To wydarzenie już się zakończyło:( Sprawdź inne ciekawe wydarzenia:

2 Października - 3 Października od 890,00 zł
The Koneser Square, Warsaw

12 Maja - 13 Maja od 701,10 zł
MTP Sala Ziemi, Poznań

7 Sierpnia, 10:00 - 18:00
Startberry, 03-840 Warszawa

13 Września, 10:00 od 34,99 zł
Expo XXI, Warszawa

Konferencja "Język w procesie zmiany"


Ideą przyświecającą konferencji jest zaprezentowanie szczególnej funkcji języka w procesie zmiany człowieka. Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w swoich założeniach odwołuje się do konstrukcjonizmu społecznego - kierunku zajmującego się społecznymi i językowymi uwarunkowaniami oraz ograniczeniami naszego poznania. W tym ujęciu język bardziej tworzy rzeczywistość niż ją jedynie opisuje. Rzeczywistość konstruowana jest więc przez dyskursy i wspólne działania.

Konferencja "Język w procesie zmiany" będzie poświęcona funkcji języka, jego wpływom na tworzenie rzeczywistości, na zmiany zachodzące w ludziach. Zależy nam, aby w trakcie wydarzenia uczestnicy mieli możliwość m. in. zapoznania się z funkcją języka zarówno w psychoterapii, jak i w życiu codziennym, z jego kulturowymi kontekstami oraz konsekwencjami w wymiarze indywidualnym i społecznym przyjętego paradygmatu dotyczącego tworzenia rzeczywistości poprzez język. 

Wydarzenie organizowane jest przy współpracy  Sekcji Podejścia Skoncentrowanego Na Rozwiązaniach Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej. Konferencja skierowana jest do zarówno do osób, które na co dzień pomagają innym ludziom (pracujących w ochronie zdrowia, oświacie, pomocy społecznej, obszarze rozwoju osobistego i zawodowego, doradztwie czy zarządzaniu ludźmi), jak i do wszystkich, którzy interesują się psychologicznymi, społecznymi i kulturowymi aspektami rozwoju człowieka, jego tożsamości, możliwości zmiany.


Agenda Konferencji¹

Piątek, 24 marca 2017

9.00 - 10.00      Rejestracja uczestników

10.00 - 10.45    Powitanie uczestników i wykład: Luis Alarcon Arias, Przewodniczący Sekcji PSR PTP

10.45 - 11.30     Wykład Ewelina Bazyluk, Katarzyna Wielguszewska, Sekcja PSR PTP, Prezentacja wyników badania

11.30 - 12.00     Przerwa na kawę

12.00 - 13.30    Warsztaty²

13.30 - 14.30    Przerwa na lunch

14.30 - 16.00    Warsztaty

16.00 - 16.15    Przerwa na kawę

16.15 - 17.00    Wykład prof. Bogdan de Barbaro, UJ, Język władzy - język walki - język dialogu. Namysł nad tym, po co mówimy


Sobota, 25 marca 2017

9.00 - 10.00     Wykład mgr Ewa Podgórska, mgr Tomasz Majewski, Zastosowanie PSR w pracy z osobami stosującymi przemoc

10.00 - 10.45   Wykład prof. Włodzimierz Gruszczyński, Instytut Języka Polskiego PAN, o specyficznych zastosowaniach języka polityki

10.45 - 11.15   Przerwa na kawę

11.15 - 12.00   Wykład dr Lidia Puchalska, Skuteczność Krótkoterminowej Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach u pacjentów po udarze mózgu - prezentacja wyników badania

12.00 - 12.45   Wykład dr Iwona Zielińska, APS, Kto jest świętym a kto dewiantem? O społecznym konstruowaniu rzeczywistości

12.45 - 13.00    Podsumowanie konferencji i losowanie nagród w konkursie. 


¹ Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia zmian w harmonogramie konferencji.

² O tematach warsztatów mogą Państwo przeczytać TUTAJ. Zapisy na warsztaty będą się odbywać podczas Konferencji.


Jak się zgłosić?

Bilety są do nabycia na stronie, na której jesteś. Przed zakupem biletu, upewnij się, że zapoznałeś się z Regulaminem.


Dołącz do nas na FB:  bit.ly/KonferencjaPSR

W przypadku pytań - jesteśmy do Państwa dyspozycji. Nasz adres mailowy to: konferencjapsr@gmail.com

Zobacz również:

konferencje konferencje w Warszawie wydarzenia Warszawa Bogdan de Barbaro Ewa Podgórska Ewelina Bazyluk Iwona Zielińska Lidia Puchalska Luis Alarcon Arias psychologia rozwój szkolenia Tomasz Majewski Włodzimierz Gruszczyński

Skontaktuj się z organizatorem

Organizatorem wydarzenia "Konferencja "Język w procesie zmiany"" jest Polskie Towarzystwo Psychologiczne

Organizujesz wydarzenie?

Dołącz do tysięcy polskich organizatorów korzystających z Evenea do sprzedaży biletów i rejestracji uczestników.

Dowiedz się więcej