To wydarzenie już się zakończyło:( Sprawdź inne ciekawe wydarzenia:

NOWOCZESNE TECHNIKI POKONYWANIA OBIEKCJI I FINALIZACJI SPRZEDAŻY - Wrocław

26 Czerwca, 09:00 - 18:00 od 170,00 zł
Hotel Śląsk, Wrocław

NOWOCZESNE TECHNIKI POKONYWANIA OBIEKCJI I FINALIZACJI SPRZEDAŻY - Częstochowa

Dzisiaj, 09:00 - 18:00 od 170,00 zł
Hotel Scout, Częstochowa

NOWOCZESNE TECHNIKI POKONYWANIA OBIEKCJI I FINALIZACJI SPRZEDAŻY - Bielsko-Biała

27 Czerwca, 09:00 - 18:00 od 170,00 zł
Qubus Hotel Bielsko-Biała, Bielsko-Biała

NOWOCZESNE TECHNIKI POKONYWANIA OBIEKCJI I FINALIZACJI SPRZEDAŻY - Bydgoszcz

Jutro, 09:00 - 18:00 od 170,00 zł
Holiday Inn Bydgoszcz, Bydgoszcz

Wymagania prawne dot. ocena zgodności maszyn

Kwestia zapewnienia zgodności maszyn i urządzeń i oznakowania CE jest obecnie jednym z najważniejszych problemów przed którymi stają przedsiębiorstwa.

Niestety przez niewłaściwe użytkowanie maszyn, albo przez niewłaściwą konstrukcję dochodzi do wypadków, co powoduje duże straty finansowe. Można to zmienić przez projektowanie i wykonanie maszyn bezpiecznych oraz przez właściwą ich instalację. Temat ten jest istotny w sytuacji transferu maszyn i urządzeń spoza Polski, jak również w sytuacji dokonywania zmian w urządzeniach i liniach technologicznych.
Wychodząc naprzeciw licznym zapytaniom o niezbędne działania w tym zakresie, przygotowaliśmy szkolenie dotyczące zgodności maszyn oparte na doświadczeniach naszych konsultantów. W trakcie szkolenia przedstawimy praktyczne metody podejścia do oceny ryzyka maszyn/urządzeń, tworzenia deklaracji zgodności oraz instrukcji obsługi.
Szkolenie uwzględnia aktualny stan prawny i opiera się na następujących aktach prawnych:

Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie maszyn,
Rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań w zakresie użytkowania maszyn (Dz.U.02.191.1596),
Rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U.08.199.1228),
Ustawa o systemie oceny zgodności (Dz.U.04.204.2087),
Ustawa w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej (Dz.U.07.82.556),
Normy zharmonizowane.
Integralną częścią szkolenia są zajęcia praktyczne. Będą to zaczerpnięte z wieloletniej praktyki, zestawy zadań. Uczestnicy szkolenia wykonają praktyczną ocenę zgodności wybranej maszyny, przy czynnym wsparciu trenera.

Uczestnicy:

Szkolenie jest dedykowane osobom, które odpowiadają w przedsiębiorstwach za zgodność z prawem maszyn i urządzeń.

PROGRAM SZKOLENIA

Europejska koncepcja bezpieczeństwa użytkowania maszyn
Zasady wprowadzania do obrotu i oddawania do użytku wyrobów na terenie EOG
Szerokie omówienie podstaw prawnych kluczowych przy odbiorach nowych maszyn i urządzeń oraz ich modernizacjach:
Omówienie wymagań zasadniczych i minimalnych w kontekście obowiązków użytkownika maszyny oraz producenta
Zakres stosowania dyrektywy 2006/42/WE
Czym są normy zharmonizowane.
Poprawność dokumentacji technicznej wymaganej przy nowych i modernizowanych maszynach - instrukcje, deklaracje zgodności etc.
Podstawy bezpieczeństwa pracy przy użytkowaniu maszyn i urządzeń technicznych.
Omówienie idei maszyny nieukończonej, do wbudowania, deklaracji włączenia
Wymagania bezpieczeństwa dotyczące maszyn zespolonych
Praktyczne podejście do odbioru maszyn
Procedury dopuszczenia maszyny do użytkowania.
Wymagana dokumentacja techniczna oraz deklaracje zgodności.
Wyniki oceny ryzyka jako podstawa do projektowania i wytwarzania maszyn zapewniających możliwie najwyższy poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Ocenianie zgodności maszyn z wymaganiami prawnymi.
Modernizacja maszyny - obowiązki użytkownika, zasady postępowania w kontekście spełnienia wymogów prawnych.
Wymagania techniczne dla urządzeń ochronnych, w tym osłon elementów ruchomych maszyn.
Podejmowania przez użytkowników dodatkowych technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa adekwatnie do warunków użytkowania maszyn.
Partycypacja operatorów maszyn w działaniach dotyczących zmniejszania ryzyka zawodowego.


Grzegorz Brylonek | trener | konsultant | audytor
trener, konsultant, audytor oceny zgodności z wymaganiami prawnymi. Od 5 lat w EcoMS Consulting. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w przemyśle, konsultingu i doradztwie. Audytor wiodący systemów zarządzania bhp wg PN-N-18001 / OHSAS 18001 oraz certyfikowany audytor wewnętrzny systemów ISO 9001 i ISO 14001. Ponadto jest doświadczonym i cenionym trenerem szkoleń behawioralnych, certyfikowanym trenerem Schenk Institute "Profesjonalny trener biznesu", realizatorem wielu szkoleń w zakresie obowiązujących wymagań prawnych oraz uczestnikiem warsztatów prawidłowej emisji, estetyki i higieny głosu Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia S.A. w Warszawie.

Koszt:
600 zł netto/osobę
500 zł netto/osobę - dla klientów ESQULA

Miejsce:
EcoMS Consulting Sp. z o.o.
Aquarius Business House
ul. Swobodna 1
50-088 Wrocław

Więcej informacji na http://akademiaecoms.pl/ lub pod nr telefonu 71 346 04 85
Zapisy poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres office@ecoms.pl

Zobacz również:

inne inne w Wrocławiu wydarzenia Wrocław szkolenia
Zobacz na mapie

EcoMS Consulting Sp. z o.o.

Swobodna 1, Wrocław

Organizujesz wydarzenie?

Dołącz do tysięcy polskich organizatorów korzystających z Evenea do sprzedaży biletów i rejestracji uczestników.

Dowiedz się więcej