To wydarzenie już się zakończyło:( Sprawdź inne ciekawe wydarzenia:

Coworking Now 2019 - 3 edycja!

4 Kwietnia - 5 Kwietnia 499,00 zł
O4 Coworking, Olivia Four, Olivia Business Centre, Gdańsk

OpenReaktor #74

17 Kwietnia, 18:00
ReaktorWarsaw, Warszawa

WORLD SALES CONGRESS 2019 - ŁÓDŹ

24 Maja, 09:00 - 17:45 od 350,00 zł
Hotel Andels 4****, 91-065 Łódź

Waves Blockchain Day Powered by Waves Platform, Blockchain Alliance and Partners

Czwartek, 10:00 - 18:00
Mercedes-Benz Polska, 02-460 Warszawa

Przesłuchania / Auditions

[For English scroll down]

Link do ogłoszenia: http://bit.ly/2FJFXQe

Filharmonia Narodowa ogłasza przesłuchania na stanowisko:

ALTÓWKA TUTTI (PEŁEN ETAT)

PRZEWIDYWANY TERMIN PRZESŁUCHAŃ:
18 CZERWCA 2018 - I ETAP
19 CZERWCA 2018 - II ETAP

Zainteresowanych prosimy o składanie podań z życiorysem artystycznym w Sekretariacie Filharmonii Narodowej - pok. 109, pocztą na adres: ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, faksem: 22 55 17 200 lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@filharmonia.pl w nieprzekraczalnym terminie do 1 czerwca 2018, do godz. 12:00.

Wskazane jest doświadczenie orkiestrowe w specjalności altówka tutti. Filharmonia zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchanie wybranych kandydatów. Osoba zakwalifikowana do przesłuchania otrzyma indywidualne zaproszenie, zawierające szczegółowe informacje. Filharmonia zapewnia akompaniatora /strój fortepianu a 442 Hz/.

Więcej informacji można uzyskać w Sekretariacie Filharmonii Narodowej, tel. 22 55 17 102 lub 103.

PROGRAM DO PRZESŁUCHAŃ:

ETAP 1

1. K. Stamitz - I Koncert na altówkę D-dur, część I - kadencja do wyboru: Klengla lub Beyera
2. Dwie partie orkiestrowe z listy II etapu (komisja dokona wyboru w dniu przesłuchania)

ETAP 2

1. J.S.Bach - 2 części (kontrastujące) z wybranej Suity wiolonczelowej albo M.Reger - 2 części (kontrastujące) z wybranej Suity na altówkę
2. Partie orkiestrowe

MATERIAŁ NUTOWY NA PRZESŁUCHANIA DO POBRANIA:
http://bit.ly/2GtYGjM

-------------------------------------------------------------

Filharmonia Narodowa ogłasza przesłuchania na stanowisko:

WALTORNIA - na wysoką waltornię (3,1, asystent, PEŁEN ETAT)

PRZEWIDYWANY TERMIN PRZESŁUCHAŃ:
18 CZERWCA 2018 - I ETAP
19 CZERWCA 2018 - II ETAP

Zainteresowanych prosimy o składanie podań z życiorysem artystycznym w Sekretariacie Filharmonii Narodowej - pok. 109, pocztą na adres: ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, faksem: 22 55 17 200 lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@filharmonia.pl w nieprzekraczalnym terminie do 1 czerwca 2018, do godz. 12:00.

Wskazane jest doświadczenie orkiestrowe w specjalności waltornia. Filharmonia zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchanie wybranych kandydatów. Osoba zakwalifikowana do przesłuchania otrzyma indywidualne zaproszenie, zawierające szczegółowe informacje. Filharmonia zapewnia akompaniatora /strój fortepianu a 442 Hz/.

Więcej informacji można uzyskać w Sekretariacie Filharmonii Narodowej, tel. 22 55 17 102 lub 103.

PROGRAM DO PRZESŁUCHAŃ:

ETAP 1

1. Mozart - Koncert Es-dur nr 4, ekspozycja
2. Brahms - III Symfonia op. 90, część 3 Poco Allegretto (takty 98-110)
3. Beethoven - VI Symfonia op. 68, część 3 Allegro (takty 132-161)
4. R. Strauss - Don Juan op. 20, Allegro molto con brio (19 po N do P)
5. R. Strauss - Dyl Sowizdrzał op. 28, Gemächlich (3 waltornia od 29 do 33)

ETAP 2

1. R. Strauss - I Koncert op.11, część 1 (cała)
2. Brahms - II Symfonia op. 73, część 1 Allegro non troppo (takty 454-477)
3. Brahms - I Koncert fortepianowy op. 15, część 1 Maestoso (3 waltornia, 210-215)
4. Mahler - IX Symfonia, od Fliessend przed numerem 6 do 4 taktu po 6
5. R.Strauss - Życie Bohatera op. 40, Lebhaft bewegt (od początku do 4 taktu przed 2)

MATERIAŁ NUTOWY NA PRZESŁUCHANIA DO POBRANIA:
http://bit.ly/2phfu5h

-------------------------------------------------------------

Warsaw Philharmonic announces auditions for the posts of:

VIOLA TUTTI (FULL TIME)

PREMILINARY SCHEDULE FOR AUDITIONS:
18 JUNE 2018 - 1st STAGE
19 JUNE 2018 - 2nd STAGE

Candidates ought to submit their applications along with an artistic CV at Warsaw Philharmonic Office, room 109, or by post to the following address: ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, Poland; by fax: (+48) 22 55 17 200 or by electronic mail to: sekretariat@filharmonia.pl, within the non-negotiable deadline of 1 JUNE 2018, 12:00 AM.

Experience in orchestral performance on the viola is recommendable. The Philharmonic reserves the right to audition selected candidates. The persons selected for an audition will receive individual invitations containing all the details.

The Philharmonic will provide an accompanist (piano tuned to A442).

For more information, contact the Warsaw Philharmonic Office, phone: (+48) 22 55 17 102 or 103.

PROGRAMME FOR AUDITIONS:

1st STAGE

1. K. Stamitz - Viola concerto No. 1 in D Major, Mov. I - with cadenza by Klengel or Beyer
2. Two orchestral parts from the list of the second stage (Commitee will make a selection on the day of the auditions)

2nd STAGE

1. J. S. Bach - Two contrasting parts from the selected Cello Suite or M. Reger - Two contrasting parts from the selected Viola Suite
2. Orchestra parts

ALL PARTS CAN BE DOWNLOADED HERE: http://bit.ly/2GtYGjM

------------------------------------------------------------

Warsaw Philharmonic announces auditions for the posts of:

HORN - high horn, one position (first, third and assistant, FULL TIME)

PREMILINARY SCHEDULE FOR AUDITIONS:
18 JUNE 2018 - 1st STAGE
19 JUNE 2018 - 2nd STAGE

Candidates ought to submit their applications along with an artistic CV at Warsaw Philharmonic Office, room 109, or by post to the following address: ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, Poland; by fax: (+48) 22 55 17 200 or by electronic mail to: sekretariat@filharmonia.pl, within the non-negotiable deadline of 1 JUNE 2018, 12:00 AM.

Experience in orchestral performance on the horn is recommendable. The Philharmonic reserves the right to audition selected candidates. The persons selected for an audition will receive individual invitations containing all the details.

The Philharmonic will provide an accompanist (piano tuned to A442).

For more information, contact the Warsaw Philharmonic Office, phone: (+48) 22 55 17 102 or 103.

PROGRAMME FOR AUDITIONS:

1st STAGE

1. Mozart - Concerto in Es Major No. 4, Exposition
2. Brahms - Symphony No. 3, Op. 90, Part III. Poco Allegretto, ms. 98-110
3. Beethoven - Symphony No. 6, Op. 68, Part III. Allegro, ms. 132-161
4. R. Strauss - Don Juan, Op. 20, Allegro molto con brio (19 after N - P)
5. R. Strauss - Till Eulenspiegel, Op. 28, Gemächlich (3rd Horn in F, 29 - 33)

2nd STAGE

1. R. Strauss - Horn Concerto No.1, Op.11, Part I.
2. Brahms - Symphony No. 2, Op. 73, Part I. Allegro non troppo, ms. 454-477
3. Brahms - Concerto for Piano No. 1, Op. 15, Part I, ms. 210-215 (3rd Horn in F)
4. Mahler - Symphony No. 9, from Fliessend before 6 to 4 after 6
5. R.Strauss - Ein Heldenleben, Op. 40, Lebhaft bewegt (beginning - 4 before ‘2’)

ALL PARTS CAN BE DOWNLOADED HERE: http://bit.ly/2phfu5h

Zobacz również:

inne inne w Warszawie wydarzenia Warszawa

Organizujesz wydarzenie?

Dołącz do tysięcy polskich organizatorów korzystających z Evenea do sprzedaży biletów i rejestracji uczestników.

Dowiedz się więcej