To wydarzenie już się zakończyło:( Sprawdź inne ciekawe wydarzenia:

I love Sales & Commerce 12-13.05.2020

12 Maja - 13 Maja od 824,10 zł
MTP Sala Ziemi, Poznań

Szkolenie na "Prowadzącego strzelanie" (LOK) - Strzelnica FSO

1 Lutego - 2 Lutego od 549,99 zł
Strzelnica FSO, Warszawa

WORLD SALES CONGRESS 2020 - MAKSIMUM OSIĄGNIĘĆ W SPRZEDAŻY - POZNAŃ

24 Kwietnia, 09:00 - 17:45 od 390,00 zł
Aula Artis Concordia Design, Poznań

PLNOG 24

23 Marca - 24 Marca od 147,60 zł
Hotel DoubleTree by Hilton, Warszawa

Konferencja "Myślę pozytywnie 2019- profilaktyka i promocja zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży" | Warszawa


"Myślę pozytywnie" to program kompleksowego wsparcia dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli w profilaktyce zdrowia psychicznego oraz upowszechniania wiedzy na jego temat. Projekt zakłada kontynuację działań podjętych przez Fundację dzięki środkom w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 przekazanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Wyjątkowa konferencja 

Poświęcona znaczeniu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w całościowym ich rozwoju emocjonalnym, społecznym i intelektualnym. 

W związku z działaniami jakie Fundacja Instytut Edukacji Pozytywnej realizuje od 4 lat w zakresie wspierania dzieci i młodzieży w rozwijaniu jej dobrostanu psychicznego zapraszamy do udziału Konferencji "Myślę pozytywnie 2019- profilaktyka zdrowia psychicznego dzieci i młodzież". Dostrzegamy, że współczesne wyzwania i zagrożenia zdrowia psychicznego dynamicznie się rozwijają i zmieniają, płynnie równając do zmian społecznych i technologicznych. Dlatego tak ważne staje się aktualizowanie działań w zakresie profilaktyki do najnowszych doświadczeń eksperckich, a także rozwój warsztatu i wymiana doświadczeń pomiędzy najważniejszym ogniwem systemu edukacji- nauczycielami.

Instytut Edukacji Pozytywnej razem z ponad 90 ekspertami z Polski i ze świata oraz z gronem nauczycieli, pedagogów i psychologów pracujących codziennie w polskich szkołach stara się wskazać na pozytywne znaczenie zdrowia psychicznego, na jego kluczowy wpływ na życie, rozwój, edukację i rozwój społeczno- kulturowy młodych Polaków.

Program Konferencji

"Myślę pozytywnie- profilaktyka i promocja zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży"

9.30 - 10.00 Rejestracja uczestników

10.00 - 10.15 Otwarcie Konferencji

10.15- 10.45 "Nowoczesna profilaktyka i promocja zdrowia psychicznego jako najlepsza inwestycja społeczna w Polsce", Małgorzata Nowicka, prezes Fundacji Instytut Edukacji Pozytywnej

10.45 - 11.00 Przerwa kawowa

11.00 - 11.30 "Emocje, wiedza fachowa, wiedza środowiskowa i korzyści. Deliberacja jako skuteczny proces komunikacji przed-decyzyjnej, ułatwiający upodmiotowienie relacji: uczeń-rodzic-nauczyciel", prof. Jacek Sroka, dr Joanna Podgórska-Rykała, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

11.30- 12.00 "Mediacje szkolne jako element budowania dobrostanu psychicznego", Renata Wiśniewska, Polskie Centrum Mediacji

12.00- 12.30 Działania wychowawcze i profilaktyczne w realiach szkolnych- jak zaangażować społeczność szkolną.

12.30 - 13.15 Przerwa lunchowa

13.15 - 13.45 Zachowania autodestrukcyjne dzieci i młodzieży- jak reagować.

13.45 - 14.15 (szczegóły wkrótce)

14.15 - 14.45  "Finansowanie zadań z obszaru profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży- możliwości i perspektywy", Robert Kawałko, Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu

14.45- 15. 00 Przerwa kawowo-networkingowa

15.00- 15.30 Materializm dzieci i młodzieży, a ich zdrowia psychicznego, dr Agata Trzcińska

15.30 - 16.00 Kompleksowy Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia Psychicznego dzieci i młodzieży "Myślę Pozytywnie" - gotowe rozwiązania i wsparcie dla każdej placówki w Polsce

Konferencja skierowana jest do:

  • dyrektorów placówek oświatowych,
  • przedstawicieli poradni psychologiczno-pedagogicznych,
  • przedstawicieli organów prowadzących szkoły placówki oświatowo- wychowawcze,
  • nauczycieli,
  • wychowawców,
  • pedagogów i psychologów szkolnych,
  • osób zaangażowanych w realizację zadań edukacyjnych i wychowawczych.

Zapewniamy:

  • wystąpienia ekspertów z różnych dziedzin
  • materiały konferencyjne
  • przerwy kawowe i lunch

Udział w konferencji jest bezpłatny.


Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 przekazanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Zobacz również:

konferencje konferencje w 04-713 warszawa Młodzież Szkoła Zdrowie psychiczne wydarzenia 04-713 Warszawa nauczyciele relacje

Skontaktuj się z organizatorem

Organizatorem wydarzenia "Konferencja "Myślę pozytywnie 2019- profilaktyka i promocja zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży" | Warszawa" jest Instytut Edukacji Pozytywnej

Organizujesz wydarzenie?

Dołącz do tysięcy polskich organizatorów korzystających z Evenea do sprzedaży biletów i rejestracji uczestników.

Dowiedz się więcej