To wydarzenie już się zakończyło:( Sprawdź inne ciekawe wydarzenia:

I love Sales & Commerce 12-13.05.2020

12 Maja - 13 Maja od 824,10 zł
MTP Sala Ziemi, Poznań

Szkolenie na "Prowadzącego strzelanie" (LOK) - Strzelnica FSO

1 Lutego - 2 Lutego od 549,99 zł
Strzelnica FSO, Warszawa

Krąg Kobiet - rozbudź moc kreacji Twoich pragnień, Wrocław

Czwartek, 17:30 - 20:30 110,00 zł
Nalanda, Wrocław

WORLD SALES CONGRESS 2020 - MAKSIMUM OSIĄGNIĘĆ W SPRZEDAŻY - POZNAŃ

24 Kwietnia, 09:00 - 17:45 od 390,00 zł
Aula Artis Concordia Design, Poznań

Między Italią a Rzeczpospolitą, Giovanni Bernardino Bonifacio d’Oria (1517-1597) perpetuus viator

W 1591 roku w Zatoce Gdańskiej katastrofie uległ okręt, którym płynął Giovanni Bernardino Bonifacio d'Oria (1517-1597). Ów humanista, miłośnik i kolekcjoner ksiąg, wydawca i mecenas, przez 34 lata tułał się po Europie zmuszony do ucieczki z rodzinnej Orii z powodu swoich reformacyjnych sympatii. I choć w sztormie stracił niemal cały dobytek, znalazł w Gdańsku nową ojczyznę. W zamian za gościnę i dożywotnie utrzymanie przekazał miastu bogaty księgozbiór, który stał się zalążkiem otwartej w 1596 roku Biblioteki Rady Miasta Gdańska.

W 2017 roku przypada 500. rocznica urodzin Giovanniego Bernardino Bonifacio. Z tej okazji Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska pragnie przybliżyć postać markiza i jego renesansową kolekcję ksiąg, do dziś przechowywaną w bibliotecznych murach, szerszemu gronu odbiorców. Podczas międzynarodowego sympozjum, które odbędzie się w PAN Bibliotece Gdańskiej 15 grudnia 2017 roku, zaprezentowane zostaną zagadnienia związane z życiem i działalnością neapolitańskiego markiza na tle najważniejszych nurtów kultury Europy XVI stulecia. Obradom towarzyszyć będzie wystawa przedstawiająca życie i zbiory markiza Orii.

Sympozjum zostało objęte patronatem honorowym Prezydenta Miasta Gdańska oraz Prezesa Polskiej Akademii Nauk, a także patronatem medialnym Radia Gdańsk.

Termin: 15.12.2017 r.

Miejsce: PAN Biblioteka Gdańska, ul. Wałowa 15, Gdańsk

Rejestracja uczestników: 13-30.11.2017 r.

Udział w sympozjum jest bezpłatny.

Rada Naukowa Sympozjum:

Prof. dr hab. Grażyna Borkowska

Prof. UG dr hab. Sławomir Kościelak

Dr Zofia Tylewska-Ostrowska

Komitet Organizacyjny:

Beata Gryzio b.gryzio@bgpan.gda.pl

Dr Maria Otto m.otto@bgpan.gda.pl

Marta Pawlik-Flisikowska m.pawlik@bgpan.gda.pl

Harmonogram sympozjum

9:00-9:30 rejestracja uczestników

9:30-9:45 dr Zofia Tylewska-Ostrowska Dyrektor PAN Biblioteki Gdańskiej, uroczyste powitanie gości

9.45-10:15 Beata Gryzio, dr Maria Otto (PAN Biblioteka Gdańska), Testament prezentacja druków i rękopisów z renesansowej kolekcji Giovanniego Bernardino Bonifacio d'Oria

Sesja I 10:15-11:15

Dr Manfred Welti, G. B. Bonifacio: ein Psycho- und Soziogramm (G.B. Bonifacio: Portret psychologiczno-socjologiczny)

Prof. Lucia Felici (Università degli Studi di Firenze), Verso la libertà religiosa. L'approdo in Polonia di Bonifacio d'Oria (W stronę wolności religijnej. Przybycie G. B. Bonifacio do Polski)

Prof. dr hab. Piotr Salwa (Stacja PAN w Rzymie), Włoscy emigranci w Europie XVI w.

11:15-11:25 dyskusja

11:25-11:45 uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci wybitnego badacza dziejów książki i literatury, dyrektora PAN Biblioteki Gdańskiej w l. 1981-1997, prof. dra hab. Zbigniewa Nowaka

11:45-12:00 przerwa kawowa

Sesja II 12:00-13:00

Dr Nicola Morrone (Società di Storia Patria per la Puglia-Se. Oria), Tra Napoli e il Salento. Gli anni giovanili di Giovanni Bernardino Bonifacio, Marchese d'Oria (1517-1557) (Między Neapolem a Salentem. Lata młodości G. B. Bonifacio d'Oria).

Dr Anna Maria Lepacka, Giovanni Bernardino Bonifacio d'Oria i jego przyjaciel Bonifacius Amerbach Starszy: kwestia portretu renesansowego.

Dr Tomasz Bednarz (Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku), Archeologiczne świadectwa katastrof jednostek pływających na Zatoce Gdańskiej w XV - XVII wieku

13:00-13:15 Marta Pawlik-Flisikowska (PAN Biblioteka Gdańska), Karina Rojek (Instytut Kultury Miejskiej), prezentacja projektu PANkreator

13:15-13:25 dyskusja

13:25-14:30 przerwa obiadowa

Sesja III 14:30-15.50

Dr hab. Estera Lasocińska (Instytut Badań Literackich PAN), Stoicyzm i epikureizm w szesnastowiecznej Europie

Dr Wojciech Ryczek (Uniwersytet Jagielloński), O kilku paradoksach markiza d'Oria

Dr Sławomir Cendrowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Kultura na dworze Radziwiłłów w czasach Bonifacia

Dr Jacek Pokrzywnicki (Uniwersytet Gdański), Libri academici Gedanenses, czyli o gdańskim rękopisie Marka Tulliusza Cycerona

15:50-16:00 dyskusja

16:00 podsumowanie sympozjum


www.gdansk.pl

Zobacz również:

konferencje konferencje w Gdańsku Biblioteka Książka wydarzenia Gdańsk Lucia Felici Manfred Welti Piotr Salwa

Skontaktuj się z organizatorem

Organizatorem wydarzenia "Między Italią a Rzeczpospolitą, Giovanni Bernardino Bonifacio d’Oria (1517-1597) perpetuus viator" jest Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska

Organizujesz wydarzenie?

Dołącz do tysięcy polskich organizatorów korzystających z Evenea do sprzedaży biletów i rejestracji uczestników.

Dowiedz się więcej