To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
  Rodzaj Dostępne do Liczba
Zapraszamy na godzinę 10:00 Podejmowanie działalności gospodarczej

Zapraszamy na godzinę 10:00

dostępnych: 31

już niedostępne -
Zapraszamy na godzinę 13:00 Rozwój działalności gospodarczej

Zapraszamy na godzinę 13:00

dostępnych: 36

już niedostępne -

Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie serdecznie zaprasza na szkolenia dotyczące trybu i procedur naboru wniosków w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"

  • Podejmowania działalności gospodarczej
  • Rozwoju działalności gospodarczej

Na spotkaniu poznasz:

  • Kluczowe kryteria uczestnictwa w naborze
  • Główne zasady interpretacji poszczególnych kryteriów oceny wniosków.
  • Szczegółowe informacje na temat dokumentacji związanej z naborem
  • Zasady oceny zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju 
  • Kryteria Wyboru Operacji którymi kieruje się Rada Projektowa podczas oceny wniosków

Omówione zostaną:

  • Przygotowanie wniosku o przyznanie pomocy
  • Przygotowanie biznesplanu
  • Przygotowanie załączników do wniosku

Szkolenie nt. Podejmowania działalności gospodarczej rozpocznie się o godzinie 10:00

Szkolenie nt. Rozwoju działalności gospodarczej rozpocznie się o godzinie 13:00

Do zobaczenia!

Zobacz również:

szkolenia szkolenia w 67-124 nowe miasteczko wydarzenia 67-124 Nowe Miasteczko