Blockchain Alliance Silesia

11.05. Podsumowanie wydarzenia z Warszawy 28.09.2019 Summary of the event from Warsaw 28.03.2019 https://youtu.be/o-nM0z6p-o4

04.05. On Monday, Tuesday we plan another successful agenda up date. / W poniedziałek, wtorek planujemy kolejną odsłonę agendy.

01.05. Today we published the first outcome for agenda. / Dzisiaj ogłosiliśmy pierwszą odsłonę agendy.

30.04. We plan to perform not only Poles speakers, but also from the Czech Republic and the Netherlands. / Planujemy wystąpienia nie tylko Polaków, ale też z Czech i Holandii.

24.04.  Agenda being created. Coming soon! / Agenda w trakcie tworzenia. Wkrótce odsłona!


Ladies and gentlemen!


This will be the first time in Silesia, when with the strength of the community will meet Katowice on 30 May. We connect smaller communities of Blockchain technology enthusiasts and its applications, concepts, the first MVP in Poland and abroad. We are beginning to invite international Blockchain companies such as Waves Platform. International corporations at our meetings are already with us from the beginning (Oracle, Microsoft, IBM, GFT), and Polish technology champions such as Future Processing from Gliwice support us locally in reaching and moderating the business and technology scene together with specialists from running startups, lawyers, marketers, employees, as well as investors or corporations moving in the area of emerging decentralized economy.

We enable scenes of #BlockchainAlliance to outline ideas, develop concepts, establish valuable relationships and inspire each other.

Over a year of the Alliance's activity, and over 1.5 active meetings with new technology in its various dimensions, about 1,200 people have already been involved. We started with the beginning of 2017 from small individual meetings in Warsaw, which lead us to other cities in Poland. So, after Warsaw, Krakow and Poznan, it's time for support and business education, technology in Katowice in the Central Zone, Plac Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice. Beginning: 30 May 2019, 10:00 (Thursday) and the end is expected at 18:00 (Thursday).

At this moment, together with a group of organizers, Partners are in the planning phase of the meeting and we will make up-to-date information related to the meeting in a moment. We are also open to topics on your part, tips on the event.

We invite you to register early for the event https://blockchainalliancesilesia.evenea.pl/
Sincerely

Blockchain Alliance Team

Sincerely
Tomasz R. Smus


Szanowni Państwo!

To będzie pierwszy raz na Śląsku, gdy siłą społeczności spotkamy się Katowicach w dniu 30 maja. Łączymy mniejsze społeczności entuzjastów technologii Blockchain i jej zastosowań, koncepcji, pierwszych MVP w Polsce i za granicą. Zaczynamy zapraszać międzynarodowe firmy Blockchain-owe takie jak Waves Platform. Korporacje międzynarodowe na naszych spotkaniach są już z nami od początku (Oracle, Microsoft, IBM, GFT), a polskie championy technologiczne takie jak Future Processing z Gliwic wpierają nas lokalnie w docieraniu i moderowaniu sceny biznesowo - technologicznej wspólnie ze specjalistami z od prowadzenia startupów, prawnikami, marketingowcami, pr-owcami, a także inwestorami czy korporacjami poruszającymi się w obszarze rodzącej się ekonomii zdecentralizowanej.

Umożliwiamy na scenach #BlockchainAlliance zarysowanie idei, rozwinięcie koncepcji, nawiązania wartościowych relacji i inspirowanie się od siebie nawzajem.

Przez ponad rok działalności Alliance, a przez 1,5 aktywnych spotkań z nową technologią w jej różnych wymiarach przewinęło się już ok. 1200 osób. Rozpoczynaliśmy z początkiem 2017 od małych indywidualnych spotkań w Warszawie, które doprowadzają nas do kolejnych miast w Polsce. Więc po Warszawie, Krakowie i Poznaniu czas na wsparcie i edukację biznesową, technologiczną w Katowicach w Strefie Centralnej, Plac Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice. Początek: 30 maja 2019, 10:00 (czwartek), a koniec przewidywany o 18:00 (czwartek).

W tym momencie wraz grupą organizatorów, Partnerami jesteśmy w fazie planowania merytorycznego spotkania i już za chwilę dokonamy up date informacji związanych ze spotkaniem. Jesteśmy otwarci również na tematy z Państwa strony, na podpowiedzi co do wydarzenia.

Zapraszamy do wczesnej rejestracji na wydarzenie https://blockchainalliancesilesia.evenea.pl/

Z poważaniem

Blockchain Alliance Team

Z poważaniem

Tomasz R. Smus

ps.

Agenda w oddzielnej zakładce wkrótce :-)

hello@blockalliance.ioLinked In https://www.linkedin.com/company/blockchain-alliance/
Twitter https://twitter.com/HelloAlliance
Facebook https://www.facebook.com/BlockchainAlliance.io/
Telegram https://t.me/joinchat/EsAJh1khNq1DkYhio1tN1wAgenda 

Blockchain Alliance Silesia

30 maja 2019 r.


Event organizer
Partner wydarzeniaPozostali Partnerzy wydarzenia wg poniższej agendy.

Tematy Blockchain Alliance Silesia:

⭐ potencjalne wdrożenia i zastosowania na dziś,

⭐ rozwiązywanie problemów zaufania, wynagradzania, motywowania, bezpieczeństwa, niezaprzeczalności danych, finansowania nowo powstałych przedsięwzięć i idei wewnątrz jak i na zewnątrz organizacji,

⭐ zwiększanie skuteczności, wydajności i bezpieczeństwa przetwarzanie danych,

⭐ wiedza, know howw zakresie rozpoczęcia komercyjnych zastosowań technologii Blockchain.

Strefa Centralna
Plac Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice

Agenda

Prowadzący:

dr Tomasz R. Smus

[ Blockchain Alliance ]

PRE EVENT

Wprowadzenie, powitanie, zaproszenie do wspólnego networkingu

1.

2.

Rejestracja uczestników

[ Strefa Centralna ]

Welcome participants

Dwie sesje 20 - minutowe matchmakingowe przyspieszające generowanie leadów*** Pierwsza planowana na 10:20

dr Tomasz R. Smus

[ Blockchain Alliance ]

Michał Grela

[ Future Processing ]

10:00 - 11:00

10:10 - 10:50

11:00 - 11:10

PART 1 -

Prezentacje o wdrożeniach partnerów i zastosowań Blockchain już dziś

3.

W jaki sposób Blockchain rozwiązać problemy zaufania, wynagradzania, motywowania, finansowania nowo powstałych przedsięwzięć i idei wewnątrz jak i na zewnątrz organizacji.

Tomasz R. Smus

11:10 - 11:30

2.

Co zrobić, by zapewnić, zabezpieczyć demokratyzm głosowań?*

Krzysztof Nykiel
[ Future Processing
]

11:30 - 12:00

3.

Jaka wiedza i know how jest użyteczna podczas komercyjnych zastosowań technologii Blockchain*

Damian W*, Konrad K*
[ Leo* ]

12:00 - 12:20

4.

Creating a virtual economy that marketing locations, venues, expos and fairs backed by blockchain*

Aleksander Dębski

[ Geon ]

12:40 - 12:40

Coffee break

12:40 - 13:00

First "Hyde Park" Blockchain session DURING COFFEE BREAK

12:40 - 13:00

PART 2 - BLOCKCHAIN ALLIANCE

Problemy, wyzwania i rozwiązania w zakresie implementacji Blockchain do gospodarki. Dobre praktyki.

5.

Monetize your vehicle data.*

Jan R*, Patrick J*

[ Eva* ]

13:00 - 13:20

6.

Umowy developerskie pomiędzy zespołami Blockchain, zamawiającymi, a inwestorami. *

Łukasz M*

[ DSK K* ]

13:20 - 13:40

7.

Security Tokens w Polsce*

Kamil J*

[ Security T* P]

13:40 - 14:00

8.

Podatkowe aspekty pozyskiwania finansowania w ramach STO (securites token offerring)*

Joanna D*, Aneta S*

[ Are* T ]

14:00 - 14:20

9.

Mechanizmy prawo - podatkowe sprzyjające rozwojowi rozwiązań biznesowych opartych o Blockchain.

Maciej Oniszczuk

[ Oniszczuk & Associates ]

14:20 - 14:40

10.

The process of cooperation with the user of blockchain-new solutions.

Agata Slater

[ Evolver.team ]

14:40 - 15:00

LUNCH na miejscu ( we własnym zakresie**)

15:00 - 15:50

PART 3 - nowe blockchain-y, idee, start-up-y, PoC

11.

Introducing the current everiToken-related products, including payment solutions, everiCard, blockchain chips, blockchain smart door locks, etc., as well as current applications in real-world scenarios around the world.*

Michał Huszcza / Brady

[ flow 2 code / everiToken ]

15:50 - 16:10

12.

Let's CHAIN the global FMCG industry to the BLOCKS!*

Maciej Kureczko

[ NUST ]

16:10 - 16:30

13.

*

Artur B*

[ Ra* Centrum *]

16:30 - 16:50

14.

It is possible to do incentivizing collecting and reusing plastic

Krzysztof Kijak

[ 2 Ocean ]

16:50 - 17:10

15.

Czy Stowarzyszenie Przedsiębiorców "Projekt Dragons Dawn"  zaistnieje na Blockchain-ie?

Katarzyna Saska - Grzybkowska

[ Sassi ]

17:10 - 17:30

Coffee break

17.30 - 17.40

Second "Hyde Park" Blockchain session

17:30 - 17:40

19..

Dyskusja w ramach sesji plenarnej pomiędzy Partnerami, prelegentami i uczestnikami wydarzenia w zakresie prezentowanych zagadnień na forum. Podsumowanie i zamknięcie oficjalnego spotkania.

Prowadzący: dr Tomasz R. Smus

Future Processing

and others partners

17:40 - 18:00

20.

Unofficial Networking Session & Drinks

18:00 - 19:00

* TBC

** w cenie biletu, gdy pozyskamy Partnerów w tym zakresie kateringu

*** Matchmaking sessions accelerating the generation of leads

1st session

"My professional status is" session


●Business Development CEO

●C-manager

●ETO / STO & Marketing, PR

●Investor

●startup (co-) founder

●IT & Blockchain / AI Developer

●Blockchain / AI Architekt

●Legal Services

●I do not work


2'nd session 

"I am looking for"

●a member in project

●a co-founder

●a project

●a blockchain service

●an investor

●an advisor

●a blockchain consulting.
Other Event partners according to the following agenda.

Topics of Blockchain Alliance Silesia:

⭐ potential implementations and applications blockchain technology today,

⭐ solving problems of trust, rewarding, motivating, security, non-repudiation of data, financing of new ventures and ideas inside and outside the organization,

⭐ increasing the effectiveness, efficiency and security of data processing,

⭐ knowledge, know-how in the area of starting commercial applications of Blockchain technology.

Strefa Centralna
Plac Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice

Agenda

Leading:

dr Tomasz R. Smus

[ Blockchain Alliance ]

PRE EVENT

Introduction, welcome, invitation to joint networking

1.

2.

Registration of participants

[ Strefa Centralna ]

Welcome participants

Two sessions of 20 - minute matchmaking accelerating the generation of leads *** The first scheduled for 10:20

dr Tomasz R. Smus

Michał Grela

[ Future Processing ]

10:00 - 11:00

10:10 - 10:50

11:00 - 11:10

PART 1 -

Presentations on the Blockchain implementation of partners and application technology today

3.

W jaki sposób Blockchain rozwiązać problemy zaufania, wynagradzania, motywowania, finansowania nowo powstałych przedsięwzięć i idei wewnątrz jak i na zewnątrz organizacji.

dr Tomasz R. Smus

11:10 - 11:30

2.

Co zrobić, by zapewnić, zabezpieczyć demokratyzm głosowań?*

Krzysztof Nykiel
[ Future Processing
]

11:30 - 12:00

3.

Jaka wiedza i know how jest użyteczna podczas komercyjnych zastosowań technologii Blockchain*

Damian W*, Konrad K*
[ Leo* ]

12:00 - 12:20

4.

Creating a virtual economy that marketing locations, venues, expos and fairs backed by blockchain*

Aleksander Dębski

[ Geon ]

12:40 - 12:40

Coffee break

12:40 - 13:00

First "Hyde Park" Blockchain session DURING COFFEE BREAK

12:40 - 13:00

PART 2 - BLOCKCHAIN ALLIANCE

Problems, challenges and solutions in the field of Blockchain implementation to the economy. Good practices.

5.

Monetize your vehicle data.*

Jan R*, Patrick J*

[ Eva* ]

13:00 - 13:20

6.

Umowy developerskie pomiędzy zespołami Blockchain, zamawiającymi, a inwestorami. *

Łukasz M*

[ DSK K* ]

13:20 - 13:40

7.

Security Tokens w Polsce*

Kamil J*

[ Security T* P]

13:40 - 14:00

8.

Podatkowe aspekty pozyskiwania finansowania w ramach STO (securites token offerring)*

Joanna D*, Aneta S*

[ Are* T ]

14:00 - 14:20

9.

Mechanizmy prawo - podatkowe sprzyjające rozwojowi rozwiązań biznesowych opartych o Blockchain.

Maciej Oniszczuk

[ Oniszczuk & Associates ]

14:20 - 14:40

10.

The process of cooperation with the user of blockchain-new solutions.

Agata Slater

[ Evolver.team ]

14:40 - 15:00

LUNCH on site

(on your own **)

15:00 - 15:50

PART 3 - new blockchains, ideas, start-ups, PoC

11.

Introducing the current everiToken-related products, including payment solutions, everiCard, blockchain chips, blockchain smart door locks, etc., as well as current applications in real-world scenarios around the world.*

Michał Huszcza / Brady

[ flow 2 code / everiToken ]

15:50 - 16:10

12.

Let's CHAIN the global FMCG industry to the BLOCKS!*

Maciej Kureczko

[ NUST ]

16:10 - 16:30

13.

*

Artur B*

[ Ra* Centrum *]

16:30 - 16:50

14.

It is possible to do incentivizing collecting and reusing plastic

Krzysztof Kijak

[ 2 Ocean ]

16:50 - 17:10

15.

Czy Stowarzyszenie Przedsiębiorców "Projekt Dragons Dawn" zaistnieje na Blockchain-ie?

Katarzyna Saska - Grzybkowska

[ Sassi ]

17:10 - 17:30

Coffee break

17.30 - 17.40

Second "Hyde Park" Blockchain session

17:30 - 17:40

19..

Discussion as part of the plenary session between Partners, speakers and participants of the event in the field of presented issues on the forum. Summary and closing of the official meeting.

Leading: dr Tomasz R. Smus

Future Processing

and others partners

17:40 - 18:00

20.

Unofficial Networking Session & Drinks

18:00 - 19:00

* TBC

** in the price of the ticket, when we will get Partners in this area support of catering

*** Matchmaking sessions accelerating the generation of leads


1'st session

- "My professional status is" session

●Business Development CEO

●C-manager

●ETO / STO & Marketing, PR

●Investor

●startup (co-) founder

●IT & Blockchain / AI Developer

●Blockchain / AI Architekt

●Legal Services

●I do not work


2'nd session "I am looking for"

●a member in project

●a co-founder

●a project

●a blockchain service

●an investor

●an advisor

●a blockchain consulting.

Udział bezpłatny

Zarejestruj się

Zobacz również:

konferencje konferencje w 40-032 katowice wydarzenia 40-032 Katowice Bitcoin BlockChain blockchainalliance blockchaincommunityalliance

Skontaktuj się z organizatorem

Organizatorem wydarzenia "Blockchain Alliance Silesia" jest Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp"

  Rodzaj Dostępne do Cena Liczba
Lista uczestników zainteresowana poinformowaniem o kolejnym spotkaniu, inicjatywach Blockchain Alliance.

List of participants interested in informing about the next meeting, Blockchain Alliance initiatives.
poinformowanie o kolejnych inicjatywach Blockchain Alliance [ EARLY TICKETS ACCESS ]

Lista uczestników zainteresowana poinformowaniem o kolejnym spotkaniu, inicjatywach Blockchain Alliance.

List of participants interested in informing about the next meeting, Blockchain Alliance initiatives.

30 Maja 2019 bezpłatny
  Blockchain Adopter [ ON THE EVENT ]
Jeszcze niedostępne
od 30 Maja 2019 (Czwartek)
277,00 zł -
  Blockchain Adopter [ super EARLY BIRD ] --> 72% less compared to price on the event <--
21 Maja 2019, 23:59 77,00 zł
  Blockchain Partner [ weryfikowane zgłoszenia Partnerów / Verified Partner registrations ]
30 Maja 2019, 23:59 bezpłatny
Zgłoszenia akredytacji dziennikarskich na wydarzenie będą rozpatrywane przez zespół Blockchain Alliance. Zgłoszenie nie jest równoważne z uzyskaniem wejściówki na wydarzenie.

Registration of journalistic accreditation for the event will be considered by the Blockchain Alliance. Registration is not equivalent to getting an event ticket.
Blockchain Media [ zgłoszenia do weryfikacji / applications for verification ]

Zgłoszenia akredytacji dziennikarskich na wydarzenie będą rozpatrywane przez zespół Blockchain Alliance. Zgłoszenie nie jest równoważne z uzyskaniem wejściówki na wydarzenie.

Registration of journalistic accreditation for the event will be considered by the Blockchain Alliance. Registration is not equivalent to getting an event ticket.

30 Maja 2019, 23:59 bezpłatny
  Blockchain Speaker
30 Maja 2019, 23:59 bezpłatny

Polecamy także:

Business Insider Trends Festival

2 Października - 3 Października od 900,00 zł
The Koneser Square, Warsaw

OpenReaktor #76

14 Czerwca, 18:00
ReaktorWarsaw, Warszawa

WORLD SALES CONGRESS 2019 - ŁÓDŹ

Piątek, 09:00 - 17:45 390,00 zł
Hotel Holiday INN****, 90-456 Łódź

FIWE FITNESS TRADE SHOW 2019 : UNITED

13 Września, 09:00 od 34,99 zł
Expo XXI, Warszawa

Organizujesz wydarzenie?

Dołącz do tysięcy polskich organizatorów korzystających z Evenea do sprzedaży biletów i rejestracji uczestników.

Dowiedz się więcej