To wydarzenie już się zakończyło:( Sprawdź inne ciekawe wydarzenia:

Life Balance Congress

29 Listopada - 1 Grudnia od 110,00 zł
Ptak Warsaw Expo, Nadarzyn

I love Sales & Commerce 12-13.05.2020

12 Maja - 13 Maja od 701,10 zł
MTP Sala Ziemi, Poznań

Szkolenie na "Prowadzącego strzelanie" (LOK) - Strzelnica FSO

30 Listopada - 1 Grudnia od 549,99 zł
Strzelnica FSO, Warszawa

Krąg Kobiet - warsztaty rozwoju samoświadomości, Grudziądz

6 Grudnia, 17:30 - 20:30 65,00 zł
Marina Grudziądz, Grudziądz

Kosmos wzywa! Sztuka i nauka w długich latach 60 // Cosmos Calling! Art and Science in the Long 1960s

[for English scroll down]

Wraz z nastaniem odwilży w krajach bloku wschodniego i ogłoszeniem rewolucji naukowo-technicznej nauka i technika stały się ważnym orężem w zimnowojennych rozgrywkach po obu stronach żelaznej kurtyny, a symbolem kolejnej dekady - loty w kosmos, nowoczesna telekomunikacja i energia jądrowa. Nowe dziedziny nauki, możliwe dzięki rozwojowi kosmonautyki dosłowne "oderwanie się od ziemi", a także zrehabilitowana w państwach komunistycznych cybernetyka i jej pochodne - biocybernetyka, robotyka, sztuczna inteligencja - kształtują wyobraźnię masową oraz wyraźnie inspirują wszystkie dziedziny sztuki: od malarstwa, rzeźby, muzyki po wzornictwo, architekturę i urbanistykę.

Odradzający się w tym czasie nurt science fiction oraz powszechna fascynacja odkryciami naukowymi tworzą istotny kontekst dla ukazania eksperymentalnych projektów i realizacji artystycznych tego czasu. Wyścig o dominację w kosmosie przyczynił się do rozwoju utopii architektonicznych, a punktem wyjścia dla projektów "miast przyszłości" stało się przekonanie, że niebawem człowiek będzie mógł zamieszkać w dowolnym miejscu na Ziemi czy w kosmosie. Rewolucja naukowo-techniczna miała też znaczący wpływ na sposób postrzegania ludzkiego ciała i jego nowych, poszerzonych możliwości percepcyjnych. Istotny wątek sztuki lat sześćdziesiątych stanowią działania artystyczne mające za punkt wyjścia badanie i testowanie percepcji zmysłowej - od sztuki kinetycznej i op-artu, poprzez eksperymentalną muzykę elektroniczną, aż do projektów environment - "przestrzeni wielozmysłowych".

Wystawa ukazuje niejednoznaczne, wykorzystywane przez komunistyczną propagandę związki artystów z nauką, techniką i przemysłem. O ile przyświecające organizowanym w latach sześćdziesiątych plenerom i sympozjom hasła współpracy środowisk artystycznych i naukowych ograniczały się jedynie do postulatów, o tyle wzornictwo przemysłowe było dziedziną, w której idea ta miała szansę, choć w ograniczonym stopniu, być rzeczywiście realizowana. Obok projektów dla przemysłu na wystawie prezentowane są artystyczno-użytkowe prace poddające krytyce technokratyczny system i kontestujące rolę, jaką wzornictwu przypisywały komunistyczne władze.

artyści : Andrzej Bertrandt, Ewa Bończa-Tomaszewska, Włodzimierz Borowski, Barbara Braumann, Wojciech Bruszewski, Chanéac, Jan Chwałczyk, Emil Cieślar, Roman Cieślewicz, Viola Damięcka , Wojciech Fangor, Jerzy Fedorowicz, Karol Ferster, Stano Filko, Yona Friedmann, Jan Głuszak, Wanda Gołkowska, Krzysztof Gordon, Jadwiga Grabowska-Hawrylak, grupa | group Miasto, Oskar Hansen, Pascal Häusermann, Alfred Hirschmeier, Zdzisław Jurkiewicz, Teresa Józefowicz, Stanisław Kokesz, Július Koller, Grzegorz Kowalski, Rafał Kwinto, Janusz Kubik, Romuald Kutera, Paweł Kwiek, Andrzej Latos, Benon Liberski, Kurt Maetzig, Janusz Majewski, Andrzej Markowski, Viera Mecková, Alex Mlynárčik, Daniel Mróz, Bohdan Mazurek, Maria Michałowska, Józef Mroszczak, Stefan Müller, Marek Nowicki, Andrzej Pawłowski, Krzysztof Penderecki, Werner Pieske, Jindřich Polák, Janusz Połom, Ludmiła Popiel, Julian Raczko, Anatol Radzinowicz, Józef Robakowski, Jerzy Rosołowicz, Teodor Rotrekl, Eugeniusz Rudnik, Olgierd Rutkowski, Andrzej Sadowski, Ryszard Semka, Stanisław Siemek, Janusz Star, Jerzy Stawicki, Witold Surowiecki, Maria Syska, Kaja Szymańska, Lech Tomaszewski, Urbański Kazimierz, Andrzej Wajda, Ryszard Waśko, Andrzej Wiernicki, Ryszard Winiarski, Krzysztof Wodiczko, Andrzej Jan Wróblewski, Wojciech Zamecznik, Stanisław Zagórski, Krzysztof Zanussi, Gustaw Zemła, Jan Ziemski

kuratorzy: Joanna Kordjak-Piotrowska, Stanisław Welbel
współpraca: Magdalena Komornicka, Jacek Świdziński

partnerzy wystawy: Filmoteka Narodowa, Instytut Słowacki
partnerzy galerii: Lidex, Kancelaria Malinowski, Płachta i Wspólnicy
sponsorzy wernisażu: DeLonghi, Kenwood, Freixenet
patroni medialni: The Warsaw Voice, Stolica, Artinfo.pl
współpraca: Studio Filmowe KADR, Wytwórnia Filmów Oświatowych


With the onset of the post-Stalin ‘thaw’ in the Eastern Bloc countries and the proclamation of a scientific-technological revolution, science and technology became an important weapon in Cold War rivalries on both sides of the Iron Curtain, causing space flight, modern telecommunications and nuclear energy to emerge as the symbols of the following decade. New scientific disciplines, including astronautics and the literal ‘detachment from the earth’ it made possible, as well as the impact of cybernetics (now rehabilitated in the communist bloc) and its related disciplines such as biocybernetics, robotics or artificial intelligence, shaped the collective imagination and provided a strong inspiration for all artistic disciplines, from painting, sculpture and music to design, architecture and urban planning.

The genre of science fiction, experiencing a revival at the time, and a widespread fascination with scientific discoveries created an important context for the presentation of the era’s experimental designs and artworks. The ‘space race’ contributed to the development of architectural utopias, and the various visions of ‘cities of the future’ were informed by the idea that humans would soon be able to live anywhere on Earth or in space. The scientific-technological revolution was also influential in changing the perception of the human body and its new, expanded, perceptual capabilities. An important theme of 1960s art was the exploration and testing of sensory perception - from kinetic art and op art, through experimental electronic music, to ‘multisensory space’ environments.

The exhibition presents artists’ ambiguous ties, exploited by communist propaganda, with science, technology and industry. Whereas the idea, popular as a leitmotif of 1960s retreats and symposiums, of collaboration between artists and scientists remained confined to paper, industrial design was a field where it had a chance to be fulfilled, if only to a limited degree. Besides designs for industry, the show features artistic/applied works that served as a critique of the technocratic system and contested the role that the communist authorities envisaged for design.

artists: Andrzej Bertrandt, Ewa Bończa-Tomaszewska, Włodzimierz Borowski, Barbara Braumann, Wojciech Bruszewski, Chanéac, Jan Chwałczyk, Emil Cieślar, Roman Cieślewicz, Viola Damięcka , Wojciech Fangor, Jerzy Fedorowicz, Karol Ferster, Stano Filko, Yona Friedmann, Jan Głuszak, Wanda Gołkowska, Krzysztof Gordon, Jadwiga Grabowska-Hawrylak, grupa | group Miasto, Oskar Hansen, Pascal Häusermann, Alfred Hirschmeier, Zdzisław Jurkiewicz, Teresa Józefowicz, Stanisław Kokesz, Július Koller, Grzegorz Kowalski, Rafał Kwinto, Janusz Kubik, Romuald Kutera, Paweł Kwiek, Andrzej Latos, Benon Liberski, Kurt Maetzig, Janusz Majewski, Andrzej Markowski, Viera Mecková, Alex Mlynárčik, Daniel Mróz, Bohdan Mazurek, Maria Michałowska, Józef Mroszczak, Stefan Müller, Marek Nowicki, Andrzej Pawłowski, Krzysztof Penderecki, Werner Pieske, Jindřich Polák, Janusz Połom, Ludmiła Popiel, Julian Raczko, Anatol Radzinowicz, Józef Robakowski, Jerzy Rosołowicz, Teodor Rotrekl, Eugeniusz Rudnik, Olgierd Rutkowski, Andrzej Sadowski, Ryszard Semka, Stanisław Siemek, Janusz Star, Jerzy Stawicki, Witold Surowiecki, Maria Syska, Kaja Szymańska, Lech Tomaszewski, Urbański Kazimierz, Andrzej Wajda, Ryszard Waśko, Andrzej Wiernicki, Ryszard Winiarski, Krzysztof Wodiczko, Andrzej Jan Wróblewski, Wojciech Zamecznik, Stanisław Zagórski, Krzysztof Zanussi, Gustaw Zemła, Jan Ziemski
curators: Joanna Kordjak-Piotrowska, Stanisław Welbel
collaboration: Magdalena Komornicka, Jacek Świdziński

partners of the exhibition: Filmoteka Narodowa, Instytut Słowacki
partners of the gallery: Lidex, Kancelaria Malinowski, Płachta i Wspólnicy
sponsors of the opening ceremony: DeLonghi, Kenwood, Freixenet
media patronage: The Warsaw Voice, Stolica, Artinfo.pl
cooperation: Studio Filmowe KADR, Wytwórnia Filmów Oświatowych
fot. Daniel Mróz, ilustracja do opowiadania Astronauci Stanisława Lema, 1955, dzięki uprzejmości rodziny artysty

Zobacz również:

kultura i sztuka kultura i sztuka w Warszawie wydarzenia Warszawa

Organizujesz wydarzenie?

Dołącz do tysięcy polskich organizatorów korzystających z Evenea do sprzedaży biletów i rejestracji uczestników.

Dowiedz się więcej