Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków WSPON

Działając na podstawie art. 20 Statutu WSPON Zarząd WSPON postanowił zwołać Zwyczajne Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków WSPON na termin 5 czerwca 2018 roku, na godzinę 09:30 (I termin). Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się przy ul. Czerskiej 8/10 ( 00-732 Warszawa), sala konferencyjna na parterze. W przypadku braku quorum (powyżej 50% członków WSPON) w I terminie, Zarząd WSPON wyznacza II termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków WSPON na dzień 5 czerwca 2018 roku na godz. 10:00, miejsce Zgromadzenia jak wyżej, w którym obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków WSPON będą ważne, bez względu na liczbę obecnych członków.

Zarząd uchwalił następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Prezydium Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i uznanie Zgromadzenia za ważne.

4. Przyjęcie porządku Obrad.

5. Wybór Komisji Wnioskowej.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego za okres od 8 czerwca 2017 roku do 4 czerwca 2018 roku.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Etyki Zawodowej za okres od 8 czerwca 2017 roku do 4 czerwca 2018 roku.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji MLS za okres od 8 czerwca 2017 roku do 4 czerwca 2018 roku.

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres od 8 czerwca 2017 roku do 4 czerwca 2018 roku.

10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Programowej za okres od 8 czerwca 2017 roku do 4 czerwca 2018 roku.

11. Sprawozdanie z prac Zarządu za okres od 8 czerwca 2017 roku do 4 czerwca 2018 roku.

12. Przedłożenie i zatwierdzenie bilansu i sprawozdania finansowego za rok 2017.

13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za okres od 8 czerwca 2017 roku do 4 czerwca 2018 roku. Udzielenie absolutorium dla Zarządu.

14. Uchwalenie preliminarza budżetowego na 2018 rok.

15. Podniesienie składki członkowskiej.

16. Zmiany w Statucie WSPON.

17. Wolne wnioski.

18. Zamknięcie obrad.


Członek zwyczajny zobowiązany jest do udziału w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika (wzór pełnomocnictwa).

Udział bezpłatny

Zarejestruj się

Zobacz również:

inne inne w Warszawie wydarzenia Warszawa

Skontaktuj się z organizatorem

Organizatorem wydarzenia "Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków WSPON" jest Warszawskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomociami

  Rodzaj Dostępne do Liczba
Dla członków WSPON. Udział w obradach.

Dla członków WSPON.

dostępnych: bez ograniczeń

5 Czerwca 2018, 10:00
Zobacz na mapie

Agora S.A., sala konferencyjna na parterze

Czerska 8/10, Warszawa

Polecamy także:

WYWIERANIE WPŁYWU W SPRZEDAŻY- BRIAN TRACY - Wrocław

6 Czerwca, 09:00 - 18:30 od 490,00 zł
Centum Kongresowe Politechniki Wrocławskiej, 50-372 Wrocław

EFFECTIVE SALES&NETWORKING SESSION - Efektywne techniki sprzedaży

14 Czerwca, 17:30 - 21:30 69,00 zł
Centrum Szkoleniowe BTI, Warszawa

Konferencja Fitness PEI V

23 Marca, 08:00 139,00 zł
PGE Narodowy, Warszawa

FIWE FITNESS BUSINESS TRADE SHOW 2018

21 Września, 09:00 od 34,99 zł
EXPO XXI, Warszawa

Organizujesz wydarzenie?

Dołącz do tysięcy polskich organizatorów korzystających z Evenea do sprzedaży biletów i rejestracji uczestników.

Dowiedz się więcej