To wydarzenie już się zakończyło:( Sprawdź inne ciekawe wydarzenia:

Life Balance Congress

29 Listopada - 1 Grudnia od 110,00 zł
Ptak Warsaw Expo, Nadarzyn

I love Sales & Commerce 12-13.05.2020

12 Maja - 13 Maja od 701,10 zł
MTP Sala Ziemi, Poznań

Szkolenie na "Prowadzącego strzelanie" (LOK) - Strzelnica FSO

26 Października - 27 Października od 549,99 zł
Strzelnica FSO, Warszawa

OpenReaktor #79

13 Listopada - 13 Grudnia
ReaktorWarsaw, Warszawa

GDD2019 | DtB Summit warsztaty [en] | Jak zbudować wewnętrzne laboratorium innowacji? | Slavo Tuleya (sk) kiuub studio) | 12 lipca

scroll down for English version

*warsztaty w j. angielskim

Jak zbudować wewnętrzne labolatorium innowacji?

poizom średnio-zaawansowany

Warsztaty skierowane są domanagerów innowacji, kadry zarządzającej i kluczowych interesariuszy firmy. Wyposaż się w odpowiednie podejście i narzędzia tak by umiejętnie wdrożyć wewnętrzne laboratorium innowacji, dzięki któremu Twoja firma będzie przygotowana na wyzwania jakie niesie przyszłość. Podczas praktycznego warsztatu, Slavo przeprowadzi uczestników przez proces tworzenia wewnętrznego laboratorium innowacji w firmie. Poruszone zostaną tematy od wewnętrznych inwestycji do kwestii związanych ze stosowaniem przedsiębiorczości wewnątrz firmy. Wewnętrzne wdrażanie działań mających na celu tworzenie innowacji w firmach czy organizacjach to w ostatnich latach jeden z najczęściej poruszanych tematów w kręgach związanych z zarządzaniem. Sama realizacja takiego procesu okazuje się sporym wyzwaniem. Nie ma uniwersalnych rozwiązań w tym zakresie, dlatego uczestnicy będą mieć szansę odkrycia swojej własnej ścieżki i skupić się na tym jak można wdrażać laboratorium innowacji.

KUP TAKŻE BILET NA DESIGN TALKS BUSINESS SUMMIT->

DtB Summit

prowadzący: Slavo Tuleya (sk) kiuub studio

Slavo jest ekspertem w dziedzinie innowacji w korporacjach oraz przedsiębiorczości. Doświadczenie zyskał pracując przy wdrażaniu laboratoriów innowacji w SKODA AUTO DigiLab i biurach firmy w Tela Avivie i Pekinie. Slavo przez ostatnie siedem lat żył w siedmiu krajach gromadząc doświadczenia w dziedzinach związanych z nieruchomościami, dóbr publicznych i sektorze automotive. Posiada certyfikat Design Sprint Master i jest założycielem czesko-słowackiej społeczności Service Design. Obecnie zajmuje się tworzeniem nowych przedsięwzięć w zakresie Service Design i Digital Native Vertical Brands. Firmy zazwyczaj korzystają ze wsparcia Slavo w procesie tworzenia wewnętrznych laboratoriów innowacji, metodyki ich działania oraz prezentacji dotyczących wykorzystania przedsiębiorczego potencjału pracowników i zespołów wewnątrz organizacji.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

How to build a path to launching an in-house innovation lab?

level intermediate

Workshops are designed for innovation managers, middle management and key stakeholders. You will equip yourself with the right approach and tools for launching an in-house innovation lab that will future proof your business.

During this hands-on workshop, Slavo will guide participants through the process of setting up an in-house innovation lab. Topics will cover topics ranging from corporate venture capital investments to applied intrapreneurship. Bringing innovation activities into the heart of a company or an organization has been one of the most frequently discussed topics in management circles in recent times. The actual execution of such endeavour could be nowhere further away from "easy".Innovation has no "one-size-fits-all" approach, thus participants will have the opportunity to discover what could be their pathway and focus in the setup of an innovation lab.

BUY A TICKET FOR DESIGN TALKS BUSINESS SUMMIT ->

DtB Summit


expert: Slavo Tuleya (sk) kiuub studio

Slavo is an expert on Corporate Innovation and Intrapreneurship. In the past, he gained experience by co-launching Innovation labs such as at the SKODA AUTO DigiLab and its offices in Tel Aviv and Beijing. Slavo lived in 7 countries in the last 7 years and accumulated his experience from real estate, public goods, and automotive. He is a Certified Design Sprint Master and founder of the Czechoslovak Service Design Community. Today he continues building new ventures in the field of Digital Native Vertical Brands and Service Design. Companies usually get in touch with Slavo for advice on how to set up internal innovation labs and methods as well as for keynotes on intrapreneurship.

Zobacz również:

konferencje konferencje w Gdyni wydarzenia Gdynia

Skontaktuj się z organizatorem

Organizatorem wydarzenia "GDD2019 | DtB Summit warsztaty [en] | Jak zbudować wewnętrzne laboratorium innowacji? | Slavo Tuleya (sk) kiuub studio) | 12 lipca" jest Gdynia Design Days

Organizujesz wydarzenie?

Dołącz do tysięcy polskich organizatorów korzystających z Evenea do sprzedaży biletów i rejestracji uczestników.

Dowiedz się więcej