To wydarzenie już się zakończyło:( Sprawdź inne ciekawe wydarzenia:

Spotkanie w Kręgu Kobiet - Grudziądz

Jutro, 17:30 - 20:30 60,00 zł
QAL Group, Grudziądz

Szkolenie na "Prowadzącego strzelanie" (LOK) - Strzelnica FSO

15 Grudnia - 16 Grudnia od 549,99 zł
Strzelnica FSO, Warszawa

OpenReaktor #71

16 Stycznia, 18:00
ReaktorWarsaw, Warszawa

Warsztat Edukacji Finansowej - Gra Cashflow !

Środa, 19:00 - 21:00 24,48 zł
Warszawa, Warszawa

Projekcja filmu ŁOWCY MIODU

!!! Uwaga! W przypadku zmiany terminu wydarzenia, organizatorzy będą kontaktować się z uczestnikami za pośrednictwem adresu e-mail, podanego przy rejestracji !!!

Film Łowcy Miodu.

Pokaz filmu o tematyce ekologicznej połączony z rozmową z ekspertem. Film w j. polskim z napisami w j. angielskim lub odwrotnie

Dokument ukazujący życie pszczół i przedstawiający niebezpieczeństwa, jakie grożą ludzkiej cywilizacji z powodu masowego ginięcia rodzin pszczelich.

Debata po projekcji filmu "Łowcy miodu" dotycząca skutków działań człowieka wobec przyszłości naszej planety.

Rozmówcy do filmu: Krystian Matysek, prof. Piotr Skubała, prowadzący spotkanie.

PROF. DR HAB. PIOTR SKUBAŁA: Biolog, ekolog, dr hab. prof. nadzw. Zajmuje się ekologią i systematyką saprofagicznych, glebowych roztoczy z rzędu Oribatida, a także filozofią środowiskową, ekoetyką i edukacją ekologiczną. Autor 62 oryginalnych prac naukowych z akarologii (ekologia i systematyka roztoczy) oraz 65 prac naukowych i popularnonaukowych z dziedziny ekologii, filozofii środowiskowej, edukacji ekologicznej, ochrony środowiska, rozwoju zrównoważonego oraz dot. problemów społecznych. W przeszłości lider w młodzieżowym ruchu w Polskim Czerwonym Krzyżu, zaangażowany w działania na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych.

KRYSTIAN MATYSEK: operator filmowy i reżyser filmów dokumentalnych w zakresie przyrody i ochrony środowiska. Zadebiutował jako współautor zdjęć do filmu przyrodniczego "Tętno pierwotnej puszczy". W 2001 ukończył swój pierwszy film autorski "Dziobem i pazurem", który składa się z nakręconych sekwencji z życia ptaków - zmontowanych w sposób przypominający fabułę. Inne wybrane filmy to: "Łowcy miodu", "Niedźwiedź. Władca gór", "Statkiem po trawie", "Piasek jest drapieżnikiem".

Więcej informacji: facebook.com/MetropoliaGZM


W uzupełnieniu punktu 2.24 Regulaminu serwisu Evenea jako "Organizator" informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z siedzibą przy 40-053 Katowice, ul. Barbary 21A, adres email: kancelaria@metropoliagzm.pl, strona internetowa: http://bip.metropoliagzm.pl.

Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email: daneosobowe@metropoliagzm.pl.

Dane osobowe Pani/Pana są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych wyłącznie w celach związanych z organizacją wydarzeń dotyczących Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Dane osobowe Pani/Pana są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego powyżej, lecz nie krócej niż okres wskazany
w przepisach o archiwizacji.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody. W każdym momencie przetwarzania Pani/Pana danych ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi na działania Administratora Danych Osobowych do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych tj. ustawy o ochronie danych osobowych oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do rejestracji Pani/Pana uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię. Administrator realizując powyższy cel przetwarzania nie będzie wykorzystywał danych osobowych w zakresie automatycznego podejmowania decyzji w tym profilowania.

Rejestrując swój udział w wydarzeniach i podając swoje dane osobowe wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez Przewodniczącego Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z siedzibą przy 40-053 Katowice, ul. Barbary 21A swoich danych osobowych wyłącznie w celach związanych z organizacją wydarzeń dotyczących Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Zobacz również:

film film w Katowicach wydarzenia Katowice

Skontaktuj się z organizatorem

Organizatorem wydarzenia "Projekcja filmu ŁOWCY MIODU" jest Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Organizujesz wydarzenie?

Dołącz do tysięcy polskich organizatorów korzystających z Evenea do sprzedaży biletów i rejestracji uczestników.

Dowiedz się więcej