Rodzaj Dostępne do Liczba
  Dla uczestników
2 Grudnia 2019, 12:00

Forum Rad Pracowników wraca!

II Ogólnopolskie Forum Rad Pracowników odbędzie się już 5 grudnia 2019 roku w Łodzi na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego.

To jedyne tego rodzaju wydarzenie dla członków rad pracowników z całej Polski.

Podczas Forum m.in.:
- zabiorą głos członkowie rad i eksperci,
- odbędzie się debata, podczas której poszukamy odpowiedzi na pytanie: Dlaczego i jak warto wzmocnić rady pracowników?

Zaproszeni paneliści:
Stanisław Szwed - wiceminister, MRPiPS,
Michał Seweryński - senator, PiS,
Wiesław Łyszczek - Główny Inspektor Pracy, PIP,
Jerzy Wratny - Profesor, Instytut Nauk Prawnych PAN,
Piotr Ciompa - ekspert, Instytut Spraw Obywatelskich.

Moderacja:
Rafał Woś - publicysta.

Zarejestruj się już dziś!

Zgłoszenia udziału będziemy potwierdzać telefonicznie.

Zobacz również:

konferencje konferencje w Łodzi wydarzenia Łódź