To wydarzenie już się zakończyło:( Sprawdź inne ciekawe wydarzenia:

Business Insider Trends Festival

2 Października - 3 Października od 900,00 zł
The Koneser Square, Warsaw

I love Commerce

10 Maja, 10:00 - 19:00 od 701,10 zł
MTP Sala Ziemi, Poznań

OpenReaktor #75

15 Maja, 18:00
ReaktorWarsaw, Warszawa

WORLD SALES CONGRESS 2019 - ŁÓDŹ

24 Maja, 09:00 - 17:45 od 390,00 zł
Hotel Andels 4****, 91-065 Łódź

Konferencja "Mediacja. Rozmowa, zrozumienie, rozwiązanie." - Poznań

Prelegenci

Bartosz Butlewski - Mediator stały Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów, rekomendowany w SO w Poznaniu. Bardzo duże doświadczenie w zakresie konfliktów cywilnych, karnych. Członek Zarządu Głównego KSM.Biegły sądowy ds informatyki. Prezes Zarządu BOSiP Sp z o.o

Agnieszka Lisek  - mediator, prawnik, psycholog, szkoleniowiec. Mediator od 2007 r. Ukończyła szkolenie podstawowe (2007) i z zakresu mediacji cywilnych i gospodarczych (2008.) W 2007 r. była inicjatorką powstania Oddziału PCM w Poznaniu oraz jego prezesem. Aktualnie współpracuje także z Wielkopolskim Centrum Arbitrażu i Mediacji. Prowadzi mediacje cywilne. Przez wiele lat pracowała dla biznesu jako prawnik, negocjator, szkoleniowiec, menedżer. Interesuje się pograniczem prawa i psychologii. Od 17 lat prowadzi szkolenia z zakresu prawa i mediacji. Brała udział w wielu kursach i szkoleniach specjalistycznych.

Magdalena Grudziecka - absolwentka Resocjalizacji i Profilaktyki Społecznej UW (specjalność: socjologia), Zarządzania i Marketingu UW, Ddiploma Di Gestalt Counselling - Instituto Gestalt Firenze i Centrum Counsellingu Gestalt w Krakowie. Mediacją zajmuje się od 2002 roku. Ukończyła szkolenie w zakresie mediacji karnej, nieletnich sprawców czynów karalnych, rodzinnych, cywilnych i gospodarczych. Od 2006 roku trener Polskiego Centrum Mediacji (certyfikat nr 2), współautorka programów szkoleniowych oraz materiałów szkoleniowych z mediacji karnych, z nieletnim sprawcą czynu karalnego, rodzinnych, cywilnych, gospodarczych, społecznych, oświatowych, jak również studiów podyplomowych z zakresu mediacji. Opracowała wraz z Jerzym Książkiem projekt mediacji pracowniczych i pracowniczych wewnątrzorganizacyjnych szkoląc i superwizując mediatorów m.in. z Ministerstwa Finansów, Izb Celnych, Polskiej Agencji Przedsiębiorczości. Prowadziła szkolenia z zakresu mediacji dla m.in. : Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, szkolenia e-learningowe dla sądownictwa 2010/2011 rok, The International Organization for Migration, UOKiK, KNF, NZSS "Solidarność" - współautorka programu mediacji pracowniczych i w sporach zbiorowych. Wykładowca akademicki z zakresu mediacji Członkini stałej grupy: AGIS Programme European Commission - Directorate for Justice and Home Affairs - mającej m.in. na celu przygotowanie programów szkoleniowych dla sędziów, prokuratorów i policji krajów Unii. Uczestniczka programu COSTA, konferencji i sympozjach naukowych w Norwegii, Mołdawii, Ukrainie, Bułgarii, Brukseli i innych krajach. Realizatorka i ekspert w projekcie Accessibility and Initiation of Restorative Justice realizowanym wspólnie z European Forum for Restarative Justice - międzynarodowej program we współpracy z 8 krajami europejskimi. Autorka publikacji z zakresu mediacji, konferencji sprawiedliwości naprawczej m.in. "Mediacja w sytuacjach przemocy domowej na tle doświadczeń polskich i zagranicznych (zagadnienia wybrane w postępowaniu uproszczonym)" Monografia "Gwarancje praw pokrzywdzonego w postępowaniach szczególnych" pod redakcją dr Damiana Gila , "Mediacja w Polsce - najlepsze praktyki", raport AGIS, European Forum for Victim-Offender Mediation and Restorative Justice, Leuven, Belgium 2005, "Zawód mediator" - Mediacja w teorii i praktyce, red. naukowy Andrzej Gretkowski, KUL, 2009, "Mediacja jako instytucja dla osoby pokrzywdzonej" (współautorka z Jerzym Książkiem)- materiały pokonferencyjne: Mediacja w sprawach karnych jako instytucja dla pokrzywdzonego - Ministerstwo Sprawiedliwości 2010. Od 2008 roku współodpowiedzialna warz z Jerzym Książkiem za merytoryczną redakcję kwartalnika "Mediator". Mediator Polskiego Centrum Mediacji i Komisji Nadzoru Finansowego, prowadzi mediacje z każdego zakresu (ponad 1700 przeprowadzonych mediacji), konferencje sprawiedliwości naprawczej, facylitacje. Prowadziła mediacje pracownicze, związane z sytuacją mobbingu dla kilkunastu firm oraz instytucji polskich i międzynarodowych, a także mediacje sądowe. Facylitowała spotkania w sprawie konfliktów grupowych pomiędzy związkami zawodowymi, pracownikami niezrzeszonymi, kadrą menadżerską i jednostkami nadzorczymi. Uczestniczka programu prowadzonego przez fundację Vox Humanum nt. mobbingu - w ramach programu prowadziła spotkania eksperckie z osobami czującymi się mobbingowanymi i prowadziła mediacje w tym zakresie pomiędzy mobbingowanym a mobberem, osobami czującymi się mobbingowanym a pracodawcą.

Program konferencji

Mediacja. Rozmowa, zrozumienie, rozwiązanie.

19 lutego 2016r.

Centrum Konferencyjne MIRALEX, ul. Krańcowa 4, Poznań

godz. 09:00

Rejestracja uczestników, poczęstunek powitalny

godz. 10:00

Rozpoczęcie konferencji

- Przywitanie przybyłych gości

- Przedstawienie założeń oraz celu konferencji

- Krótka prezentacja dot. Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014

godz. 10:15

Specyfika mediacji - przedstawienie idei, zasad

- Psychologiczne aspekty mediacji (dynamika konfliktu i towarzyszące mu emocje)
- Krótka charakterystyka rodzajów mediacji: karnych, w sprawach nieletnich, rodzinnych, gospodarczych i innych
- Rola mediatora - postawa, osobowość, granice etyczne, umiejętności; kontakt z mediatorem

godz. 11:45

Przerwa kawowa

godz. 12:00

Praktyczne zastosowanie mediacji w różnych rodzajach sporów

- Zastosowanie mediacji w różnych dziedzinach życia społecznego i prawnego - przykłady
- Zastosowanie mediacji w procesie wychowania i edukacji - przykłady
- Korzyści wynikające z mediacji

godz. 12:45

Przerwa kawowa

godz. 13:00

Pytania uczestników, dyskusja
Podsumowanie konferencji

godz. 14:00

Lunch dla wszystkich uczestników

Zobacz również:

konferencje konferencje w luboń wydarzenia Luboń

Skontaktuj się z organizatorem

Organizatorem wydarzenia "Konferencja "Mediacja. Rozmowa, zrozumienie, rozwiązanie." - Poznań" jest Magdalena Żuraw

Organizujesz wydarzenie?

Dołącz do tysięcy polskich organizatorów korzystających z Evenea do sprzedaży biletów i rejestracji uczestników.

Dowiedz się więcej