Energia społeczności dla wspólnej przestrzeni / Community-powered Urban Commons

27 października 2016, 09:00 (czwartek) - 29 października 2016, 14:00 (sobota)

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
W chwili obecnej zgłoszenia na to wydarzenie nie są przyjmowane.

Energia społeczności dla wspólnej przestrzeni
Community-powered Urban Commons
(English version below)

27-29 października 2016
Zamek Ujazdowski
budynek Laboratorium, sala kolebkowa
ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa

Osiedle domków fińskich na warszawskim Jazdowie przechodzi znaczącą przemianę. Opór mieszkańców przeciwko rozbiórce Osiedla zapoczątkował proces wyłaniania się przestrzeni wspólnego pozytywnego działania. Jednocześnie wokół domków gromadzi się silna społeczność. Jej członkowie doprowadzili do zorganizowania konsultacji społecznych, które nakreśliły kierunek rozwoju tego miejsca. Rozwijają również formułę partnerstwa lokalnego - nieformalnej grupy mającej ambicję, by współzarządzać tym unikatowym fragmentem miasta. Czym jednak jest i jak może działać społecznościowe zarządzanie przestrzenią miejską?

W poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie interdyscyplinarny zespół badawczy od kilku miesięcy przygląda się inicjatywom z całego świata i opracowuje model współzarządzania biorący pod uwagę strukturę decyzyjną, regulacje prawne, finansowanie, projektowanie przestrzeni oraz aspekty zrównoważonego rozwoju. Docelowy model ma być wykorzystywany w praktyce funkcjonowania Osiedla Jazdów. Długofalowym celem jest upowszechnienie rozwiązań, które pomogą rozwijać miejskie dobra wspólne dzięki współpracy mieszkańców, ośrodków badawczych, administracji publicznej i podmiotów ekonomii społecznej.

Konferencja " Energia społeczności dla wspólnej przestrzeni" będzie okazją do spotkania i wymiany doświadczeń warszawskich inicjatyw, organizacji i programów oraz uczelni z osobami działającymi w sektorach społecznościowym i samorządowym w innych miastach i krajach. Program Konferencji składa się z części prezentującej inicjatywy, miejsca i konkretne rozwiązania oraz z części warsztatowej, w której wspólnie z uczestnikami i gośćmi konferencji będziemy starali się rozwijać model społecznościowego zarządzania Osiedlem Jazdów.

Udział wezmą między innymi przedstawiciele Totnes Transition Town (Anglia), Holzmarkt (Niemcy), urzędu miasta Kopenhagi w osobie miejskiej architektki Tiny Saaby (Dania), Cooperativa Integral Catalana (Hiszpania), helsińskiego osiedla Puu-Käpylä (Finlandia), a także urzędu miasta Bolonii (Włochy), gdzie wypracowano regulacje dla partnerskich działań na rzecz przestrzeni wspólnych.

Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu Community managemenet model for the Jazdów Settlement realizowanego przez Otwarty Jazdów - Partnerstwo dla Osiedla Jazdów, dzięki wsparciu European Cultural Foundation.


Zgłoszenia przyjmujemy do 19 października. Przy wyborze uczestników nie decyduje kolejność zgłoszeń, a w przypadku większej liczby zgłoszeń niż miejsc (w ograniczonej przestrzeni sali), będziemy podejmować decyzję kierując się motywacją udziału w spotkaniu.

Kontakt: Andrzej Górz - konferencja@jazdow.pl, tel. 888 068 086


Program konferencji

Dzień pierwszy (czwartek, 27 października)

Dzień drugi (piątek, 28 października)

Dzień trzeci (sobota, 29 października)

9:00
śniadanie na Jazdowie

prezentacja o Otwartym Jazdowie i krótki spacer10:30 - 11:00 rejestracja

9:30 - 10:00 rejestracja

9:30 zbiórka

11:00 rozpoczęcie konferencji - wprowadzenie


9:40 wyjście

11:30 - 14:30
Sesja 1: Dobra wspólne w miejskich ekosystemach


10 min - Otwarty Jazdów

30 min - Sektor społecznościowy w Polsce (Bohdan Skrzypczak)

30 min - Ruchy miejskie na świecie, czyli polityka czułych punktów (Kacper Pobłocki)

30 min - Holzmarkt - alternatywna wizja planu (Mario Husten, Berlin)

***
 • 5 min przerwa organizacyjna
 • 45 min - 3 grupy dyskusyjne
 • 3 x 10 min podsumowanie przedstawicieli grup - notowanie obrazkowe na czarnej tablicy
 • pytania i odpowiedzi
10:00 - 13:00
Sesja 3: Projektowanie i planowanie miejskich ekosystemów


10 min - Jazdów w tym kontekście (z-ca Burmistrza Dzielnicy Śródmieście Paweł Suliga, dzielnicowo-społeczny wniosek do planu miejscowego Jazdowa)

10 min - (Michał Krasucki, p.o. Dyrektora Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków m.st. Warszawy)

30 min - Puu-Käpylä, Finlandia - ewolucyjna zmiana (Tintti Karppinen)

***
 • 5 min przerwa organizacyjna
 • 45 min - 3 grupy dyskusyjne
 • 3 x 10 min podsumowanie przedstawicieli grup - notowanie obrazkowe na czarnej tablicy
 • pytania i odpowiedzi
10:00 - 14:30
Wizyty studyjne


Autokarowa wycieczka po wybranych oddolnych inicjatywach przestrzennych w Warszawie.

10:00 - 11:00 Syrena (ul. Wilcza 30)

11:30 - 12:25 Centrum Społeczne Paca (ul. Paca 40)

14:30 - 15:30 lunch

13:00 - 14:00 lunch

12:45 - 13:45 lunch

w Czerwonym Rowerze (opowieść o Centrum Wielokulturowym podczas lunchu i wizyta po lunchu)

15:30 - 18:40
Sesja 2: Wspieranie miejskich ekosystemów

10 min - Jazdów w tym kontekście

15 min - Projekt implementacji waluty równoległej / lokalnej na terenie Powiatu Otwockiego (Marek Leśkiewicz, Radny Miasta Otwocka)

30 min - Fundusze społeczne, miejscy udziałowcy - przypadek Holzmarkt w Berlinie (Mario Husten, Berlin)

30 min - Cooperativa Integral Catalana - sieć kooperatyw (Patricia Shirley Acevedo Quintero)

***

 • 5 min przerwa organizacyjna
 • 45 min - 3 grupy dyskusyjne
 • 3 x 10 min podsumowanie przedstawicieli grup - notowanie obrazkowe na czarnej tablicy
 • pytania i odpowiedzi

14:00 - 17:10
Sesja 4: Współzarządzanie miejskimi ekosystemami

10 min - Jazdów w tym kontekście

15 min - O narzędziach współpracy ze społecznością w Warszawie (Krzysztof Mikołajewski, Dyrektor Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawa)

30 min - Bologna Regulations of the Commons - o narzędziach współpracy ze społecznością w Bolonii (Pamela Lama, Miasto Bolonia)

30 min - O narzędziach współpracy ze społecznością w stolicy Danii (Tina Saaby, architektka Kopenhagi)

***

 • 5 min przerwa organizacyjna
 • 45 min - 3 grupy dyskusyjne
 • 3 x 10 min podsumowanie przedstawicieli grup - notowanie obrazkowe na czarnej tablicy
 • pytania i odpowiedzi
13:45 wyjście do Centrum Wielokulturowego

Afterparty - Osiedle Jazdów

19:00 - wernisaż wystawy VANTA / Łukasz Dybalski - Rotacyjny Dom Kultury, ul. Jazdów 3/18 http://fb.com/events/780819542058795/

20:30 - Potańcówka Październikowa #Kapela od Niechcenia + gość specjalny - Ambasada Muzyki Tradycyjnej, ul. Jazdów 3/20 http://fb.com/events/1717142895272957/Community-powered Urban Commons

October 27-29 2016
Zamek Ujazdowski
Laboratorium, sala kolebkowa
ul. Jazdów 2, 00-467
Warsaw, Poland

The community of the Open Jazdów - Partnership for the Jazdów Settlement cordially invite you to join our conference and workshop on the theme of cross-sectoral management of public spaces. The event will take place October 27-29th 2016 in Warsaw.

For several months our team have been searching for a sustainable model of co-management (or civic-management) of urban commons. We have studied more than 100 cases of urban autonomies, cooperatives, etc. in Europe and elsewhere, as well as legal, organizational and spatial solutions related to sustainable urban planning and civic-management.

The Community-powered Urban Commons conference and workshop will give an opportunity to discuss the collected material and evaluate it with representatives of most relevant initiatives, as selected cases. It will be an opportunity to summarize and discuss the results, as well as exchange experience and knowledge among initiatives across Europe.

Our goal is to find a practical formula to tackle social, ecological, economical and spatial challenges. We would like to develop this formula, taking the Jazdów Settlement located in Warsaw's central district as a starting point and then to transform it into more general model.

Guests: Transition Town Totnes (England), Holzmarkt25 (Germany), Kopenhagen city architect Tina Saaby (Københavns Kommune, Denmark), Cooperativa Integral Catalana (Spain), Puu-Käpylä (Finland), Municipality of Bologna (Italy).

The conference is organised by the Otwarty Jazdów - Jazdów Partnership as a part of the project Community management model for the Jazdów Settlement supported by the European Cultural Foundation.


Registration deadline: 19.10.2016. The number of participants is limited due to limited space. In case of a larger number of applications, we will make decision based on the motivation to participate the meeting.

Contact: Andrzej Górz. E-mail: konferencja@jazdow.pl, phone number: +48 888 068 086

Day 1 (Thursday, October 27th)

Day 2 (Friday, October 28th)

Day 3 (Saturday, October 29th)

9:00
Breakfast in the Jazdów Settlement

Presentation of Jazdów, walking tour around the area10:30 - 11:00 Registration

9:30 - 10:00 Registration

9:30 Meeting

11:00 Introduction


9:40 Walking

11:30 - 14:30
Session 1: Common good in urban ecosystems

10 min - In the context of the Open Jazdów initiative

30 min - Community Sector in Poland (Bohdan Skrzypczak)

30 min - Urban movements around the world (Kacper Pobłocki)

30 min - Holzmarkt - the alternative zoning plan (Mario Husten, Berlin)

***

 • 5 min short break
 • 45 min - work in 3 discussion groups
 • 3 x 10 min summaries presented by the representatives of 3 groups
 • answers & questions

10:00 - 13:00
Session 3: Design and planning in urban ecosystems

10 min - In the context of the Open Jazdów initiative (Paweł Suliga, vice-mayor of Warsaw's Śródmieście District on the socio-administrative proposal to the zoning plan)

10 min - (Michał Krasucki, Conservation Officer)

30 min - Puu-Käpylä, Finland - the evolutionary design (Tintti Karppinen, Helsinki)

***

 • 5 min short break
 • 45 min - work in 3 discussion groups
 • 3 x 10 min summaries presented by the representatives of 3 groups
 • answers & questions
10:00 - 14:30
Study visitsBus trip to the bottom-up spatial initiatives in Warsaw. Tour with local guides.10:00 - 11:00 Syrena (30 Wilcza Street)11:30 - 12:25 The Paca Social Centre (40 Paca Street)

14:30 - 15:30 lunch

13:00 - 14:00 lunch

12:45 - 13:45 lunch
in Red Bike Coop

15:30 - 18:40
Session 2: Supporting urban ecosystems

10 min - In the context of the Open Jazdów initiative

15 min - Implementation of complementary currency in Otwock County (Marek Leśkiewicz, Councilman Otwock City)

30 min - Social funding, urban shareholders - the Holzmarkt case from Berlin (Mario Husten, Berlin)

30 min - Cooperativa Integral Catalana - cooperatives network (Patricia Shirley Acevedo Quintero)

***

 • 5 min short break
 • 45 min - work in 3 discussion groups
 • 3 x 10 min summaries presented by the representatives of 3 groups
 • answers & questions

14:00 - 17:10
Session 4: Co-management of urban ecosystems

10 min - In the context of the Open Jazdów initiative

15 min - On the participation tools in Warsaw (Krzysztof Mikołajewski, Centre for Public Communication, City of Warsaw)

30 min - Bologna Regulations of the Commons - on participation tools in Bologna (Pamela Lama, Municipality of Bologna)

30 min - On the participation tools in the capital of Denmark (Tina Saaby, Architect of the City of Copenhagen)

***

 • 5 min short break
 • 45 min - work in 3 discussion groups
 • 3 x 10 min summaries presented by the representatives of 3 groups
 • answers & questions

13:45 The Multicultural Center in Warsaw (after lunch)


Afterparty - Jazdów Settlement

19:00 - vernissage VANTA / Łukasz Dybalski - Rotacyjny Dom Kultury (3/18 Jazdów Street) http://fb.com/events/780819542058795/

20:30 - October Dance #Kapela od Niechcenia + special guest - Embassy of Traditional Music (3/20 Jazdów Street) http://fb.com/events/1717142895272957/ORGANIZATORZY / ORGANIZERS:

 • Otwarty Jazdów - Partnerstwo dla Osiedla Jazdów
 • Pracownia Dóbr Wspólnych
 • Stowarzyszenie Kulturotwórcze Miastodwa
 • Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS
 • Wydział Architektury Wnętrz ASP

PARTNERZY / PARTNERS:

 • European Cultural Fundation
 • Urząd m.st. Warszawy
 • Zamek Ujazdowski
 • Warszawa Lokalnie
 • Dom Kultury Śródmieście
 • Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL
 • British Council
 • Goethe Institute
 • Duński Instytut Kultury
 • Stowarzyszenie Architektów Polskich (d. SARP) Oddział Warszawski

PATRONI / PATRONAGES:

 • Katedra Sztuki Krajobrazu SGGW
 • Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW

PATRONI MEDIALNI / MEDIA PARTNERS:

 • Magazyn Miasta
 • Magazyn Kontakt

Zobacz również:

konferencje konferencje w Warszawie Gospodarka przestrzenna Społeczeństwo Urbanistyka wydarzenia Warszawa