To wydarzenie już się zakończyło:( Sprawdź inne ciekawe wydarzenia:

V edycja Konferencji Event Biznes

19 Października, 08:00 od 307,50 zł
PTAK WARSAW EXPO, Nadarzyn

III MIĘDZYNARODOWY KONGRES DIAMENTY SPRZEDAŻY - Warszawa

17 Października, 09:00 - 18:00 od 490,00 zł
HOTEL Puławska Residence, 02-801 Warszawa

Konferencja Fitness PEI V

23 Marca, 08:00 139,00 zł
PGE Narodowy, Warszawa

ESP Sport & Zdrowie

23 Lutego - 24 Lutego od 20,00 zł
AmberExpo, Gdańsk

Wymagania prawne z zakresu ochrony środowiska.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w dwudniowym szkoleniu nakierowanym na szczegółowe umówienie wymagań prawnych i innych wymagań dotyczących działalności organizacji, z zakresu ochrony środowiska.

Uczestnictwo w spotkaniu to doskonała okazja, aby odnaleźć odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Jak wygląda zakres obowiązków przedsiębiorstwa w przypadku awarii przemysłowych oraz wykorzystywania azbestu? Jakie nastąpiły zmiany odnośnie wycinki drzew i krzewów? Czy zmienią się/zmieniły się opłaty związane z korzystaniem ze środowiska? Jak ma wyglądać ocena oddziaływania na środowisko? Na najczęściej postawione pytania i pojawiające się wątpliwości odpowie jeden z naszych ekspertów.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Proces inwestycyjny - modernizacja lub uruchamianie nowych instalacji
- Ocena oddziaływania na środowisko
- Pomiary wstępne
2. Instalacje IPPC
- pozwolenia zintegrowane
- emisje przemysłowe (dyrektywa IED)
- PRTR
3. Ochrona powietrza
- pozwolenia na emisję i zgłoszenia
- instalacje spalania paliw
- instalacje LZO
- raporty KOBIZE
4. Substancje kontrolowane i fluorowane gazy cieplarniane
5. Emisja hałasu do środowiska
6. Gospodarka wodno-ściekowa
- pozwolenia wodnoprawne
- warunki odprowadzania ścieków
- wody opadowe i roztopowe
- pobór wód i strefy ochronne
- odprowadzanie ścieków do kanalizacji
7. Pomiary wielkości emisji i sposoby ich prezentacji, wymagania dla laboratoriów
8. Opłaty za korzystanie ze środowiska i kary administracyjne
9. Gospodarka odpadami
- obowiązki wytwórców odpadów
- przetwarzanie odpadów (odzysk i unieszkodliwianie)
- składowiska odpadów
- międzynarodowe przemieszczanie odpadów
10. Gospodarka opakowaniowa
- odzysk i recykling
- metale ciężkie w opakowaniach
- sprawozdania w zakresie opakowań
- środki niebezpieczne i opakowania wielomateriałowe
11. Awarie przemysłowe - obowiązki zakładu o dużym i zwiększonym ryzyku awarii
12. Zapobieganie szkodom środowiskowym
13. Ochrona przyrody - usuwanie drzew i krzewów
14. Azbest - obowiązki związane z wykorzystywaniem azbestu
15. Gospodarka substancjami chemicznymi
16. Warsztaty praktyczne


Koszt:
Cena regularna:
1200 zł netto/osobę
1100 zł netto/osobę - dla klientów ESQULA

Więcej informacji na http://akademiaecoms.pl/ lub pod nr telefonu 71 346 04 85

Zapisy poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres office@ecoms.pl

Zobacz również:

inne inne w Wrocławiu wydarzenia Wrocław szkolenia

Organizujesz wydarzenie?

Dołącz do tysięcy polskich organizatorów korzystających z Evenea do sprzedaży biletów i rejestracji uczestników.

Dowiedz się więcej