To wydarzenie już się zakończyło:( Sprawdź inne ciekawe wydarzenia:

Dzień Porażki

Jutro, 09:00 od 330,00 zł
HubHub, Warszawa

Szkolenie na "Prowadzącego strzelanie" (LOK) - Strzelnica FSO

19 Stycznia - 20 Stycznia od 549,99 zł
Strzelnica FSO, Warszawa

Spotkanie w Kręgu Kobiet - Grudziądz

29 Stycznia, 17:30 - 20:30 65,00 zł
QAL Group, Grudziądz

ESP Sport & Zdrowie

23 Lutego - 24 Lutego od 34,99 zł
AmberExpo, Gdańsk

Nieznana Wyspa - São Miguel, wystawa fotograficzna

[pl]
Nieznana Wyspa - São Miguel

Mężczyzna ze statku: Spokojnych snów.
Narrator: To było zdanie, które wyszło z niego po chwili, kiedy był na dole, leżąc na swojej pryczy, przyjdą mu na myśl inne zdania, bardziej błyskotliwe, zwłaszcza bardziej sugestywne. Zastanawiał się czy ona już śpi, czy zapadła w sen powoli, później wyobraził sobie, że jej szukał ale nigdzie nie mógł znaleźć, że oboje zgubili się na ogromnym statku, sen to utalentowany czarodziej, który zmienia proporcje rzeczy, dystans między nimi, rozdziela ludzi a oni są razem, krzyżuje ich ścieżki a oni ledwie mogą dostrzec się nawzajem, ta kobieta śpi tylko kilka jardów od niego lecz on nie może jej dosięgnąć, kiedy tak łatwo jest przejść z portu na sterburtę.

José Saramago, Opowieść o Nieznanej Wyspie


Nieznana Wyspa przez chwilę należała do nas. Wszystkie wygasłe wulkany. Czarny piasek przesypywany przez klepsydrę oceanu. Dodatkowa godzina. Delikatny smak herbaty z wygrzewającej się plantacji. Nieodkryte za warstwami mgły. Gorący oddech środka ziemi. Podwójny świat każdej tafli wody. Ciało rozpływające się do bezwładności w ciepłych źródłach. Lewady cierpliwie znoszące wodę z gór. Nieprzekwitające róże. Ptak krążący nad naszymi głowami - może to açor (pt. jastrząb) Henryka Żeglarza?

Był luty, jedliśmy śniadanie w słońcu, siedząc na podjeździe naszego domku. Dzieci z plecakami mijały nas w drodze do szkoły. Dlaczego uczą się w wakacje? Wyspa była niewielka ale wszyscy mieliśmy swoją przestrzeń odosobnienia. Poszczególne miejsca odkrywaliśmy każdy w swoim tempie, do momentu aż nasiąknęliśmy wodą, piaskiem, wiatrem, zielenią. Cały dzień wzrok uciekał poza horyzont i mgłę. Dalekowzroczność znikała podczas posiłków. Jednoczący głód wyrwał z zamyślenia i potęgował troskliwość. W nocy liczyło się tylko to, co znalazło się w zasięgu światła lampy - stół i my. Brakowało nam łóżek ale nikt nie chciał spać na poddaszu z łysą lalką i starymi sprzętami. Budziłam się, kiedy ktoś poruszył się na drugim końcu łóżka.

Fotografie zostały wykonane na wyspie São Miguel należącej do portugalskiego archipelagu Azorów.. Dziękuję wszystkim, którzy pomogli w realizacji wystawy. Po więcej sentymentalnych podróży zapraszam na moją stronę i profil Instagram:
www.annamarcinkiewicz.com
www.instagram.com/marca_nna/

[eng]
The Unknown Island - São Miguel

Men of the boat: Have happy dreams.
Narrator: It was the phrase that comes out of him, in a little while, when he will be down there, lying on his bunk, an idea other phrases will come to him, more witty, especially more insinuating, as he hopes that they would be for a man's when he is alone with a woman. He was asking himself if she has been already sleeping, if she has been slow in falling asleep, then imagined that he was looking for her and could not find her anywhere, that they were lost in a huge boat, the dream is a skilful magician, which changes the proportions of things and their distances, separate people, and they are together, gather them, and they barely see each other, the woman sleeps a few meters away and he did not know how to reach her, when it is so easy to go from port to starboard.

José Saramago, The Tale of the Unknown Island


The Unknown Island belonged to us for a moment. All extinct volcanoes. Black sand tipped by the ocean’s hourglass. An additional hour. Light taste of the tea from plantations soaked up in the sun. Undiscovered layers of mist. Warm breath from the centre of the earth. A double universe in all water sheets. A body, which was melting in hot springs until it became inert. Levadas carrying patiently water from the mountains. Roses, which never finish blooming. A bird circling above our heads - maybe it is açor (pt. hawk) of Henry the Navigator?

It was February, we were having breakfast, sitting on a driveway of our guest house. Kids with backpacks were passing next to us on their way to school. Why they have classes during vacation? The Island was not big but all of us had their own space of the isolation. Each of us was discovering independently several places until we were seated with water, sand, wind and green. All day vision was escaping beyond horizon and mist. A far-sightedness was disappearing during meals. Unifying hunger was getting away from inner thoughts and escalating attentiveness. During the night all that mattered was in the range of the lamp’s light - table and us. We were lacking in beds but nobody wanted to sleep in the attic with a bold doll and old equipment. I was waking up when somebody moved on the other side of the bed.

Photographs were made on the São Miguel Island - Portuguese part of archipelago of the Azores. I am grateful for everyone who helped in realization of the exhibition. For more sentimental journeys I invite You to my web page and Instagram account::
www.annamarcinkiewicz.com
www.instagram.com/marca_nna/

Zobacz również:

imprezy imprezy w Warszawie wydarzenia Warszawa

Organizujesz wydarzenie?

Dołącz do tysięcy polskich organizatorów korzystających z Evenea do sprzedaży biletów i rejestracji uczestników.

Dowiedz się więcej