Projekt praca dla młodych

6 grudnia 2013, 09:00-16:00 (piątek)

Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
W chwili obecnej zgłoszenia na to wydarzenie nie są przyjmowane.


 
PROJEKT PRACA DLA MŁODYCH
 
 
Projekt Praca dla Młodych to konferencja adresowana do studentów, absolwentów (zarówno pracujących jak i pozostających bez pracy), właścicieli małych firm, pracodawców, związków i organizacji zawodowych oraz wszystkich innych zainteresowanych sytuacją i kształtowaniem rynku pracy.
 
Organizatorami wydarzenia są: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Uniwersytet Łódzki (gospodarz wydarzenia) oraz "Gazeta Wyborcza", która prowadzi akcję społeczną "Projekt praca".
 
Udział w konferencji jest bezpłatny, ale wymaga wcześniejszego zarejestrowania się za pomocą poniższego formularza.
 
Wśród celów przyświecających organizacji tego wydarzenia znalazły się:
1. Próba diagnozy zjawiska wysokiego bezrobocia wśród osób młodych w Unii Europejskiej i prognozy rozwoju sytuacji na rynku pracy do 2020 r.
2. Analiza wybranych rozwiązań w zakresie poprawy sytuacji na rynku pracy w Europie i dyskusja nad możliwością wykorzystania i popularyzacji dobrych praktyk w redukcji bezrobocia osób młodych w Polsce i innych krajach UE.
3. Przedstawienie perspektyw, doświadczeń i rekomendacji ze strony osób młodych.
 
Merytoryczną wartość konferencji zapewnią znakomici goście biorący udział w zaplanowanej debacie. Znajdą się wśród nich m.in.: 
 • Laszlo Andor, Komisarz Unii Europejskiej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Integracji Społecznej, 
 • Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej, 
 • dr Ralf Brauksiepe, Sekretarz Stanu w Federalnym Ministerstwie Pracy i Spraw Społecznych Niemiec
 • Janne Metsämäki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Gospodarki Finlandii
 • Paweł Orłowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego,
 • Maciej Jakubowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej,
 • Joanna Skrzydlewska, Posłanka do Parlamentu Europejskiego, 
 • Hanna Zdanowska, Prezydent Miasta Łodzi,
 • Witold Stępień, Marszałek Województwa Łódzkiego,
 • Ewa Synowiec, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce,
 • Prof. Włodzimierz Nykiel, Rektor Uniwersytetu Łódzkiego,
 • Prof. Elżbieta Kryńska, Uniwersytet Łódzki, 
 • Jacek P. Krawczyk, Przewodniczący Grupy Pracodawców, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
 • Krzysztof Kłapa, McDonald's
i wielu innych znamienitych gości.
 
Dokładny program wydarzenia dostępny jest na stronach Komisji Europejskiej w Polsce oraz Wyborcza.pl/projektpraca.
 
Po części konferencyjnej odbędzie się część praktyczna - uczestnicy będą mieli do wyboru udział w jednym z sześciu warsztatów kierowanych w szczególności do studentów i absolwentów uczelni. Tematy zajęć praktycznych znajdują się w formularzu rejestracyjnym, którego wypełnienie jest jedynym warunkiem udziału w wydarzeniu. Warsztaty odbywać się będą w sześciu równoległych sesjach w godzinach 14.45-16.00. Liczba osób przewidzianych na każde zajęcia jest ograniczona - uczestnicy zostaną o tym poinformowani w osobnych mailach.
 
Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zobacz również:

szkolenia szkolenia w Łodzi Działalność gospodarcza Kariera MŚP Poszukiwanie pracy Rozwój zawodowy Rynek pracy Startup wydarzenia Łódź