To wydarzenie już się zakończyło:( Sprawdź inne ciekawe wydarzenia:

Coworking Now 2019 - 3 edycja!

4 Kwietnia - 5 Kwietnia 499,00 zł
O4 Coworking, Olivia Four, Olivia Business Centre, Gdańsk

OpenReaktor #74

17 Kwietnia, 18:00
ReaktorWarsaw, Warszawa

WORLD SALES CONGRESS 2019 - ŁÓDŹ

24 Maja, 09:00 - 17:45 od 350,00 zł
Hotel Andels 4****, 91-065 Łódź

Waves Blockchain Day Powered by Waves Platform, Blockchain Alliance and Partners

Pojutrze, 10:00 - 18:00
Mercedes-Benz Polska, 02-460 Warszawa

Zielony Kongres Samorządowy/ Green visions for local governance

 

        


 Zielony Kongres Samorządowy/ Green Visions for Local Governance

Konferencja 

Gdzie: Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe, ul. Bobrowiecka 9, Warszawa

Kiedy:  12 - 13 września 2014 (piątek, sobota)

Organizatorzy: Green European Foundation wspierana przez Fundację Strefa Zieleni, Fundację  im. Heinricha Bölla w Warszawie

Języki: Polski, Angielski

 

Green European Foundation,  Fundacja Strefa Zieleni i  Fundacja im. Heinrich Bölla w Warszawie mają przyjemność zaprosić Państwa na Zielony Kongres Samorządowy. 

Goście:

Eric Piolle (burmistrz miasta Grenoble, Francja)- o zielonym projekcie dla Grenoble;  Monika Vana (Europosłanka, Zieloni/EFA) - o polityce mieszkaniowej i zapobieganiu biedzie w mieście; Michael Cramer (Niemcy, Europoseł, Zieloni/EFA) - o zrównoważonym transporcie; Anna Grodzka, posłanka na Sejm (Partia Zieloni) - o zielonej demokracji samorządowej;  Darren Johnson  (Radny Londynu)- o kryzysie mieszkaniowym w Londynie i walce o lepsze warunki dla najemców lokali; Tamás Meszerics (Węgry, Europoseł, Zieloni/EFA) - realizacja zielonej wizji na Węgrzech; László Perneczky (Węgry, Radny Dzielnicy Budapesztu) - jak opozycja może wprowadzać zielone elementy do polityki miasta; Joanna Erbel (członkini Zarządu Koordynacyjnego Kongresu Ruchów Miejskich) - wizja alternatywnej, zielonej stolicy; Tomasz Leśniak (lider  inicjatywy Kraków Przeciw Igrzyskom) - wpływ mieszkańców na politykę miejską; prof. dr arch. Magdalena Staniszkis o planowaniu przestrzennym;  dr arch. Krzysztof Nawratek - o architekturze wkluczającej; i inni....

Misja:     

  "Myśl globalnie, działaj lokalnie" - podczas Kongresu zostaną  przedstawione wyzwania  dzisiejszych czasów oraz konieczność poradzenia sobie z nimi  w konkretnych sytuacjach przy zastosowaniu konkretnych środków.  Zielona wizja świata daje odpowiedź i wskazuje metody, jak radzić sobie z ogromnymi wyzwaniami, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju w miastach, miasteczkach i regionach.

Nasze cele:

Głównym celem Kongresu jest zastosowanie koncepcji Zielonego Nowego Ładu w  lokalnym zarządzaniu. Chcemy pokazać jak:  zielona wizja transportu publicznego i mobilności, opieki zdrowotnej, edukacji, zarządzania przestrzenią, polityki energetycznej, ochrony bioróżnorodności, uczestnictwa obywateli  przyczyniła się do lokalnej polityki i poprawy standardów życia.  Pokażemy konkretne przykłady wybranych miast europejskich, w których samorząd wprowadza rozwiązania zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz przedstawimy najlepsze praktyki zielonego zarządzania na poziomie lokalnym.

 

Serdecznie zapraszamy na sesje plenarne (maks. 200 osób), debaty/warsztaty (maks. 50 osób) oraz stoły dyskusyjne (maks. 10 osób)

Wszystkie sesje plenarne będą tłumaczone symultanicznie (EN/PL), warsztaty/debaty będą tłumaczone konsekutywnie (PL/EN).


Podczas rejestracji na  Konferencję  prosimy o  zapisy na warsztaty/debaty oraz stoły dyskusyjne.   

 

ENGLISH VERSION 


 “Green Visions for Local Governance" 

Conference

 

 

Where:      Centrum Konfencyjno-Szkoleniowe, Bobrowiecka 9 street, Warsaw, Poland

When:          12th - 13th September 2014 (Friday and Saturday) 

Organisers:  Green European Foundation with support of  Green Zone Foundation 
                       and
Heinrich Böll Foundation in  Warsaw

Languages: Polish, English  


Green European Foundation, Green Zone Foundation and   Heinrich Böll Foundation in  Warsaw has a pleasure to invite You for European Conference: “Green Visions for Local Governance".  

Guest speakers: Eric Piolle (mayor of Grenoble, France) on    green project for Grenoble,  Monika Vana  (MEP, Greens/EFA) on housing policy and poverty exclusion; Michael Cramer (MEP, Greens/EFA) on transport and mobility; Tamás Meszerics (MEP, Greens/EFA) on green vision of development in Hungary; Darren Johnson (coucillor of London); Anna Grodzka (MP, Green Party in Poland) on green democracy at a local level; prof. dr arch. Magdalena Staniszkis  on spatial planning,  Krzysztof Nawratek on architecture; and others...

The message of the conference:      

 “Think globally, act locally"- During the conference, challenges of today’s world and  the need to deal with them in particular situations by concrete measures will be presented.  A green vision of the world provides answers and indicates methods by which enormous challenges in  cities, towns and regions can be solved according to sustainable development principles . 

Our goals:

The main goal of the Congress is to apply the Green New Deal concept to local governance and practice. We will show how the green vision of public transport and mobility, health care, education, spatial management, energy policy, biodiversity protection, citizens’ participation contribute to local policies and improvement of living standards. The goal will be achieved by presenting particular cases of selected European cities where Greens participate in local governments and the best practices of green governance at the local level.

Project realized with the financial support of the European Parliament  to the Green European Foundation.

The Conference consists of: 

plenary sessions (max 200 people),  workshops/debates (max 50 people) and let’s talk tables (max 10 people). 

Let’s talk tables will give an opportunity for all participants to exchange ideas and knowledge on a certain topic. Workshops will give opportunity to: listen to guest speakers, have an open discussion and talk /work in small groups. 

Plenary sessions will be translated simultaneously, workshops and let’s talk tables will be translated consecutively (if needed).

 

While registering for the  Conference please fill out the form to register for  workshops/debates and let’s talk tables. 

 


 


 
 

 

Zobacz również:

konferencje konferencje w Warszawie wydarzenia Warszawa

Skontaktuj się z organizatorem

Organizatorem wydarzenia "Zielony Kongres Samorządowy/ Green visions for local governance" jest Green European Foundation

Organizujesz wydarzenie?

Dołącz do tysięcy polskich organizatorów korzystających z Evenea do sprzedaży biletów i rejestracji uczestników.

Dowiedz się więcej