Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Dostępne do Liczba
Rejestracja wstępna nie gwarantuje udziału w szkoleniu Rejestracja wstępna

Rejestracja wstępna nie gwarantuje udziału w szkoleniu

29 lutego 2020, 10:00

Szkolenie e-learningowe odbywa się na platformie

                                                 MediatorkursOnline.pl


Rozpoczęcie szkolenia e-learningowego w dowolnym terminie

Termin zjazdu w Poznaniu  21-23.02.2020
Forma szkolenia - e-learning z jednym zjazdem w Poznaniu

Mediatorem może zostać KAŻDY !                      Szkolimy również online


Stowarzyszenie Mediatorów Sądowych i Akademia Edukacji Zawodowej

                                       Zaprasza na kurs:                                     

Zawodowy Mediator Sądowy i pozasądowy - certyfikowany kurs kompleksowy w sprawach cywilnych, gospodarczych i rodzinnych

W czasie jednego szkolenia uzyskasz uprawnienia do prowadzenia mediacji specjalistycznych w trzech podstawowych obszarach i możliwość wpisu na listę mediatorów stałych w Sądzie Okręgowym

Szkolenie prowadzimy w formie stacjonarnej lub weekendowej oraz ONLINE. Szkolimy w całej Polsce  


                                INNE TERMINY SZKOLEŃ  :

Dostępne:

ONLINE- teoria przez stronę www.mediatorkursonline.pl   + praktyka z warsztatami w Poznaniu    

Teoria - przez internet od 17.02.2020 teoria +21-23.02.2020 praktyka z warsztatami w Poznaniu

Cena szkolenia ONLINE z dofinansowaniem 2000 zł + Vat

Stacjonarne w Poznaniu:                                               

                                                      19-23.02.2020

Cena szkolenia stacjonarnego po dofinansowaniu 2930 zł + Vat

Weekendowe        

                   14-16.02.2020 teoria +  21-23.02.2020 praktyka z warsztatami w Poznaniu

Cena szkolenia weekendowego po dofinansowaniu 2930 zł + Vat


Weekendowe dedykowane dla PRAWNIKÓW-

teoria-   20-22.03.2020 + 27-29.03.2020  praktyka z warsztatami w Poznaniu

Cena tego szkolenia  2930 zł + Vat

Wszystkie sprawy związane z uzyskaniem dofinansowania załatwiamy szybko i online


Szkolenie "OPEN":   1. przez internet w dowolnym czasie - teoria               2.  uzgodniony weekend piątek ( 10.00-18.00 ) - sobota (10.00 -18.00) - niedziela (10.00-18.00)  praktyka z warsztatami w Poznaniu lub uzgodnionym mieście ( zebrana grupa min.3 osoby)

Posiadamy jeszcze wolne terminy listopadowe i grudniowe - miejsce i termin szkolenia do uzgodnienia

Szkolimy w różnych miejscowościach w całym kraju.
Zorganizuj grupę min. 3 osób - szkolenie odbędzie się w Twojej miejscowości!

Mediator Zawodowy - Sądowy i pozasądowy - kurs z rozszerzonym modułem warsztatów "Współpracy z Sądami i Umów o mediacje". Zajęcia prowadzi Mediator Stały w Sądach Okręgowych, trener mediacji , Profesjonalny Mediator Gospodarczy 

Nasze szkolenie jest dla małej grupy od 3 do 6 osób i zawiera duży 20 godzinny moduł warsztatów na temat praktyki mediacyjnej, korespondencji ze stronami i z sądami oraz konstruowania ugód w różnych rodzajach mediacji na podstawie prawdziwie przeprowadzonych przeze mnie mediacji ze skierowania sądów. Dodatkowo przekazuję i omawiam na przykładach swoją praktykę mediacyjną w sześciu Sądach Okręgowych czego raczej nie spotyka się na innych szkoleniach typowo teoretycznych.

Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe, wzory ugód we wszelkich sprawach oraz wzory pism do korespondencji ze stronami i z Sądami

Aktualnie procedowana jest zmiana przepisów dotycząca spraw rodzinnych i gospodarczych. Według ich projektu wszystkie sprawy rodzinne bedą MUSIAŁY być poprzedzone mediacją więc w sądach na pewno zabraknie mediatorów stałych mogących te mediacje przeprowadzić.

Szkolenie jest kompletnie przygotowujące do wpisu na listę mediatorów stałych w dowolnym Sądzie Okręgowym oraz do zawodu - uczestnicy otrzymują Certyfikat Mediatora Zawodowego i dodatkowo uzyskują rekomendację od Stowarzyszenia Mediatorów Sądowych jako osoby godne zaufania i mogące pełnić funkcje Mediatora Sądowego .W czasie warsztatów uzyskują również niezbędne umiejętności praktyczne.

Miejsce szkolenia - Poznań lub cała Polska

Potrzebujesz wcześniejszego szkolenia - zadzwoń

Jest możliwość zapłaty za szkolenie w ustalonych ratach

Wymagania: Wykształcenie minimum średnie, niekaralność

1. Ukończenie szkolenia pozwala na zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych (zawód Mediator, PKD 69.10.Z) oraz daje możliwość zostania mediatorem sądowym: kod 263507 wg rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania
2. Szkolenie uprawnia do ubiegania się o wpis na listę Stałych Mediatorów Sądowych prowadzoną przez Prezesów Sądów Okręgowych.
3. Szkolenie programowo zgodne ze Standardami Szkolenia Mediatorów Stowarzyszenia Mediatorów Sądowych
4. Ukończenie kursu umożliwia ubieganie się o wpis na listę członków stowarzyszenia.

Zadzwoń lub podaj nr telefonu - ustalimy szczegóły. 

Szkolimy w różnych miejscowościach w całym kraju.
Zorganizuj grupę min. 5 osób - szkolenie odbędzie się w Twojej miejscowości!

Szkolimy również w systemie ONLINE lub OPEN z jednym zjazdem w Poznaniu.

Kontakt tel. 666 512 699 ekspertmediacji@wp.pl

Waldemar Sobieraj - Mediator Stały w sześciu Sądach Okręgowych,certyfikowany trener mediacji, Profesjonalny Mediator Gospodarczy, Profesjonalny negocjator zawodowy