Rodzaj Dostępne do Liczba
  Rejestracja do udziału w debacie Grupy Zagranica - 26.11.2019
26 Listopada 2019, 20:00

Podczas debaty z zaproszonymi ekspertkami i ekspertami zastanowimy się nad rolą Polski w międzynarodowym systemie współpracy rozwojowej. 

  • Jak zwiększyć skuteczność współpracy rozwojowej? 
  • Jak przekonywać społeczeństwo, a za tym polityków i decydentów do większego, również finansowego zaangażowania? Jak pobudzać dyskusję? 
  • Jak wreszcie można ocenić obecną polską oficjalną pomoc rozwojową? Czy potrzebujemy wreszcie zasadniczej zmiany systemu świadczenia pomocy?
Do debaty zapraszamy ekspertów i ekspertki, praktyków, pracowników organizacji pozarządowych, polityków oraz urzędników.

Debata odbędzie się w związku z publikacją najnowszego corocznego raportu Grupy Zagranica, na temat polskiego zaangażowania we współpracę rozwojową oraz pomoc humanitarną. 

Debata rozpocznie się o godzinie 18:00 i potrwa około 2 godziny. 

Debata będzie nagrywana. Nagranie debaty będzie dostępne na kanałach online Grupy Zagranica. 

Każdy/każda z uczestników/uczestniczek otrzyma bezpłatny egzemplarz raportu Grupy Zagranica "Polska współpraca rozwojowa 2019".

Informacje o debacie znajdują się na stronie www Grupy Zagranica (www.zagranica.org.pl).

Zobacz również:

konferencje konferencje w Warszawie wydarzenia Warszawa