Rodzaj Dostępne do Liczba
  Rejestracja na wydarzenie
13 Marca 2020, 15:00

V Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej - Innowacyjność, personalizacja i współodpowiedzialność jako podstawy nowoczesnej medycyny.

Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej to doroczna konferencja, podczas której poruszane są istotne tematy zarówno z punktu widzenia poprawy funkcjonowania systemu, jak i zwiększenia skuteczności leczenia dzięki wykorzystaniu innowacyjnych terapii personalizowanych. Forum to spotkanie czołowych ekspertów zarówno z Polski jak i innych krajów europejskich działających w obszarach klinicznych, systemowych, technologii lekowych i nielekowych. Jest to cykliczne wydarzenie skupiające różne grupy interesariuszy, którzy mają szansę wymienić opinie i poglądy na temat systemów ochrony zdrowia w Polsce i na świecie, dobrych praktyk oraz innowacji w medycynie.

W tym roku skupimy się m.in. na takich tematach jak: finansowanie w dobie personalizacji, pułapki wdrożenia systemu opartego na wartości, rola innowacji w medycynie personalizowanej.

Organizatorzy: Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej, Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju

Patronat Honorowy: Warszawski Uniwersytet Medyczny

Partnerzy: Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, INFARMA


Forum is an annual conference focused on systemic approach to healthcare system improvement and optimization, as well as innovative solutions and new technologies for effective and efficient personalized therapies. Additionally Forum enables networking, meeting leading experts from the field of personalized medicine and exchange knowledge between its participants. It gathers policy makers, clinicians, healthcare experts and researchers, NGO's and Patient Advocacy Organisations.

This year we will focus, among others on topics such as financing in the era of personalization, the pitfalls of implementing a value-based system, the role of innovation in personalized medicine.

Organizers: Polish Coalition of Personalized Medicine, Institute of Innovation and Responsible Development

Patronage: Warsaw Medical University

Partners: Oncology Center - Institute Maria Skłodowska-Curie, INFARMA


*Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju (INNOWO) oraz Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej (PKMP). Dane osobowe będą przetwarzane w celach komunikacyjnych realizowanych przez INNOWO/PKMP do momentu wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie. Reklamacje i sprzeciwy dotyczące przetwarzania danych osobowych w serwisie należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@innowo.org

W razie takiej konieczności dane mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom współpracującym z Administratorem w celu realizacji świadczonych przez INNOWO usług. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, wycofania zgody lub wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do przenoszenia danych osobowych. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Zobacz również:

konferencje konferencje w Warszawie wydarzenia Warszawa