja.

§ 4. Zasady udziału w warsztatach

1.Warsztaty mają zasięg ogólnowarszawski.

2.Organizator zapewnia wszystkie potrzebne narzędzia i materiały niezbędne do przeprowadzenia warsztatów oraz udział osoby prowadzącej.

3.W spotkaniu weźmie udział maks. 12 osób - o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

4.Osoby biorące udział w warsztatach zobowiązane są do zachowania się w sposób niezagrażający innym uczestnikom warsztatów.

5.Uczestnikom warsztatów zabrania się wnoszenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów.

6.Uczestnicy warsztatów zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP, regulaminu oraz ścisłego wykonywania poleceń i zaleceń osób prowadzących.

7.Organizator nie bierze odpowiedzialności za uszczerbki na zdrowiu i kontuzje wynikające
z nieprzestrzegania przepisów BHP, regulaminu oraz niewykonywania poleceń i zaleceń osób prowadzących.

8.Zabrania się udziału w wydarzeniu osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających i psychotropowych oraz posiadania i spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających i psychotropowych podczas spaceru.

9.Za niewłaściwe zachowanie, zakłócające bezpieczeństwo wydarzenia, uczestnicy mogą zostać usunięci z udziału w warsztatach.

10.W razie nagłych wypadków uczestnicy zobowiązani są powiadomić osoby odpowiedzialne za organizację wydarzenia.

11.Uczestnicy wydarzenia przyjmują do wiadomości, że uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu jego osoby oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie lub pokazywanie głosu i wizerunku w celach promocyjnych pawilonu Pokój na Lato
i Muzeum Powstania Warszawskiego.

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania, zmiany lub przedłużenia warsztatów
  w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.
 2. Przystąpienie uczestnika do warsztatów jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.
 3. Koordynatorami warsztatów odpowiedzialnymi za odebranie wszystkich zgłoszeń są: Magdalena Brzeska i Karolina Łyko. Kontakt mbrzeska@1944.pl oraz klyko@1944.pl

Zobacz również:

kultura i sztuka kultura i sztuka w Warszawie wydarzenia Warszawa Warszawa warsztaty

Skontaktuj się z organizatorem

Organizatorem wydarzenia "[POKÓJ NA LATO] WARSZAWSKIE POMIDORY - Czyli uprawa pomidorów w mieście + ekologiczne opryski DIY" jest Muzeum Powstania Warszawskiego

Zobacz na mapie

Pokój na lato

ul. Grzybowska 79, Warszawa

Organizujesz wydarzenie?

Dołącz do tysięcy polskich organizatorów korzystających z Evenea do sprzedaży biletów i rejestracji uczestników.

Dowiedz się więcej