Rodzaj Dostępne do Liczba
  parkowy meetup | Sztuczna Inteligencja - wyręczy nas czy zastąpi?
26 Listopada 2019, 08:00

kiedy: 26.11.2019 (wtorek) godz. 9.00

gdzie: PPNT Gdynia, budynek III (Centrum Konferencyjne), sala kinowa

wstęp: bezpłatny, wymagana rejestracja przez Evenea

Coraz więcej mówi się o sztucznej inteligencji, ale czy tak naprawdę wszyscy wiemy z czym mamy do czynienia? Co przyniesie nam przyszłość ? Jak zmieni się nasze zdrowie, praca czy czas wolny? Jakie korzyści i zagrożenia niesie ze sobą sztuczna inteligencja? Na kolejnym parkowym meetupie porozmawiamy o tym, czego możemy spodziewać się obecnie i w przyszłości w zakresie Artificial Intelligence (AI).

Sztuczna Inteligencja - wyręczy nas czy zastąpi?

Pojęcie sztuczna inteligencja już na samym wstępie wywołuje emocje, budzi mieszane uczucia. Już dziś AI otacza nas z każdej strony. Dużą część naszej codzienności stanowiąmechanizmy sztucznej inteligencji. Czy zatem sztuczna inteligencja to kolejny skok cywilizacyjny, który dotknie każdego aspektu naszego życia? Profesor Jacek Rumiński opowie o zastosowaniach AI m. in. w medycynie, edukacji i przemyśle.

Panel dyskusyjny

Drugą częścią spotkania będzie panel dyskusyjny z udziałem firm parkowych. Porozmawiamy o problemach i wyzwaniach, jakie niesie przed nami AI.

W dyskusji wezmą udział:

Łukasz Osowski - współzałożyciel firmy IVONA Software kupionej przez Amazon, współtwórca technologii syntezy mowy IVONA używanego przez ponad 100 milionów ludzi na świecie, współtwórca licznych patentów międzynarodowych. Właśnie założył firmę Lab4Life w której buduje aplikację pomagającą ludziom dłużej cieszyć się zdrowiem.

Marek Trojanowicz - doświadczony przedsiębiorca z dużym doświadczeniem technologiczno-informatycznym. Współzałożyciel firmy CTA Sp. z o.o., a także spółek BrainScan Sp. z o.o., AI-Factory Sp. z o.o., EduSense S.A., Professor Why S.A., InteliWISE S.A. oraz fundacji StartUp Hub Poland. Główne obszary zainteresowań to Uczenie Maszynowe i Sztuczna Inteligencja w przetwarzaniu i rozpoznawaniu obrazu. Światowy magazyn "TIME Magazine" nazwał go pionierem e-learning'u w Europie.

Piotr Janczyk - współzałożyciel i prezes Bilander Group, współtwórca platformy do analityki biznesowej. Ekspert w zakresie analiz zarządczych oraz integracji danych. Konsultant biznesowy na poziomie Zarządów. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z danymi i tworzeniu systemów Business Intelligence.

Spotkanie poprowadzi:
JacekRumiński - naukowiec, inżynier i nauczyciel w dziedzinie inżynierii biomedycznej, inżynierii komputerowej i informatyki. Obecniekierownik Katedry Inżynierii Biomedycznej Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Specjalizuje się m.in. w metodach interakcji człowiek-system, zastosowaniu systemów informatycznych w medycynie, systemach mobilnych i rozszerzonej rzeczywistości oraz technologii wspomagania jakości życia.


Klauzula informacyjna*:

1.Administratorem danych osobowych jest Pomorski Park Naukowo Technologiczny Gdynia, Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdyni al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, NIP 586 21 38 302, e-mail:biuro@ppnt.gdynia.pl, tel. 58 880 21 50.

2.Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a RODO.

3.Dane będą przetwarzane w następujących celach:

3.1.w celu udziału w szkoleniu na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO; 3.2.w celu utrwalenia, wykorzystania i rozpowszechniania Pani/Pana wizerunku tj. publikacji w domenach należących do Administratora, publikacji w materiałach promocyjnych Administratora (np. ulotki/broszury/filmy); publikacji na oficjalnych profilach Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO; 3.3.w celach rachunkowych i księgowych - na podstawie ustawy z 24 września 1994r. o rachunkowości (art. 6 ust. 1 pkt c) RODO) oraz 3.4.w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.

4.Dane osobowe będą przechowywane przez okres zależny od celu w jakim zostały zebrane tj. odpowiednio przez okres:

4.1.trwania szkolenia;

4.2.po zakończeniu szkolenia w celach wypełnienia obowiązków przewidzianych przepisami prawa, archiwalnych, dochodzenia roszczeń lub obroną swoich praw;

4.3.przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych powyżej, maksymalnie przez okres 10 lat, bądź do momentu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 4.4.do czasu cofnięcia zgody;

4.5.do czasu uwzględnienia sprzeciwu, o którym mowa w pkt 8) poniżej;

4.6.do czasu upływu terminów przedawnienia potencjalnych roszczeń.

5.Podanie danych jest:

5.1.w zakresie danych dot. szkolenia dobrowolne, jednak bez podania danych nie będzie możliwa realizacja celu dla których dane zostały zebrane (zapis na szkolenie);

5.2.w zakresie wizerunku dobrowolne.

6.Odbiorcami danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem na podstawie zawartych umów przy wykonywaniu czynności związanych z jego działalnością statutową w szczególności wynikające z oferty wsparcia lub podmioty publiczne uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

7.Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.

8.Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pan/i danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

10.W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, tel. 58 880 81 50, e-mail: biuro@ppnt.gdynia.pl.

Zobacz również:

szkolenia szkolenia w Gdyni wydarzenia Gdynia