To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Dostępne do Liczba
  Porozmawiajmy o biznesie rozwojowym - Szczecin - udział bezpłatny
już niedostępne -

Zapraszamy przedstawicieli podmiotów świadczących usługi rozwojowe

(szkolenia, doradztwo, coaching itp.)

na spotkanie zorganizowane w ramach cyklu

"Porozmawiajmy o biznesie rozwojowym"


Podczas spotkania chcemy:

  • podyskutować jak działa Baza Usług Rozwojowych (zasady, funkcjonalności, ograniczenia)
  • porozmawiać o funkcjonowaniu w praktyce systemu finansowania usług rozwojowych w regionie (PSF)
  • porozmawiać o nowym źródle finansowania usług rozwojowych via BUR finansowanym z PO WER (Akademia Menadżera MŚP)
  • zastanowić się, czy jest potrzebne wsparcie usługodawców (i ew. w jakiej postaci)
  • rozważyć co jako branża możemy lub powinniśmy robić w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji


Do udziału w cyklu zaprosiliśmy m.in. przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego i regionalnych operatorów środków EFS, PARP i Instytutu Badań Edukacyjnych.


Prowadzącym i moderatorem będzie Wojciech Drabko, Dyrektor Zarządzajacy PIFS , czyli "nasz człowiek" w Komitecie Monitorującym POWER.


Celem spotkania jest inwentaryzacja dobrych i słabych stron systemu dystrybucji środków EFS dla przedsiębiorców oraz ZSK i wypracowanie rekomendacji w sprawach ważnych dla naszej branży.


Program spotkania [aktualizacja - 14.06]:
9:00-9:30 Powitalna kawa

9:30-10:00 Krótkie omówienie bieżącej realizacji POWER, toczących się procesów legislacyjnych i perspektyw biznesu na rok 2019

10:00-11:30 Jak funkcjonuje BUR i jak się w niej czujemy? Bariery, ograniczenia, jakość funkcjonalności, dostępność. Jak oceniamy audyty zlecane przez PARP, co się zmieniło, a co należy zmienić?

11:30-11:45 Przerwa kawowa

11:45-13:15 Jak przebiega świadczenie i rozliczanie usług realizowanych za pośrednictwem BUR w regionie w ramach PSF? Jak sprawdza się System, regulaminy, operatorzy i nadzór nad ich działalnością?

13:15-13:45 Czy i jak wzmacniać potencjał naszej branży ze środków EFS/POWER?

13:45-14:30 Jakie są główne założenia Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji? Jak oceniamy własną wiedzę i innych interesariuszy na temat wdrażania ZSK? Jaką rolę w systemie mogą pełnić firmy sektora usług rozwojowych? Jakie są potrzeby zdiagnozowane w regionach w zakresie rozwoju ZSK? Jaka jest rola i oferta doradców regionalnych?

14:30 Lunch

Po zakończeniu warsztatów o godz. 15:00 zapraszamy na dodatkowe spotkanie dotyczące kampanii społecznej "Dni uczenia się dorosłych", w którym weźmie udział koordynator regionalny kampanii Angelika Grabowska - Centrum Szkoleniowe edu4U.


Zapraszamy do Szczecina, 25 czerwca 2019 r., w godz.9:30-15:00

Miejsce: HOTEL NOVOTEL SZCZECIN CENTRUM, Al. 3 Maja 31, 70-215 Szczecin


UDZIAŁ W SPOTKANIU JEST BEZPŁATNY


Organizator:


Spotkania konsultacyjne są finansowane ze środków Pomocy Technicznej POWER w gestii Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju i są przeznaczone na wsparcie dla członków Komitetu Monitorującego POWER w roku 2019.Zobacz również:

szkolenia szkolenia w Szczecinie Coaching wydarzenia Szczecin doradztwo rozwój szkolenia