To wydarzenie już się zakończyło:( Sprawdź inne ciekawe wydarzenia:

Business Insider Trends Festival

2 Października - 3 Października od 900,00 zł
The Koneser Square, Warsaw

OpenReaktor #76

14 Czerwca, 18:00
ReaktorWarsaw, Warszawa

Warsztat Edukacji Finansowej - Gra Cashflow !

Czwartek, 19:00 - 21:00 29,89 zł
Warszawa, Warszawa

Blockchain Alliance Silesia

Czwartek, 10:00 - 18:00
Strefa Centralna, 40-032 Katowice

Efektywność energetyczna a jakość powietrza - Małopolska 2018

Celem organizowanej konferencji jest upowszechnienie wiedzy o jakości powietrza, która jest ważnym zagadnieniem z punktu widzenia zdrowia i życia człowieka, a zjawisko pojawiających się w nim szkodliwych pyłów coraz bardziej się nasila zwłaszcza w środowiskach miejskich, intencją organizatorów jest również wymiana doświadczeń dotyczących zanieczyszczenia środowiska, która przyczynia się do pogorszenia jakości życia, zwiększenia ryzyka zdrowotnego i zawodowego, związanego między innymi z chorobami układu sercowo-naczyniowego i oddechowego, przez co stało się ważnym problemem społecznym. Poziom zanieczyszczenia pyłem zawieszonym w Polsce jest jednym z najwyższych w Europie. 


Dlaczego efektywność energetyczna? Dlaczego czyste powietrze?

… ponieważ jakość powietrza jest kluczowym zagadnieniem z punktu widzenia zdrowia i życia człowieka,
a problem pojawiających się w nim szkodliwych zanieczyszczeń coraz bardziej nasila się, szczególnie
w środowiskach miejskich.

W znacznej mierze zanieczyszczenie powietrza to efekt nadmiernej energochłonności budynków, w tym spalania złej jakości paliwa na cele ogrzewania pomieszczeń i produkcji ciepłej wody użytkowej. Dlatego też wzajemne powiązanie tych aspektów dało podstawę do organizacji tego wydarzenia.

Konferencja pn. Efektywność energetyczna a jakość powietrza - Małopolska 2018 służy wymianie myśli naukowej na podstawie doświadczeń samorządów i przedsiębiorstw dotyczących wpływu efektywności energetycznej na stan powietrza oraz jest szansą na wypracowanie nowych rozwiązań lub na doskonalenie już znanych metod walki o jak najwyższą jakość powietrza, którym oddychamy.

Wydarzenie jest realizowane w ramach inicjatywy Miasta Krakowa Krakowskie Konferencje Naukowe 2018. Grupę docelową konferencji stanowią: naukowcy, przedstawiciele samorządów, przedstawiciele gospodarki - w szczególności wytwórcy i dostawcy energii, deweloperzy, producenci materiałów budowlanych oraz projektanci.

W pierwszym dniu konferencji dowiedzą się Państwo jak można osiągnąć korzyści współpracując z Politechniką Krakowską, dlaczego warto opracować nowe technologie, co nas czeka w najbliższym czasie w obszarze efektywności energetycznej.

W drugim dniu konferencji chcemy przedstawić Państwu ośrodki naukowo-badawcze, które funkcjonują w Polsce. Chcemy też pokazać Państwu realizacje eksperymentalnych budynków niskoenergetycznych. Co się opłaca? Czy warto zainwestować w pompę ciepła, fotowoltaikę? Na te pytania odpowiedzą nasi eksperci.


Organizatorzy Konferencji uzyskali Patronat następujących podmiotów:

Patronat Honorowy: Jacek Krupa - Marszałek Województwa Małopolskiego

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Ministerstwo Środowiska

Miasto Kraków (www.business.krakow.pl)

Jego Magnificencja Prof. dr hab. inż. Jan Kazior - Rektor PK

ZAE

Organizatorzy Konferencji uzyskali Patronat medialny:

RMF FM

Materiały Budowlane

Dziennik Polski

Partnerzy naukowi konferencji:

Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego

Wydział Inżynierii Lądowej

Wydział Inżynierii Środowiska

Centrum Transferu Technologii PK

Autostrada Technologii i Innowacji

InnoTechKrak

Partnerzy biznesowi konferencji:

Galicyjska Izba Budownictwa

Akopol sp. z oo.

Miasto Tarnów

MPEC Tarnów

Biston sp. z oo.

ZiZ Centrum Edukacji

South Poland Cleantech Cluster

Zrzeszenie Audytorów Energetycznych

Stowarzyszenie Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych


PROGRAM KONFERENCJI

11 październik 2018 - Dzień I: Dobre praktyki

9.00 - 9. 30

Rejestracja Uczestników

9.30 - 9.45

Oficjalne otwarcie konferencji

Wystąpienie Rektora Politechniki Krakowskiej - powitanie Gości

9.45 - 9.50

Projekcja filmu "Punkt krytyczny. Energia odNowa"

9.50 - 11.20

Sesja 1 - Uregulowania prawne, panel dyskusyjny : Jakość środowiska
i efektywność energetyczna w Polsce

Moderator

Jacek Biskupski

9.50 - 10.00

Uregulowania prawne: jakość środowiska i efektywność energetyczna w Polsce - Przemysław Perczyński - główny specjalista w Departamencie Architektury, Budownictwa i Geodezji.

10.00 - 10.10

Działania w skali miasta w kierunku poprawy jakości powietrza - Paweł Ścigalski

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Jakości Powietrza

10.10 - 10.20

Projekt "Czyste Powietrze" - Paweł Zorski - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

10.20 - 10.30

Jakość środowiska i efektywność energetyczna w Polsce - Paweł Ciećko - Główny inspektor Ochrony Środowiska

10.30 - 10.40

Polityka Małopolski w obszarze projektów proekologicznych Tomasz Pietrusiak - Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

10.40 - 11.20

Panel dyskusyjny uczestników sesji 1

11.20 - 11.35

przerwa kawowa

11.35 - 12.35

Sesja 2 - Panel dyskusyjny: Czyste powietrze dla Małopolski - nowe pomysły

11.35 - 11.55

Wykład Marcina Popkiewicza - autora bestsellerów "Świat na rozdrożu", "Rewolucja energetyczna. Ale po co?"

Moderator

Marcin Popkiewicz

Uczestnicy:

Roman Ciepiela

Prezydent miasta Tarnowa

Anetta Kucharska

Pełnomocnik wójta Gminy Zabierzów

Paweł Knafel

Burmistrz Gminy Słomniki

Artur Kozioł

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka

Tomasz Ożóg

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina


12.35 - 13.35

Sesja 3 - Panel dyskusyjny: Działania krakowskich uczelni w kierunku poprawy jakości powietrza

Moderator

Jacek Biskupski

Uczestnicy:

dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK

Politechnika Krakowska

prof. dr hab.inż. Tadeusz Juliszewski

Uniwersytet Rolniczy

dr hab. Joanna Kulczycka prof. AGH

Pracownia Badań Strategicznych Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN

dr inż. Janusz Zyśk

Akademia Górniczo - Hutnicza

13.35 - 14.15

lunch

14.15 - 16.10

Sesja 4 - SPIN CAMP projekt pn. SPIN-Małopolskie Centra Transferu Wiedzy Biznes - Nauka - jak z Uczelniami zrobić Innowację

14.15 - 14.30

Projekt pn. SPIN - Małopolskie Centra Transferu Wiedzy -Anna Mlost Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

14.30 - 14.50

Ulga podatkowa na działalność B+R - Agnieszka Hrynkiewicz -Studnik, Wojciech Popardowski Ayming Polska Sp. z o.o.

14.50 - 15.00

Domy z drewna CLT oparte na złączu podatnym - Tomasz Kozik - PalettenWerk

15.00 - 15.10

Innowacyjne projektowanie BIM - dr hab. inż. arch. Przemysław Markiewicz Archi - plus

15.10 - 15.20

Okna w budownictwie pasywnym - Zbigniew Adamek OKNO-POL Kraków

15.20 -15.30

Ogrzewanie alternatywne w budynkach niskoenergetycznych - Remigiusz Leski Pompy ciepła Podhale

15.30 - 15.40

Climathon Kraków 2018 - Kreatywnie dla Klimatu - Joanna Mieszkowicz - Prezes Zarządu Fundacji Aeris Futuro

15.40 - 15.50

Czy wiesz czym oddychasz na co dzień? - Aleksandra Fraś-Zdeb - Airly

15.50 - 16.00

Innowacje w fotowoltaice - Anna Warzybok - ML System

16.00 - 16.10

Inteligentne oświetlenie uliczne - dr inż. Igor Wojnicki - GRADIS

16.10 - 17.10

"Polska Zielona / Koncert i prezentacja Solar Guitar™"


12 październik 2018 - Dzień II:

Eksperymentalne Laboratoria Badawcze - porównanie doświadczeń

9.00 - 9.30

Rejestracja uczestników

9:30 - 9:45

Wystąpienie Dyrektor Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego -

dr inż. Małgorzata Fedorczak - Cisak

Moderator

dr hab. inż. arch. Marcin Furtak

9.45 - 11.45

Sesja 1 - Przedstawienie Ośrodków Badawczych

9.45 - 10.00

Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego - dr hab. inż. arch. Marcin Furtak

10.00 - 10.15

Zakład Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli UWM - dr hab. inż. Robert Wójcik prof. UWM

10.15 - 10.30

Euro - Centrum - dr Stanisław Grygierczyk Koordynator ds. naukowych
i środowiskowych

10.30 - 10.45

Górnośląski Park Przemysłowy - Mirosław Czarnik

10.45 - 11.00

Instytut Techniki Budowlane - Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki
i Środowiska -
dr inż. Michał Piasecki

11.00 - 11.15

Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii WGGiOŚ AGH
w Miękini
- mgr inż. Jarosław Kotyza,

11.15 - 11.30

Centrum Badawcze PAN KEZO w Jabłonnie

11.30 - 11.45

Centrum Energetyki AGH - dr inż. Stanisław Tokarski

11.45 - 12.00

Przerwa kawowa

12.00 - 13.30

Sesja 2 - Eksperymentalne Prace Badawcze

12.00 - 12.15

Aktywna izolacja, pomiary - Bárkányi Tamás

12.15 - 12.30

Techniczne, ekonomiczne i środowiskowe aspekty wprowadzania przydomowych odnawialnych źródeł energii w budynkach - dr inż. Jacek Biskupski

12.30 - 12.45

Projekt KODnZEB - dr inż. Joanna Rucińska

12.45 - 13.00

Dom eksperymentalny w Batowicach - prof. Janusz Magiera

13.00 - 13.15

Dom pasywny w Boruszowicach - dr inż. Krzysztof Wąs

13.15 - 13.30

Projekcja filmu promującego miasto Kraków

13.30 - 14.30

Lunch

14.30

Zakończenie konferencji

W trakcie przerw w Konferencji będzie można uzyskać bezpłatne doradztwo ekspertów Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego oraz porozmawiać z przedstawicielami funduszy europejskich.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia ewentualnych zmian w Programie Konferencji

Zobacz również:

konferencje konferencje w Krakowie wydarzenia Kraków innowacje Kraków

Skontaktuj się z organizatorem

Organizatorem wydarzenia "Efektywność energetyczna a jakość powietrza - Małopolska 2018" jest Politechnika Krakowska, Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego

Organizujesz wydarzenie?

Dołącz do tysięcy polskich organizatorów korzystających z Evenea do sprzedaży biletów i rejestracji uczestników.

Dowiedz się więcej