To wydarzenie już się zakończyło:( Sprawdź inne ciekawe wydarzenia:

Szkolenie na prowadzącego strzelanie (LOK) - Strzelnica FSO

Sobota - Niedziela od 549,99 zł
Strzelnica FSO, Warszawa

OpenReaktor #70 + premiera książki ABC Blockchaina

Pojutrze, 18:00
ReaktorWarsaw, Warszawa

Spotkanie w Kręgu Kobiet - Grudziądz

Piątek, 17:30 - 20:30 60,00 zł
QAL Group, Grudziądz

ESP Sport & Zdrowie

23 Lutego - 24 Lutego od 34,99 zł
AmberExpo, Gdańsk

W piątek o piątek | oprowadzanie tematyczne

Sztuka w służbie emancypacji (30 marca)
Wraz z odzyskaniem niepodległości rozpoczął się intensywny proces modernizacji, opierający się w dużej mierze na ideach emancypacyjnych. Do ich realizacji została zaprzęgnięta sztuka, w formie np. projektowania utopijnych osiedli. Na wystawie Przyszłość będzie inna można obejrzeć różne przejawy zaangażowania społecznego artystów: plakaty promujące BHP, projekty architektoniczne i makiety konstrukcji. Można również dowiedzieć się o kolektywnych działaniach teatralnych, o teatrach ludowych i robotniczych, które przełamywały utrwalone konwencje formalne i artystyczne. Najważniejszy dla emancypacji pozostaje jednak film, czyli medium, które pozwoliło na umasowienie sztuki i dotarcie z przekazem do wykluczonych. Kino zmieniło krajobraz sztuki zaangażowanej i wprowadziło ją w prawdziwą nowoczesność.

prowadzenie: Sara Herczyńska
wstęp w cenie biletu, zbiórka w holu głównym

--------------------------------------------------------------------------------

Film — misja i rozrywka (6 kwietnia)
Dwudziestolecie międzywojenne to okres dynamicznego rozwoju sztuk wizualnych, wśród których za najbardziej nowoczesną i inspirującą uznawano sztukę filmową. Niepowtarzalna dynamika oraz wielowątkowość, wpisane w język kina, uwodziły nie tylko artystów z kręgów awangardy. Dlatego po I wojnie światowej zaczęły powstawać zarówno filmy popularne, jak i eksperymentalne, zaangażowane czy propagandowe. Wystawa Przyszłość będzie inna przygląda się szerokiemu spektrum filmowej twórczości okresu międzywojnia, prezentując przy tym kino jako niezwykle ważne medium ówczesnych przemian społecznych.

prowadzenie: Marta Artyfikiewicz
wstęp w cenie biletu, zbiórka w holu głównym

------------------------------------------------------------------------------------
Zbudować lepszą przyszłość: architektura w służbie projektów emancypacyjnych (13 kwietnia)

Jednym z synonimów nowoczesności - "innej" (w domyśle: lepszej), odradzającej się Rzeczypospolitej, były "szklane domy" z "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. Rzeczywiście, architektura stała się jednym z najpotężniejszych instrumentów w walce o Nowego Człowieka, Nowe Społeczeństwo i Nową Polskę. Przejdziemy przez wystawę drogą najciekawszych przejawów modernistycznych praktyk architektonicznych: osiedli mieszkaniowych, wyposażenia wnętrz mieszkalnych, budownictwa na rzecz dzieci, sportu i rekreacji oraz oprawy architektonicznej nowego kina i teatru. Ten tematyczny spacer przybliży też sylwetki twórców, a zwłaszcza architektek "światła, powietrza i zieleni", zarówno tych dobrze już znanych (Barbara Brukalska, Helena Syrkusowa) jak i tych zapomnianych, a niezwykle ciekawych w swych wizjach i praktykach (Nina Jankowska, Jadwiga Toeplitzówna).

prowadzenie: Paweł Freus
wstęp w cenie biletu, zbiórka w holu głównym

------------------------------------------------------------------------------------

Wspólna przestrzeń, wspólne dobro (20 kwietnia)
Architekci i projektanci dwudziestolecia międzywojennego jawią się jako organizatorzy życia nowego człowieka. Nowoczesny program wychowawczy realizowali zarówno w architekturze, jak i organizacji przestrzennej. Kładąc nacisk na przestrzenie wspólne jako miejsca spotkań, wzajemnej edukacji i inspiracji, wskrzeszali wiodące idee kooperacji, spółdzielczości i aktywizacji społecznej. Dlatego tak ważną rolę zaczęły odgrywać całościowe koncepcje osiedli robotniczych wraz z elementami takimi jak czytelnie, świetlice, kąpieliska czy pralnia, ogródki jordanowskie, a nawet obiekty sportowo-rekreacyjne. Podczas oprowadzania przyjrzymy się zagadnieniu prospołecznego projektowania oraz sprawdzimy czy "symfonia miejska wybrzmiewająca na osiedlach robotniczych" faktycznie realizowała założony program.

prowadzenie: Maria Szczycińska
wstęp w cenie biletu, zbiórka w holu głównym

------------------------------------------------------------------------------------

Republika dzieci (27 kwietnia)
Polska po 1918 roku była krajem, w którym intensywnie rozwijały się idee emancypacji różnych grup do tej pory marginalizowanych: kobiet, robotników, grup narodowościowych czy dzieci. To właśnie w dwudziestoleciu społeczeństwo zaczęło patrzeć na dzieci z zupełnie innej perspektywy, zaczęło otaczać je szczególną opieką i zainteresowaniem. Podczas oprowadzania skupimy się na wszystkich aspektach obecności dzieci w obszarze zainteresowań zarówno państwa, jak i wszelkiego typu grup i organizacji pomocowych. Za hasło spotkania możemy uznać zdanie Janusza Korczaka: "dzieci nie będą, ale są już ludźmi".

prowadzenie: Marcin Matuszewski
wstęp w cenie biletu, zbiórka w holu głównym

Zobacz również:

inne inne w Warszawie wydarzenia Warszawa

Organizujesz wydarzenie?

Dołącz do tysięcy polskich organizatorów korzystających z Evenea do sprzedaży biletów i rejestracji uczestników.

Dowiedz się więcej