To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
  Rodzaj Dostępne do Liczba
  ATLAS ROLNY - Dokąd zmierza europejska wspólna polityka rolna?
już niedostępne -

Fundacja im. Heinricha Bölla w Warszawie i Fundacja Instytut na Rzecz Ekorozwoju oraz zapraszają na prezentację publikacji


ATLAS ROLNY
Dokąd zmierza europejska wspólna polityka rolna

10 czerwca 2019r., godz. 11.00-14.00

Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego

ul. Krakowskie Przedmieście 66, 00-950 Warszawa


Serdecznie zapraszamy do udziału w prezentacji Atlasu Rolnego oraz dyskusji dotyczącej potrzeby zmian w europejskiej wspólnej polityce rolnej (WPR).

Tereny wiejskie i rolnictwo są w krajach Unii Europejskiej ogromnie zróżnicowane: od wielkich farm w Czechach do maleńkich gospodarstw rolnych na Cyprze i Malcie. Niezależnie od istniejących różnic i podobieństw, rolnictwo w UE jest regulowane przez jedną, wspólną, unijną politykę rolną, która wyznacza ramy i podstawowe reguły tej działalności we wszystkich krajach członkowskich. Dziś, ponad 50 lat od chwili jej wprowadzenia, widać wyraźnie, że WPR nie spełnia pokładanych w niej nadziei.

Atlas rolny jest efektem współpracy w ramach europejskiej sieci organizacji zajmujących się tematyką rolną. To zbiór artykułów, zawierających w pigułce fakty i dane na temat WPR, podzielonych na dwie części: pierwsze 15 rozdziałów omawia wyzwania stojące przed rolnictwem z szerokiej, europejskiej perspektywy, ostatnie 4 rozdziały koncentrują się na sytuacji polskiej wsi i polskich rolników.

Zaproszeni do współpracy autorzy, z różnych państw UE, prezentują mocne i słabe strony WPR, identyfikują zarówno zagrożenia, które spowoduje brak zmian w polityce rolnej UE, jak też szanse, jakie dla terenów wiejskich, rolnictwa i jakości środowiska może przynieść dobrze zaprojektowana reforma tej polityki.

Chcielibyśmy dotrzeć z naszą publikacją do szerokiego kręgu osób z przesłaniem o potrzebie zasadniczych zmian we wspólnej polityce rolnej w kierunku zrównoważonego podejścia do rozwoju terenów wiejskich z zapewnieniem wymogów środowiska i potrzeb społecznych. Wierzymy, że wszyscy mamy realny wpływ na przyszły kształt europejskiej wspólnej polityki rolnej.


Program spotkania:

11:00 Otwarcie:
Irene Hahn-Fuhr, dyrektorka Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie Wojciech Szymalski, dyrektor Instytutu na Rzecz Ekorozwoju

11:05 Prezentacja serii wydawniczej Fundacji Heinricha Bölla ATLASY

Ewa Jakubowska-Lorenz, koordynatorka Programu Europejska Polityka Rolna, Fundacja im. Heinricha Bölla w Warszawie

11:10 Prezentacja Atlasu Rolnego

prof. Zbigniew Karaczun - SGGW, współpracownik InE, autor polskich rozdziałów Atlasu


11:40 - 12:30 Komentarze do Atlasu Rolnego

Jan-Krzysztof Ardanowski - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Jarosława Sachajko - Przewodniczący Sejmowej Komisji ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Czesław Siekierski - europoseł, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (do potwierdzenia)

Edyta Jaroszewska-Nowak - rolniczka, działaczka ze Stowarzyszenia Ekoland


12:30 - 13:00 Dyskusja z publicznością


13:00 - 13:15 Podsumowanie prof. Zbigniew Karaczun


13: 15 -14:00 Poczęstunek

Moderacja: Katarzyna Karpa- Świderek, rzeczniczka WWF

Zobacz również:

konferencje konferencje w Warszawie wydarzenia Warszawa