To wydarzenie już się zakończyło:( Sprawdź inne ciekawe wydarzenia:

OpenReaktor #72

13 Lutego, 18:00
ReaktorWarsaw, Warszawa

Spotkanie w Kręgu Kobiet - Grudziądz

29 Stycznia, 17:30 - 20:30 65,00 zł
QAL Group, Grudziądz

ESP Sport & Zdrowie

23 Lutego - 24 Lutego od 34,99 zł
AmberExpo, Gdańsk

Konferencja Fitness PEI V

16 Marca, 08:00 od 189,00 zł
PGE Narodowy, Warszawa

Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków WSPON

Działając na podstawie art. 20 Statutu WSPON Zarząd WSPON postanowił zwołać Zwyczajne Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków WSPON na termin 5 czerwca 2018 roku, na godzinę 09:30 (I termin). Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się przy ul. Czerskiej 8/10 ( 00-732 Warszawa), sala konferencyjna na parterze. W przypadku braku quorum (powyżej 50% członków WSPON) w I terminie, Zarząd WSPON wyznacza II termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków WSPON na dzień 5 czerwca 2018 roku na godz. 10:00, miejsce Zgromadzenia jak wyżej, w którym obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków WSPON będą ważne, bez względu na liczbę obecnych członków.

Zarząd uchwalił następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Prezydium Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i uznanie Zgromadzenia za ważne.

4. Przyjęcie porządku Obrad.

5. Wybór Komisji Wnioskowej.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego za okres od 8 czerwca 2017 roku do 4 czerwca 2018 roku.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Etyki Zawodowej za okres od 8 czerwca 2017 roku do 4 czerwca 2018 roku.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji MLS za okres od 8 czerwca 2017 roku do 4 czerwca 2018 roku.

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres od 8 czerwca 2017 roku do 4 czerwca 2018 roku.

10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Programowej za okres od 8 czerwca 2017 roku do 4 czerwca 2018 roku.

11. Sprawozdanie z prac Zarządu za okres od 8 czerwca 2017 roku do 4 czerwca 2018 roku.

12. Przedłożenie i zatwierdzenie bilansu i sprawozdania finansowego za rok 2017.

13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za okres od 8 czerwca 2017 roku do 4 czerwca 2018 roku. Udzielenie absolutorium dla Zarządu.

14. Uchwalenie preliminarza budżetowego na 2018 rok.

15. Podniesienie składki członkowskiej.

16. Zmiany w Statucie WSPON.

17. Wolne wnioski.

18. Zamknięcie obrad.


Członek zwyczajny zobowiązany jest do udziału w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika (wzór pełnomocnictwa).

Zobacz również:

inne inne w Warszawie wydarzenia Warszawa

Skontaktuj się z organizatorem

Organizatorem wydarzenia "Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków WSPON" jest Warszawskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomociami

Organizujesz wydarzenie?

Dołącz do tysięcy polskich organizatorów korzystających z Evenea do sprzedaży biletów i rejestracji uczestników.

Dowiedz się więcej