To wydarzenie już się zakończyło:( Sprawdź inne ciekawe wydarzenia:

ZARZĄDZANIE STRESEM I EMOCJAMI

19 Listopada - 20 Listopada
Hotel Apis, Kraków

Warsztat Edukacji Finansowej - Gra Cashflow !

Pojutrze, 19:00 - 21:00 23,99 zł
Warszawa, Warszawa

OpenReaktor #69 Startups, marketing and science behind it

Pojutrze, 18:00
ReaktorWarsaw, Warszawa

Spotkanie w Kręgu Kobiet - Grudziądz

21 Grudnia, 17:30 - 20:30
QAL Group, Grudziądz

Wykład Luisa Izcovicha o płci

Forum Polskie Pola Lacanowskiego, Szkoła Psychoanalizy Forów Pola Lacanowskiego EPFCL-Francja i Instytut Francuski zapraszają na wykład Luisa Izcovicha pt.: "Wybory płci". Wykład w języku francuskim z tłumaczeniem konsekutywnym na język polski.
Na wykład nie ma zapisów, więc warto przyjść wcześniej by zająć miejsce. Oto zapowiedź wykładu:
"Kwestia wydaje się dziwna, no bo kto ma poczucie wyboru odnośnie płci? Zagadnienie jest dwojakiej natury: z jednej strony chodzi o płeć, do której każdy przynależy, a z drugiej o płeć partnera, którego się wybrało. Każdy wie, że rodzi się chłopcem lub dziewczynką. Ale jeszcze przed urodzeniem już sam wybór imienia warunkuje naszą relację do płci. Nic więc nie pozwala przypuszczać, że istnieje jakakolwiek wolność w zakresie wyboru własnej płci; nawet gdy wybiera się partnera nie ma się wrażenia, że można decydować o tym, do jakiej płci ma on przynależeć.
A jednak doświadczenie psychoanalizy uczy nas, że można stać się mężczyzną lub kobietą jakakolwiek by nie była płeć biologiczna i że na dodatek to ten nieświadomy wybór, który nie jest zależny od anatomii, jest tu determinujący. W czasie wykładu zajmiemy się tym, co wraz z psychoanalizą zmienia się w kwestii tożsamości seksualnej oraz różnicami pomiędzy mężczyznami i kobietami w odniesieniu do miłości, pragnienia i rozkoszy."
Luis Izcovich, z wykształcenia psychiatra, ma doktorat z psychoanalizy (Uniwersytet Paryż VIII), jest członkiem Międzynarodowej Federacji Forów Pola Lacanowskiego (IF-EPFCL) oraz członkiem -założycielem jej Szkoły Psychoanalizy (EPFCL-Francja), z tytułem Analityk Członek Szkoły. Przez wiele lat był wykładowcą na Wydziale Psychoanalizy Uniwersytetu Paryż VIII, aktualnie naucza w Kolegium Kliniki Psychoanalitycznej i praktykuje psychoanalizę w Paryżu. Jest współautorem, autorem i wydawcą [Les éditions Stilus] licznych publikacji odnoszących się do dyskursu psychoanalizy ukierunkowanego nauczaniem Jacquesa Lacana.
FPPL, należące do IF-EPFCL wraz z jej Szkołą Psychoanalizy EPFCL-Francja, od 2010 r. rozwija i upowszechnia w Polsce nauczanie psychoanalityka Jacquesa Lacana za pośrednictwem różnorodnych działań swoich członków: seminariów, wykładów, karteli pracy i publikacji.
W programie spotkań z Luisem Izcovichem przewidziane są jeszcze dwa otwarte seminaria, które odbędą się z tłumaczeniem konsekutywnym z języka francuskiego na język polski.
Więcej informacji wkrótce! Kontakt: zarząd@fppl.pl

Le Forum Polonais du Champ Lacanien, l’École de Psychanalyse des Forums du Champ Lacanien - France et l’Institut Français de Pologne vous invitent à une conférence publique de Luis Izcovich intitulée « Les choix du sexe » le samedi 17 février 2018 à 17h. La conférence aura lieu en français avec traduction en polonais. Entrée libre et gratuite!
Voici l’annonce de la conférence:
La question semble étrange: qui a le sentiment d’avoir le choix concernant le sexe? La question est double. Il y a le sexe auquel chacun appartient, puis il y a le sexe du partenaire qu’on a choisi.
Chacun sait qu’on naît garçon ou fille. Dès avant la naissance, un choix de prénom conditionne déjà notre rapport au sexe. Rien ne laisse penser à une liberté quelconque en matière de choix du propre sexe et même quand on choisit un partenaire on n'a pas trop l’impression de pouvoir décider à quel sexe il doit appartenir. Pourtant, ce que l’expérience analytique nous enseigne, c'est qu’on devient homme ou on devient femme qu’elle que soit le sexe biologique de chacun et qu’en plus le choix inconscient, qui ne relève pas de l’anatomie, est déterminant. Nous aborderons donc ce qui change avec la psychanalyse concernant l’identité sexuelle et les différences entre les hommes et les femmes concernant l’amour, le désir et la jouissance.
Luis Izcovich est psychanalyste, psychiatre de formation, Docteur en psychanalyse (Paris VIII) et membre de L’Internationale des Forums du Champ lacanien et de son École de psychanalyse, l’EPFCL, dont il est un des membres fondateurs et membre avec le titre d’Analyste Membre d'École. Il a enseigné au Département de psychanalyse de l’université Paris VIII, enseigne actuellement au Collège de clinique psychanalytique de Paris, et exerce la psychanalyse à Paris. Il est auteur, coauteur et éditeur [Les éditions Stilus] des divers publications centrés sur le discours de la psychanalyse orientée par l’enseignement de Jacques Lacan.
Le Forum est membre de L’Internationale des Forums du Champ Lacanien. Le but du Forum est de développer et de promouvoir en Pologne l’enseignement de Jacques Lacan par les activités diverses de ses membres, à travers des séminaires, conférences, cartels et publications.

Le programme des rencontres avec Luis Izcovich prévoit aussi deux séminaires en français avec traduction en polonais, ouverts au public. Plus d’information bientôt! Contact: zarząd@fppl.pl

Zobacz również:

konferencje konferencje w Warszawie wydarzenia Warszawa szkolenia

Organizujesz wydarzenie?

Dołącz do tysięcy polskich organizatorów korzystających z Evenea do sprzedaży biletów i rejestracji uczestników.

Dowiedz się więcej