BioTech Daily

12 Grudnia 2019, 10:00-17:00 (Czwartek)

Zobacz na mapie

  Rodzaj Dostępne do Liczba
  BioTech Daily
11 Grudnia 2019, 12:00

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz partnerzy Interizon Pomorski Klaster ICT, Polpharma Biologics, MEDmeetsTech i Forum eZdrowia serdecznie zapraszają na BioTech Daily - konferencję o tematyce Life Science.

Z przyjemnością informujemy, że wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Ministerstwa Rozwoju oraz patronatem instytucjonalnym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.


BioTech Daily

12 grudnia 2019 r.

Gdański Park Naukowo-Technologiczny

Budynek C, Sala ABC, ul. Trzy Lipy 3, Gdańsk


Celem BioTech Daily jest wymiana informacji z zakresu prowadzonych badań oraz najnowszych projektów biotechnologicznych, przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu komercjalizacji, a także umożliwienie sieciowania zainteresowanych podmiotów


BioTech Daily to 3 bloki tematyczne, a w nich 14 wystąpień ekspertów:

  • NAUKA

W bloku NAUKA przedstawione zostaną projekty badawczo-rozwojowe w branży medycznej, ale też najnowsze wdrożenia. Między innymi o spotkaniu nauki z naturą i zastosowaniu chitozanu w przemyśle opowie kadra naukowa Chitone sp. z o.o., o rozwoju i badaniach związków terapeutycznych przeznaczonych do immunoterapii nowotworów opowiedzą naukowcy z Recepton sp. z o.o. Swoje działania przedstawi również BLIRT S.A. (Biolab Innovative Research Technologies).

  • NOWE TECHNOLOGIE

NOWE TECHNOLOGIE to tematy związane z zastosowaniem ICT w medycynie, digital health, drukiem 3D, innowacyjnym sprzętem medycznym. W tej części spotkania zaprezentowane zostaną innowacyjne technologie wdrożone przez AssisTech Sp. z o.o. oraz prace zespołów badawczych współpracujących z Interizon - Pomorski Klaster ICT. O poprawie efektywności interpretacji radiologicznych przy użyciu AI opowie Brainscan.

  • BIZNES

Blok BIZNES to odpowiedź na pytania jak osiągnąć sukces w branży medycznej, jakie są narzędzia wsparcia inwestycji w badania i rozwój oraz jak wygląda ścieżka komercjalizacji. Podczas tego bloku eksperci Polpharma Biologics przedstawią case study przedsiębiorstwa, a specjaliści z Centrum Transferu Technologii GUMed oraz Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Politechniki Gdańskiej powiedzą o metodach wsparcia start-upów.

BioTech Daily to doskonała okazja do wymiany wiedzy na temat mechanizmów wsparcia tworzenia innowacyjnych rozwiązań w obszarze zdrowia. Doświadczenia o których opowiedzą start-upy zostaną skonfrontowane z doświadczeniami dużych graczy na rynku medycznym. Podczas spotkania uczestnicy dowiedzą się jaką rolę odgrywają nowe technologie obecnie oraz jakie rysują się wyzwania w dobie intensywnego rozwoju.A G E N D A

9:30- 10:00Rejestracja uczestników
10:00- 10:15Otwarcie konferencji - Zarząd Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej


Blok I NAUKA
Projekty naukowo-badawcze

10:15- 10:30
   

Od pomysłu do produktu - łączenie nauki i biznesu w Polsce
dr Daniel Nidzworski, Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej; SensDx S.A.

10:30- 10:45

Wykorzystanie hydrożeli chitozanu z rodziny ChitoVelum® w produkcji przemysłowej
dr Grzegorz Gorczyca, Prezes Zarządu Chitone sp. z o.o.

10:45- 11:00

Platforma technologiczna zaprojektowana do rozwoju i badania związków terapeutycznych przeznaczonych do immunoterapii nowotworów
dr Tomasz Sitar, Prezes Zarządu Recepton sp. z o.o.

11:00- 11:15

Rola enzymów w rozwoju nowoczesnych technologii
Paweł Tyliński, Kierownik Działu Sprzedaży, Blirt S.A.

11:15-11:30 Przerwa kawowa


Blok II NOWE TECHNOLOGIE
Rozwiązania ICT stosowane w ramach usprawnienia procesów w branży medycznej

11:30-
11:45   
 
Główne wyzwania cyfrowej transformacji w medycynie
Artur Pruszko, Dyrektor Forum eZdrowia
11:45-12:00Chemoinformatyka w nanotoksykologii
Prof. dr hab. Tomasz Puzyn, Prezes Zarządu, QSAR Lab sp. z o.o.
12:00-12:15Eye tracking w medycynie
dr inż. Bartosz Kunka, Prezes Zarządu AssisTech sp. z o.o.
12:15-12:30Technologia blockchain a bezpieczeństwo sektora bio-tech
Tomasz Filipowicz, Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich, Veriori S.A.
12:30-
12:45Przerwa kawowa
12:45-
13:00
Tworzenie modeli 3D ciała człowieka na bazie TK/MRI na potrzeby
wykorzystania w praktyce lekarskiej
dr hab. n. m. Jacek Zieliński prof. Nadzw. GUMed, Katedra i Klinika Chirurgii Onkologicznej,
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
13:15-13:30Zastosowania Virtual Reality w medycynie
Jarosław Patschull, Prezes Zarządu, Integra AV sp. z o.o.
13:45-14:00Brainscan - Poprawa efektywności interpretacji radiologicznych przy użyciu AI
Dariusz Wiśniewski, Dyrektor operacyjny, Brainscan sp. z o.o.
14:00-14:15Wsparcie procesu wyznaczenia wskaźnika SYNTAX na obrazach angiograficznych tętnic wieńcowych
dr inż. Tomasz Dziubich, Wydział ETI, Politechnika Gdańska
14:15-14:30Przerwa kawowa


PANEL DYSKUSYJNY

14:15-14:50   Jaką rolę odgrywają nowe technologie w obszarze zdrowia obecnie oraz jakie rysują się wyzwania w dobie intensywnego rozwoju?
Moderator: Jaśmina Zwierz, Project Manager, Gdański Park Naukowo-Technologiczny
Paneliści: Monika Lamparska-Przybysz, Business-Science Cooperation Manager, Polpharma;
Artur Pruszko Dyrektor Forum e-Zdrowia; Krzysztof Malicki, Prezes Zarządu Excento;
Radosław Wika, Dyrektor Działu Parków Naukowo-Technologicznych, PSSE;
Jarosław Parzuchowski, Prezes Zarządu Fundacja Interizon - Pomorski Klaster ICT
14:50- 15:00Przerwa kawowa


Blok III BIZNES
Narzędzia wsparcia innowacji - finansowanie i komercjalizacja

15:00- 15:15   Polpharma Biologics jako nowoczesna firma biotechnologiczna
Tomasz Góralczyk, Dyrektor Administracyjny i Rozwoju Biznesu, Polpharma Biologics
15:15-15:30Transfer technologii medycznych, współpraca pomiędzy Gdańskim Uniwersytetem Medycznym a start-upami
dr Katarzyna Waligóra-Borek, p.o. dyrektora Centrum Transferu Technologii Gdański Uniwersytet Medyczny
15:30-15:45Wspieranie nowych inwestycji przez PSSE - możliwości uzyskania zwolnienia z podatku dochodowego
Jarosław Szponarski, Project Manager, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
15:45-16:00Inteligentne Specjalizacje Pomorza - sposób finansowania inwestycji B+R
Emilia Galas, Bank Gospodarstwa Krajowego
16:00-16:05Zakończenie konferencji
16:05
Obiad i dyskusje kuluarowe


Zobacz również:

konferencje konferencje w Gdańsku wydarzenia Gdańsk