To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
  Rodzaj Dostępne do Liczba
  UrbanLab jako metoda (współ)pracy w mieście
Wyprzedane Brak wolnych miejsc

Jesteś mieszkańcem Gdyni, a nie miałeś jeszcze okazji dowiedzieć się czym jest UrbanLab? Poznaj nowy sposób pracy nad rozwiązaniami podnoszącymi jakość życia w Gdyni. Miejsce współdziałania mieszkańców i mieszkanek, ekspertów, przedstawicieli struktur miejskich.

Podstawową wartością stojącą za działaniami UrbanLab jest budowa społeczeństwa świadomego swoich potrzeb, postrzegającego miasto w kategoriach procesu zmiany przestrzeni i jakości życia.

Warsztaty podzielone zostaną na trzy część.

Część I punkt wyjścia (wykład/dyskusja - 30 minut)

W ramach części wykładowej poznasz odpowiedź na pytanie, na ile w Gdyni jej mieszkańcy współdecydują o mieście. Czy kolektywne podejmowanie decyzji jest możliwe w rzeczywistości miasta, w którym żyją obok siebie różne, często spolaryzowane, grupy społeczne, o różnej sile wpływu na decydentów? Czy potrzeby grup słabszych są uwzględniane?

Część II - punkt widzenia (warsztaty - 45 minut)

Zadaniem uczestników warsztatów będzie przygotowanie optymalnych rozwiązań dla określonych grup oraz stworzenie propozycji satysfakcjonujących jak największą liczbę mieszkańców. Podczas warsztatów poznasz konkretne wyzwania społeczne z gdyńskiej rzeczywistości. Dowiesz się jak przełożyć proces dochodzenia do konsensusu w rekomendację - dobrą praktykę w dyskusji o problemach w mieście. Za pomocą studium przypadku - budowie Woonerfa na ul. Abrahama - prześledzisz proces jego powstawania, określisz interesariuszy i formę dialogu między nimi. Poznasz potencjalne rozwiązania z perspektyw różnych grup interesariuszy - od przyszłych użytkowników przestrzeni, po zaangażowane w jej przygotowanie i tworzenie strony.

Część III- punkt odniesienia (podsumowanie - 15 minut)

W podsumowaniu prowadzący przedstawią planowane działania w ramach tegorocznej tematyki UrbanLab - partycypacji społecznej oraz wyjaśnią czemu tak ważną rolę ma dialog, zarówno między przedstawicielami struktur miejskich a mieszkańcami i ich reprezentantami.

Warsztaty w ramach BLOKU MIASTO + ARCHITEKTURA.

Laboratorium Innowacji Społecznych (LIS) - samodzielna jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdyni odpowiedzialna za rozwijanie i wspieranie innowacyjnych rozwiązań społecznych skierowanych do mieszkańców Gdyni. Rozwijany w ramach LIS UrbanLab to nowy sposób pracy nad rozwiązaniami podnoszącymi jakość życia w Gdyni i miejsce współdziałania mieszkańców, ekspertów, przedstawicieli struktur miejskich. Celem UrbanLabu jest wdrażanie efektywnych i trwałych rozwiązań odpowiadających na wyzwania stojące przed Gdynią. Współorganizatorem warsztatów jest Stowarzyszenie Miasto Wspólne.

Zobacz również:

szkolenia szkolenia w Gdyni wydarzenia Gdynia