Rodzaj Dostępne do Cena Liczba
  Rozliczanie wynagrodzeń i świadczeń pracowników oddelegowanych do państw UE oraz cudzoziemców wykonujących pracę na terytorium RP w 2019
27 Marca 2020, 14:00 489,00 zł

CHCESZ PODNIEŚĆ SWOJE KWALIFIKACJE?
DOSKONALE TRAFIŁEŚ!

W 2019 r. według autentycznych opinii Uczestników
Certyfikowany Kurs Kadry i płace dla zaawansowanych
został oceniony na: 5,42 /6

Sprawdź opinie


POZNAJ ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA

sprawdź szczegóły programu

Rozliczanie wynagrodzeń i świadczeń pracowników oddelegowanych do państw UE oraz cudzoziemców zatrudnionych w RP w 2020 r.

I. Podleganie ubezpieczeniom społecznym pracowników oddelegowanych do państw UE

1. Oddelegowanie pracownika i zleceniobiorcy

 • spełnienie warunku co najmniej miesięcznego podlegania ubezpieczeniom
 • jak liczyć okres 24 miesięcy
 • delegowanie pracownika na okres dłuższy niż 24 miesiące
 • zaświadczenie A1 lub brak jego potwierdzenia

2. Wykonywanie pracy na terytorium dwóch lub więcej państw członkowskich

 • różnice pomiędzy oddelegowaniem a jednoczesnym wykonywaniem pracy na terytorium kilku państw UE w potwierdzeniu formularza A1

II. Podstawa wymiaru składek ZUS oddelegowanego w 2020 r.

1. Kurs po którym należy przeliczyć przychody w walutach obcych.

2. Wyłączenie równowartości diet za każdy dzień pobytu za granicą.

3. Podstawa wymiaru składek ZUS w razie wykonywania pracy przez część miesiąca:

 • rozpoczęcie pracy w trakcie miesiąca
 • pełny i niepełny miesiąc wykonywania pracy za granicą
 • praca w Polsce i za granicą w danym miesiącu
 • wykonywanie pracy w danym miesiącu za granicą w sytuacji absencji chorobowej lub wykorzystania urlopu wypoczynkowego

III. Dodatkowe świadczenia dla pracowników oddelegowanych

1. Przelot i dojazd do miejsca oddelegowania finansowane przez pracodawców.

2. Koszty zakwaterowania.

3. Koszty wyżywienia finansowane przez pracodawców.

4. Polisy ubezpieczeniowe dla pracowników oddelegowanych a przychód.

IV. Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych dla pracownika oddelegowanego

1. Wyłączenie stosowania ogólnych zasad uwzględniania składników wynagrodzenia w podstawie wymiaru (nagrody, premie, dodatki).

2. Zmiana wymiaru czasu pracy w okresie oddelegowania.

3. Uzupełnianie składników wynagrodzenia w przypadku nieprzepracowania pełnego okresu przyjętego do podstawy.

V. Opodatkowanie wynagrodzenia pracownika oddelegowanego

1. Ustalenie kraju właściwego do opodatkowania pracownika.

2. Obliczanie dni pobytu pracownika w innym państwie.

3. Odliczenie od podatku 30% diety.

4. Zaprzestanie poboru zaliczek na podatek w związku z oddelegowaniem.

VI. Rozliczenie roczne pracownika oddelegowanego - PIT-11

1. Wykazywanie w rozliczeniu rocznym przychodów i dochodów w zależności od metody ich opodatkowania.

VII. Przychody cudzoziemców zatrudnionych w Polsce na podstawie umowy o pracę i umów cywilnoprawnych

1. Zatrudnienie obywateli Białorusi i Ukrainy na podstawie umowy o pracę i umowy zlecenia wykonującym pracę na terytorium RP:

 • ustalenie rezydencji podatkowej
 • opodatkowanie dochodów w świetle umów o unikaniu podwójnemu opodatkowaniu
 • podleganie ubezpieczeniom społecznym

2. Umowa zlecenia z obywatelami państw UE:

 • zakres obowiązku podatkowego w Polsce
 • certyfikat rezydencji
 • postanowienia umowy o unikaniu podwójnemu opodatkowaniu
 • obowiązku płatnika dla rezydenta i nie-rezydenta

3. Deklaracje: PIT-11

 • IFT-1 / IFT-1R

Jest to jeden z modułów Kursu Kadry i Płace dla zaawansowanych. Zapisz się na jednodniowe szkolenie lub skorzystaj z całego Kursu.

TO SZKOLENIE JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE:

 • Jeśli chcesz podnieść swoje kwalifikacje i zyskać nowe umiejętności
 • Masz podstawową wiedzę z zakresu wynagrodzeń oraz prawa pracy
 • Ukończyłeś Kurs Kadry i Płace od podstaw (to nie jest wymóg)
 • Pracujesz w dziale kadrowo-płacowym, HR, biurze rachunkowym lub firmie outsourcingowej
 • Chcesz realnie podnieść swoje szanse na rynku pracy
 • posiadasz co najmniej średnie wykształcenie POZNAJ NOWE MOŻLIWOŚCI ROZLICZENIOWE!


 • Dzięki szkoleniu zyskasz praktyczne umiejętności KOMPLEKSOWEGO ROZLICZENIA PRACOWNIKÓW ODDELEGOWANYCH do pracy oraz CUDZOZIEMCÓW pracujących na terenie Polski (zgodnie z najnowszymi zmianami). 
 • Nauczysz się USTALAĆ PODSTAWĘ WYMIARU SKŁADEK ZUS oraz ŚWIADCZEŃ CHOROBOWYCH pracowników oddelegowanych. Dowiesz się, jak ustalać liczbę dni pobytu za granicą, po jakich kursach przeliczać przychody w walutach obcych, jak wyłączać równowartość diet i ustalać wysokość podstawy wymiaru składek ZUS za część miesiąca. Poznasz także zasady zmiany wymiaru CZASU PRACY w okresie oddelegowania.
 • Zdobędziesz wiedzę dot. OPODATKOWANIA WYNAGRODZEŃ pracowników oddelegowanych. Poznasz zasady ustalania kraju właściwego do opodatkowania, obliczania dni pobytu pracownika w innym państwie, odliczania od podatku 30% diety i zaprzestania poborów zaliczek na podatek w związku z oddelegowaniem. Nauczysz się również sporządzania ROCZNEGO rozliczenia pracowników oddelegowanych (PIT-11)
 • Poznasz także zasady rozliczania DODATKOWYCH ŚWIADCZEŃ dla pracowników oddelegowanych (koszty przelotów, dojazdów, zakwaterowania, wyżywienia, polis i innych). 
 • W praktyce dowiesz się, jak wygląda opodatkowanie przychodów CUDZOZIEMCÓW zatrudnionych w Polsce (zarówno na umowie o pracę, jak i umów cywilnoprawnych). Nauczysz się prawidłowego zatrudniania obywateli Białorusi i Ukrainy oraz obywateli państw UE.
 • Zajęcia poprowadzi dla Ciebie praktyk biznesu. Przekaże Ci AUTENTYCZNE PRZYKŁADY i korzystne ROZWIĄZANIA, które będziesz mógł zastosować w swojej firmie.
 • Na szkoleniu otrzymasz KOMPLEKSOWE MATERIAŁY, które wykorzystasz w późniejszej pracy i do których będziesz mógł wrócić w dowolnym momencie.
 • Po zajęciach przez 30 DNI otoczymy Cię OPIEKĄ POSZKOLENIOWĄ (będziemy e-mailowo odpowiadać na Twoje pytania i wątpliwości).


CZEGO FAKTYCZNIE DOWIESZ SIĘ NA TYM SZKOLENIU?

NAUCZYSZ SIĘ KOMPLEKSOWEGO ROZLICZANIA

Przez min.70% zajęć będziesz pracował na praktycznych przykładach oraz case study. Trener najpierw omówi z Tobą zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym przez pracowników oddelegowanych do państw UE. Następnie klarownie wyjaśni Ci zasady naliczania podstawy wymiaru składem ZUS pracownika oddelegowanego zgodnie z nowymi przepisami. Następnie omówi z Tobą autentyczne sytuacje rozliczeniowe. Dzięki takiemu sposobowi prowadzenia zajęć W PRAKTYCE nauczysz się rozliczania dodatkowych świadczeń pracowników oddelegowanych, prawidłowego opodatkowania ich wynagrodzeń (i tworzenia rozliczeń rocznych PIT-11), ustalania podstawy wymiaru świadczeń chorobowych oraz opodatkowania przychodów cudzoziemców zatrudnionych w Polsce (na podstawie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych).


POZNASZ NOWE MOŻLIWOŚCI ROZLICZENIOWE 

W trakcie zajęć zyskasz wiedzę dot. KOMPLEKSOWEGO rozliczenia pracowników oddelegowanych do pracy oraz cudzoziemców pracujących na terenie Polski. Na zajęciach poznasz autentyczne PRZYKŁADY i odkryjesz realne MOŻLIWOŚCI dla swojej firmy. Przez całe szkolenie trener będzie do TWOJEJ DYSPOZYCJI - będzie podchodził, udzielał porad i odwoływał się do swojego doświadczenia. Pokaże Ci rozwiązania, które będziesz mógł zastosować w swojej pracy.

Na szkoleniu zdobędziesz PRAKTYCZNE umiejętności i wiedzę, z której skorzystasz NATYCHMIAST po zajęciach. Dodatkowo przez 30 DNI otoczymy Cię e-mailową opieką poszkoleniową (jeśli będziesz miał pytania lub wątpliwości związane z programem szkolenia, pomożemy Ci je rozwiązać).


SKORZYSTASZ Z DOŚWIADCZENIA PRAKTYKÓW

Warsztaty poprowadzi dla Ciebie ekspert z zakresu rachunkowości z wieloletnim doświadczeniem. Na szkoleniu zdobędziesz PRAKTYCZNE umiejętności i wiedzę, z której skorzystasz NATYCHMIAST po zajęciach. Dodatkowo przez 30 DNI otoczymy Cię e-mailową opieką poszkoleniową (jeśli będziesz miał pytania lub wątpliwości związane z programem szkolenia, pomożemy Ci je rozwiązać).OTRZYMASZ KOMPLEKSOWE WSPARCIE

Po szkoleniu przydzielimy Ci specjalne zniżki i rabaty na udział w kolejnych Kursach oraz 5% na drugi i 10% rabatu na trzeci (i każdy kolejny) Kurs w Tax Consilium...zobacz więcej na: https://www.taxconsilium.com/nagrody-i-wyroznienia/

Z przyjemnością odpowiemy na Twoje pytania.
Biuro czynne w godz. 9:00-17:00
ul. Rynek Główny 30/37, 31-010 Kraków
tel./fax +12 623 73 43
szkolenia@taxconsilium.com

SKORZYSTAJ Z DOŚWIADCZENIA NASZYCH TRENERÓW
WYBIERZ PRAKTYCZNE ZAJĘCIA
I ZYSKAJ KONKRETNE UMIEJĘTNOŚCI


ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!


Zobacz również:

szkolenia szkolenia w Krakowie Księgowość Podatki Praca za granicą wydarzenia Kraków biznes kurs kursy pracodawca rachunkowość szkolenia szkolenie Tax Consilium vat