To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
  Rodzaj Dostępne do Liczba
  Konferencja - Koleje Metropolitalne i Aglomeracyjne w Polsce
już niedostępne -

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia oraz Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach zapraszają na konferencję "Koleje metropolitalne i aglomeracyjne - kierunki i możliwości rozwoju".


Kolej Metropolitalna

Transport szynowy ma być w przyszłości kręgosłupem całego systemu komunikacji publicznej na obszarze Metropolii. Aby tak się stało konieczne jest powstanie Kolei Metropolitalnej. Pierwszym etapem jej budowy jest koncepcja, która została opracowana przez ekspertów z Politechniki Śląskiej.

Koncepcja Kolei Metropolitalnej to dokument, który odpowiada na najważniejsze pytanie: w jaki sposób transport szynowy powinien rozwijać się w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Prace nad nim trwały od sierpnia 2018 roku do stycznia 2019 roku, kiedy to koncepcja została zaprezentowana podczas sesji Zgromadzenia Metropolii.

Zawarto w niej cztery etapy rozwoju kolei - od podstawowego do najbardziej rozbudowanego, którego koszt został oszacowany na ponad 16 mld zł. Realizacja całego projektu jest przewidziana na lata 2019-2039. Każdy kolejny wariant zawiera całość rozwiązań wskazanych w poprzednich wariantach oraz dodatkowe połączenia wskazane w tym wariancie.

Więcej informacji: Koncepcja Kolei Metropolitalnej


Agenda wydarzenia: 


Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach


Więcej informacji:

Metropolia GZM

Wyższa Szkoła Techniczna

Facebook Metropolia

Facebook WST      ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

W uzupełnieniu punktu 2.24 Regulaminu serwisu Evenea jako "Organizator" informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z siedzibą przy 40-053 Katowice, ul. Barbary 21A, adres e-mail: kancelaria@metropoliagzm.pl, strona internetowa: http://bip.metropoliagzm.pl.

Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres e-mail: daneosobowe@metropoliagzm.pl.

Dane osobowe Pani/Pana są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych wyłącznie w celach związanych z organizacją wydarzeń dotyczących Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Dane osobowe Pani/Pana są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego powyżej, lecz nie krócej niż okres wskazany
w przepisach o archiwizacji.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody. W każdym momencie przetwarzania Pani/Pana danych ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi na działania Administratora Danych Osobowych do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych tj. ustawy o ochronie danych osobowych oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do rejestracji Pani/Pana uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię. Administrator realizując powyższy cel przetwarzania nie będzie wykorzystywał danych osobowych w zakresie automatycznego podejmowania decyzji w tym profilowania.

Rejestrując swój udział w wydarzeniach i podając swoje dane osobowe wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez Przewodniczącego Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z siedzibą przy 40-053 Katowice, ul. Barbary 21A swoich danych osobowych wyłącznie w celach związanych z organizacją wydarzeń dotyczących Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Zobacz również:

konferencje konferencje w Katowicach wydarzenia Katowice